Į naujojo Alytaus miesto paslaugų centro vadovo vietą taikosi trys kandidatai

Vadovauti nesenai įsteigtam Alytaus miesto paslaugų centrui panoro keturi asmenys, tačiau konkurse šioms pareigoms užimti varžysis trys, kadangi vienas jų neatitiko konkurso sąlygų. Iki rugpjūčio 11 d. kandidatai turėjo pateikti savo prašymus, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, gyvenimo aprašymą,  įstaigos veiklos programą, užpildytą pretendento anketą ir kitus dokumentus.

Anot Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Silvijos Peštenienės, kas vadovaus šiam centrui, turėtų paaiškėti maždaug rugsėjo viduryje, mat iki tol dar laukia keletas privalomų procedūrų – kandidatų informavimas, konkurso komisijos sudarymas, galiausiai, atranka.

Pretendentai, kurie atitiko visus konkurso keltus reikalavimus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą sulauks pranešimų apie dalyvavimą atrankoje (su nurodyta jos data, vieta ir laiku). Pranešimai juos turėtų pasiekti dar šią savaitę.

Alytaus miesto paslaugų centro direktorius formuos savo komandą, kuri nuo šių metų lapkričio 1 d. imsis centralizuotai tvarkyti miesto darželių ir mokyklų buhalterinę apskaitą. Visas naujosios įstaigos personalas įsikurs Alytaus miesto savivaldybės administracijos pastate.

Būsimas įstaigos vadovas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų biudžetinės įstaigos vadovo, biudžetinės įstaigos vyriausiojo buhalterio, finansų ar veiklos audito vykdymo arba vadovavimo paslaugų centralizavimui darbo patirtį.

Be to, pretendentai privalo būti gerai susipažinę ir gebantys taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą, finansų valdymą, strateginį planavimą, buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, vietos savivaldą, asignavimų administravimą ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus.

Kompetencijų reikalavimuose dar nurodyta strateginis mąstymas, lyderystė, gebėjimas analizuoti ir bendrauti, komandos darbo užtikrinimas, tinkamas materialinių ir finansinių išteklių valdymas, mokėjimas dirbti kompiuteriu.

Portalo dzukijosveidas.lt informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.