Priverstinai paskerdę kiaules gali kreiptis paramos

Žemės ūkio ministerija skelbia paraiškų priėmimą pagalbai dėl afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje įsigytų ūkinių gyvūnų (vadovaujantis 2014 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-914 „Dėl pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“). Ūkininkai afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje, priverstinai paskerdę savo kiaules ir įsigiję kitų ūkinių gyvūnų, jau nuo gegužės 8 d. gali teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą pagal priemonę „Parama asmenims, priverstinai paskerdusiems kiaules kompetentingos institucijos nustatytoje buferinėje zonoje ūkiniams gyvūnams, išskyrus kiaules įsigyti“.

Tinkamas pareiškėjas yra asmuo, kurio kiaulių laikymo vieta yra nustatytoje afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje, bei kuris, vykdydamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) nurodymus, paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro ligos (jei kiaulės buvo registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB)).

Pareiškėjas taip pat turėjo sudaryti sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM ir įsipareigojo trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus (kiti ūkiniai gyvūnai registruoti CDB), įsigytų ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra VMVT direktoriaus įsakymu nustatytoje afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra susijusios su visų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimu.

Vienam pareiškėjui atlyginama iki 80 procentų, ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau 580 Eur. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) už įsigytus ūkinius gyvūnus nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, ne PVM mokėtojas. Išmokos kodas kitų rūšių ūkinių gyvūnų (išskyrus kiaules) įsigijimui – 24201.

Kviečiame pareiškėjus kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistus pagal gyvenamąją vietą ir pateikti šiuos dokumentus: asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta VMVT direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją.

Informaciją suteiks Alytaus rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Valiukevičienė, (8-315) 55 997, el. p. nijole.valiukeviciene@arsa.lt.

Papildomą informaciją teikia ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyr. specialistė Kristina Paliutienė, tel. (8 5) 239 1152, el. p. kristinap@zum.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *