Teikite paraiškas Alytaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti

Alytaus rajono savivaldybės administracija kviečia darbdavius teikti paraiškas Alytaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 m. programai įgyvendinti.

Paraiškas gali teikti Alytaus rajono savivaldybės darbdaviai: viešosios įstaigos, verslo įmonės, bendruomenės, kitos ne pelno siekiančios organizacijos, kurios registruotos ir vykdo veiklą Alytaus rajone, Alytaus rajono gyventojai, vykdantys veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, ūkininkai, įregistravę savo ūkį Alytaus rajone.

Darbdaviams, kurie bus atrinkti ir įdarbins Užimtumo tarnybos Alytaus skyriaus siųstus rajono bedarbius, už įdarbintą bedarbį gali būti mokama darbo užmokesčio kompensacija (50 proc.) už įdarbinto bedarbio faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį (įskaitant SODRĄ) ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant SODRĄ).

Programos dalyvių laikino darbo trukmė iki 6 mėnesių. Planuojama darbų pabaiga ne ilgiau kaip iki 2019-11-29.

Darbdavys, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, savivaldybei turi pateikti:

  1. Laisvos formos prašymą dėl dalyvavimo Užimtumo didinimo 2019 m. programoje.
  2. Užpildytą paraišką.
  3. Lėšų apskaičiavimo lentelę.
  4. Pareiškėjo deklaraciją.

Atkreipiame dėmesį, kad darbdaviai turi registruotis Užimtumo tarnyboje ir tapti elektroninių paslaugų vartotojais.

Užimtumo didinimo programos laikinųjų darbų įgyvendinimo paraiškos su kitais dokumentais priimamos iki š. m.gegužės 6 d. 12.00 val.Alytaus rajono savivaldybės administracijos priimamajame,adresu: Alytus, Pulko g. 21. Informacija teikiama Ekonomikos skyriuje, tel.: (8 315) 74 760, 55 538.

Dokumentus galima rasti Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainės www.arsa.lt skyriuje ,,Gyventojams“ → ,,Gyventojų užimtumas“ → Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-10 įsakymas Nr. D1-248 „Dėl Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Užimtumo didinimo programos darbų įgyvendinimo paraiška, lėšų poreikio laikiniesiems darbams atlikti apskaičiavimo lentelė, pareiškėjo deklaracija, pažyma apie įdarbintų bedarbių dirbtą darbo laiką ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį). Atsidarę dokumentus, išsaugokite reikalingas formas ar priedus, užpildykite ir pateikite.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *