Seimo kontrolierius suabejojo Alytaus miesto savivaldybės pareigūnų sąžiningumu

Seimo kontrolierius nustatė, kad Alytaus savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai atliekant gyventojos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą bei priimant sprendimą dėl socialinės paramos skyrimo pažeidė gerojo viešojo administravimo principą. Be to, Seimo kontrolierius suabejojo savivaldybės pareigūnų sąžiningumo, kompetencijos bei gebėjimų atlikti savo pareigas bei įvertinę skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes rekomendavo savivaldybės administracijos direktoriui atlikti atsakingų valstybės tarnautojų tarnybinio nusižengimo tyrimą.

Tyrimo metu buvo paaiškėjo, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai lankėsi gyventojos gyvenamojoje vietoje bei surašė buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, kuriuose nurodyta, kad gyventojos nerasta namuose ir kurių pagrindu buvo padaryta išvada, kad gyventoja nevykdo piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų pareigų, t. y., nesudaro galimybės darbuotojams patikrinti gyvenimo sąlygas ir pateikė siūlymą kompensacijų neskirti.

Susirūpinimą kelia ir tai, kad Seimo kontrolieriui ir gyventojai buvo pateikti skirtingi, tačiau tos pačios datos ir analogišką registracijos numerį turintys dokumentai.  Įvertinęs šias aplinkybes, Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad pasikartojanti situacija, kai gyventojai pateikiami to paties turinio raštai, o vėliau Seimo kontrolieriui pateikiami kitokio turinio (galimai ištaisius klaidas), tačiau tais pačiais registracijos numeriais pažymėti raštai, neatitinka gero viešojo administravimo principų ir kelia abejonių dėl Savivaldybės pareigūnų sąžiningumo, kompetencijos bei gebėjimų atlikti savo pareigas.

Įvertinęs surašyto pranešimo apie apsilankymą turinį Seimo kontrolierius nustatė, kad jis neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pranešimas nebuvo įdėtas į voką ir buvo paliktas tiesiog laiptinėje. Seimo kontrolieriaus vertinimu, tokia informacija laikytina asmens duomenimis ir negali būti viešai prieinama bet kuriam asmeniui, be paties duomenų subjekto sutikimo.

„Sprendimas dėl asmens teisės į kompensacijas, laikytinas individualiu administraciniu aktu, kuris sukelia tiesiogines teisines pasekmes asmeniui, todėl  turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) bei atitikti Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, o motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas“, – pažymoje atkreipia dėmesį Seimo Kontrolierius.

Gyventoja skunde Seimo kontrolieriui taip pat nurodė, kad pareigūnai atvykę atlikti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą, apie savo buvusį vizitą pranešė „užkišdami už durų raštelį“. Įvertinęs šias aplinkybes Seimo kontrolierius pažymėjo, kad vien tai, jog gyventojos nebuvo namuose tuo metu, kai Savivaldybės administracijos darbuotojai nusprendė atlikti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą, nesudarė pagrindo tvirtinti, jog gyventoja nesudarė sąlygų atlikti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą.

Atsižvelgdamas į skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius rekomendavo Savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti, kad gyventojai pateikus prašymą piniginei socialinei paramai gauti, būtų užtikrintas šio prašymo tinkamas nagrinėjimas, o sprendimas dėl teisės į kompensacijas būtų pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų nuostatomis.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga taip pat yra Jungtinėse Tautose A lygiu  akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija.

Seimo kontrolierių įstaigos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *