Aplinkos apsaugos agentūra: oro užterštumas Alytaus rajone žmonėms pavojaus nekelia

Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, gavę pranešimą apie padangų gaisrą įmonėje UAB „Ekologistika“, dar spalio 16 dieną (trečiadienį) išvyko į įvykio vietą. Nuo 15 val. agentūros mobili laboratorija pradėjo matuoti oro kokybę adresu Naujoji g. 146/Jurginų 2a, už miesto ribų, į šiaurę nuo gaisro židinio, atsižvelgiant į vyraujančią vėjo kryptį.

Nuo gaisro pradžios iki 24 val. atliktų matavimų rezultatai rodo, kad labiausiai padidėjo kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 koncentracijos. Maksimali kietųjų dalelių KD10 koncentracija ore buvo užfiksuota 15 val. ir siekė 136 µg/m³. Taip pat fiksuota didelė ypač pavojingų sveikatai kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija, kuri 15 val. siekė 74,0 µg/m³. Vėliau šių teršalų koncentracijos palaipsniui mažėjo ir 23 val. jau siekė 30 µg/m³ (KD10) ir  20,3 µg/m³ (KD2,5).

Vidutinė kietųjų dalelių KD10 koncentracija 15-24 val. laikotarpiu buvo atitinkamai 67,4 µg/m³ ir viršijo vidutinę paros normą, kuri siekia 50 µg/m³. Vidutinė KD2,5 koncentracija tuo pačiu laikotarpiu siekė 38,3 µg/m³ (vidutinei metinei KD2,5 koncentracijai nustatyta ribinė vertė yra 25 µg/m³). Aplinkos apsaugos agentūros nuomone, padidėjusi šių teršalų koncentracija ore buvo nuo gaisro pradžios iki 23 val. vakaro.

Kitų oro teršalų (azoto dioksido, sieros dioksido, anglies monoksido, benzeno, ozono) koncentracijos buvo vidutinės ir neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Spalio 17 d. oro užterštumas matavimų vietoje yra sumažėjęs ir neviršija normos, todėl gyventojų sveikatai pavojaus nėra. Teršalų išsisklaidymui padeda palankios meteorologinės sąlygos, lietus ir vidutinio stiprumo vėjas.

Kietųjų dalelių KD10 koncentracijos šį rytą svyruoja nuo 11,5 iki 23 µg/m³. KD2,5 koncentracijos – nuo 8,3 iki 17,3 µg/m³. Kitų teršalų (sieros ir azoto dioksidų, smalkių, benzeno, ozono) koncentracijos taip pat žemos.

Aplinkos apsaugos agentūros mobili laboratorija toliau dirba įvykio vietoje ir nuolat fiksuoja oro taršos duomenis.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.