Įsidarbinusiems Alytaus rajono bedarbiams – kelionės į darbą kompensacija

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 2018 m. užimtumo didinimo programą. Pirmą kartą numatyta skirti lėšų įsidarbinusių bedarbių kelionės išlaidų kompensavimui.

Darbo rinkos politikai rengti ir įgyvendinti skirta 175,1 tūkst. Eur. Planuojama, kad ne mažiau kaip 70 procentų visų lėšų bus skiriama Alytaus rajono viešosios infrastruktūros tvarkymui ir socialinių paslaugų teikimui. Šiuos laikinuosius darbus organizuos ir vykdys Alytaus rajono savivaldybės seniūnijos, biudžetinės įstaigos, įmonės. Seniūnijos pagal poreikį bedarbius galės siųsti atlikti laikinuosius darbus į seniūnijos teritorijoje esančias savivaldybės švietimo, kultūros ir globos įstaigas.

Ne daugiau kaip 30 procentų visų skirtų lėšų planuojama skirti bedarbius įdarbinusioms viešosioms įstaigoms, verslo įmonėms, bendruomenėms, kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms, kurios registruotos ir vykdo veiklą Alytaus rajone, rajono gyventojams, vykdantiems veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, ūkininkams, įregistravusiems savo ūkį Alytaus rajone. Šiems darbdaviams, pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinusiems Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį bus mokama 50 proc. darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensaciją ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą.

Darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti laikinuosius darbus, atrinks savivaldybės administracijos Darbdavių atrankos komisija.

Savivaldybė nusprendė skirti lėšų įsidarbinusių bedarbių kelionės išlaidų kompensavimui. Tam planuojama skirti 60 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto.

Pagal užimtumo didinimo programą šiais metais planuojama įdarbinti apie 120 bedarbių vidutinei 3 mėnesių trukmei su galimybe sutartį pratęsti, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Vieno asmens dalyvavimas programoje 3 mėnesius vidutiniškai įvertintas apie 1749 Eur.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *