Vaikams ir žmonėms su negalia duris atveria keturios Alytaus įstaigos

Vaikams ir žmonėms su negalia duris atveria keturios Alytaus įstaigos 1

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio įsakymu karantino laikotarpiu paskirtos keturios švietimo ir socialinės paramos įstaigos, kurios nuo balandžio 27 dienos iki karantino režimo pabaigos užtikrins vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą.

Šias paslaugas Alytuje teiks lopšelis-darželis „Obelėlė“, „Vilties“ mokykla-darželis, Senamiesčio pradinė mokykla ir Socialinių paslaugų centras. Įstaigas vaikai galės lankyti tuo  atveju, kai bus tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir pateikta darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų, žmonių su negalia priežiūros neįmanoma užtikrinti  namuose.

Karantino laikotarpiu lopšelis-darželis „Obelėlė“ vykdys vaikų (išskyrus vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priežiūrą, o „Vilties“ mokykla-darželis – vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, priežiūrą.

Senamiesčio pradinėje mokykloje bus vykdoma vaikų (išskyrus vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūra, o Socialinių paslaugų centras rūpinsis vaikų ir žmonių su negalia priežiūra pagal vaikų ir suaugusių asmenų poreikius, situaciją atitinkančiais būdais.

Maitinimas visose šiose įstaigose bus organizuojamas, sudarius sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kad vaikai ir suaugę asmenys būtų maitinami iš namų atsineštu maistu. Švietimo ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai turės paruošti ir užtikrinti saugias darbo sąlygas dirbantiems darbuotojams ir sudaryti laikinų paslaugų teikimo sutartis su vaikų, kurie lankys budinčias įstaigas, tėvais (globėjais), rūpintojais.

Karantino laikotarpiu tėvams nereikės mokėti už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose – nuo šio mokesčio jie bus atleisti.

Alytaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.