Penkis kartus ieškotam įstaigos vadovui lengvins reikalavimus

Alytaus miesto savivaldybė atšaukė rugpjūčio 12 dieną paskelbtą konkursą į Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) direktoriaus pareigas. Kaip paaiškino Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, pareigybės aprašyme buvo iškelti pernelyg dideli kvalifikaciniai reikalavimai ir pats aprašas neatitiko naujausių teisės aktų. Tai pastebėjus, buvo nuspręsta atšaukti konkursą.

Pasak V. Valūno, šiuo metu vyksta klausimų dėl konkurso paskelbimo ir pareigybės aprašymo tikslinimo derinimas su Nacionaline švietimo agentūra ir artimiausiu metu konkursą planuojama atnaujinti. Tai bus šeštasis savivaldybės mėginimas rasti šiai įstaigai vadovą.

Kaip patikino Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Auruškevčienė, kandidatų paraiškų dalyvauti konkurse iki jo atšaukimo sulaukta nebuvo.

Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos Rimvydos Ališauskienės, švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų, išskyrus aukštąsias mokyklas, vadovams apraše yra nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai, kurie taikomi neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo ir švietimo pagalbos įstaigų vadovams.

Vadovaujantis būtent tuo aprašu, gegužės mėnesį vykusiame Alytaus miesto tarybos posėdyje buvo patvirtinti Alytaus miesto PPT nuostatai ir juose įrašyta, kad šios įstaigos vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešo konkurso organizavimo reikalavimai.

„Ankstesniuose nuostatuose buvo parašyta, kad įstaigai gali vadovauti asmuo, turintis edukologijos, specialiosios pedagogikos arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Tai tiesiog susiaurino žmonių, kurie gali kandidatuoti į šios įstaigos vadovo poziciją, ratą. Kai gegužės mėnesį šiuo klausimu dėl nuostatų pakeitimo diskutavome komitetuose, sulaukėme tarybos narių pastabų, kad konkursas į šios tarnybos vadovo poziciją skelbtas ne vieną kartą ir nė karto neįvyko, nes nebuvo kandidatų“, – teigė R. Ališauskienė.

Ilgametė Alytaus miesto PPT vadovė Jolanta Dimšienė postą paliko prieš beveik dvejus metus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.