Naujos Alytaus miesto tarybos startas: kieno kišenės pilnėjo daugiausiai?

Naujai išrinktos Alytaus miesto valdžios darbų startas pasižymėjo veržlumu ir ryžtingumu. Tačiau, kokius darbų rezultatus per pirmą pilną naujos tarybos darbo mėnesį – gegužę – parodė kiekvienas tarybos narys ir kiek tai atsiėjo savivaldybei? Kurių tarybos narių kišenės pilnėjo labiausiai?

Kurie maksimalistai ir uoliausi?

Pagal senąjį Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kuris galiojo iki šių metų liepos mėnesio, išmokų tarybos narių išlaidoms apmokėti limitas buvo 100 eurų, o savarankiškai išdirbtų valandų skaičius neturėjo viršyti 60-ties.

Tarybos nario darbo užmokesčio kaip ir prieš tai buvusioje, taip ir šioje kadencijoje atsisakė tarybos nariai Sigitas Leonavičius bei Tomas Pačėsas.

Išmokomis išlaidoms gegužės mėnesį visiškai nepasinaudojo septyni tarybos nariai – Valius Micevičius, Danutė Remeikienė, Saulius Bitinas, Valdemaras Chomičius, Gediminas Daukšys, Vytautas Jastremskas ir Laura Radzevičiūtė.

Maksimaliai išmokas panaudojo Andrius Jučas, Vytas Jezepčikas, Laima Vincė Kirkliauskienė, Jurgis Krasnickas, Povilas Labukas, Nijolė Makštutienė, Valė Gibienė, Vilija Ramanauskienė. Vos kelių eurų ar kelių dešimčių centų iki maksimalios išmokos pritrūko Edmundui Čečėtai, Valdui Račkauskui, Skaistei Ulčickaitei ir Valerijui Venciui.

Maksimalų savarankiškai išdirbtų valandų skaičių gegužės mėnesį deklaravo A. Jučas, L. V. Kirkliauskienė, J. Krasnickas ir P. Labukas. Pastarieji trys ir praėjusioje kadencijoje nuolat deklaruodavo kaip daugiausiai savarankiškai dirbę tarybos nariai.

Mažiausiai savarankiškai gegužę dirbo Česlovas Daugėla, deklaravęs tik 5,5 savarankiško darbo valandų. Po 11 valandų savarankiškai dirbo V. Micevičius ir Gintautas Andriuškevičius, 13 valandų – Vilma Krušnienė. Kiti tarybos nariai gegužę savarankiškai dirbo po kelias dešimtis valandų.

Gegužės mėnesį vyko vienas tarybos posėdis, kuriame nedalyvavo V. Chomičius, Č. Daugėla, V. Račkauskas, V. Ramanauskienė ir D. Remeikienė.

Kas uždirbo daugiausiai?

Įdomu paskaičiuoti, kuris iš naujai išrinktos tarybos narių gegužės mėnesį uždirbo daugiausiai ir kiek jų darbas atsiėjo mokesčių mokėtojams.

Lyderis čia – A. Jučas, „į rankas“ gavęs 396 eurus. Tačiau Alytaus miesto savivaldybės administracijai daugiausiai kainavo Valės Gibienės išlaikymas, atsiėjęs per 670 eurų. Tarp daugiausiai „į rankas“ gavusių ir administracijai  atsiėjusių yra ir L. V. Kirkliauskienė, J. Krasnickas, E. Čečėta, S. Ulčickaitė bei V. Vencius.

Mažiausiai iš tarybos darbo gegužę uždirbo V. Chomičius. Jis „į rankas“ gavo – vos pusaštunto euro, antroje vietoje – D. Remeikienė, gavusi 12,5 euro.

Nė šimto eurų darbo užmokesčio už gegužę negavo V. Micevičius, Č. Daugėla, V. Jastremskas ir V. Ramanauskienė.

Pagal savivaldybės administracijai tarybos narių darbo užmokesčiui tenkančias išlaidas, mažiausiai (be darbo užmokesčio atsisakiusių tarybos narių) atsiėjo V. Chomičius (12,69 euro ) ir D. Remeikienė (21,76 euro).

Nuo liepos – padidintos išmokos

Vienas pirmųjų darbų, kurį įgyvendino naujai išrinkta Alytaus miesto valdžia, buvo naujo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimas. Jame numatytas ir išmokų bei savarankiškai išdirbtų valandų skaičiaus limito tarybos nariams padidinimas. Esą toks sprendimas buvo būtinas, nes numatyto išlaidų ir darbo valandų limito jau nebepakanka. Pagal naująjį reglamentą tarybos nariai dirba nuo liepos mėnesio.

Pagal naujus Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimus, nuo 100 iki 150 eurų pakeltos maksimalios išmokos, skirtos politikų išlaidoms, patirtoms vykdant tarybos narių pareigas, kompensuoti. Prie jų priskiriamos kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos lėšos. Trečdaliu padidintas ir valandų, už kurias politikai gauna atlyginimą iš miesto biudžeto, skaičius. Dabar jos sudaro 80 valandų.

Pa­gal se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas per me­tus mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų. Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to per me­tus dar papildomai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių gegužės mėnesio darbo užmokestis ir išlaidos bei savarankiškai išdirbtos valandos

Vienas komentaras apie “Naujos Alytaus miesto tarybos startas: kieno kišenės pilnėjo daugiausiai?

  1. Tomas Pačėsa , nežinau , kaip galėtų išspręsti , nors vieną , problemą Alytaus
    miesto ,nebent , galėtų atsirasti , vis daugiau ir daugiau , buvęs daugiau , kaip banditas, nusikalstamų elgesiu visuomenėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *