Norintys keisti asbestinių stogų dangas – laukiami NMA

Nuo šiandien norintys keisti asbestinių stogų dangas turės vadovautis įsigaliojusiomis pakeistomis įgyvendinimo taisyklėmis. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ pradedamos rinkti jau po kelių dienų, tad pakeitimai labai svarbūs visiems, norintiems teikti paraiškas.

Primename, kad paraiškas dėl stogo dangos keitimo bus galima teikti nuo gegužės 2 d iki gegužės 31 d., o šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 252 130 Eur paramos lėšų.

Agentūros nustatyti įkainiai

Pakeistose įgyvendinimo taisyklėse numatytas palengvinimas paramos gavėjams, įsigyjantiems investicijas stogui perdengti. Nuo šiol stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, kainos pagrįstumui bus taikomos stogo dangų ir kitų medžiagų, reikalingų 1 m2 stogo plotui uždengti orientacinės kainos, taigi, su paraiška nebereikės teikti trijų komercinių pasiūlymų, o pareiškėjams bus paprasčiau apskaičiuoti keičiamą stogo dangos ir kitų reikalingų medžiagų kainą. Stogo dangų ir kitų medžiagų, reikalingų 1 m2 stogo plotui uždengti orientacinių kainų lentelę, pagal kurią bus apskaičiuojama paramos suma pareiškėjams, parengė Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Lentelę galima rasti NMA svetainėje www.nma.lt, priemonės „Parama asbestinių stogų dangos keitimas“ (2017 m.)“ skiltyje, nuorodą rasite čia.

Tais atvejais, kai stogas būtų dengiamas danga, kurios orientacinės kainos lentelėje nėra, reikės, kaip ir anksčiau, pateikti tris komercinius pasiūlymus.

Pašalinto asbestinio stogo paklaidos dydis – iki 25 proc.

Pakeistos ir įgyvendinimo taisyklių nuostatos dėl asbestinės stogo dangos pašalinimo – nuo šiol bus galima ne 15 procentų pašalinto asbetinio stogo dangos kiekio, nurodyto pažymoje apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą, bet 25 procentų paklaida, kuri apskaičiuojama nuo Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodyto stogo kiekio (m2). Jei paramos gavėjas asbestinių atliekų pašalins daugiau, nei leidžiama, jam už viršytą kiekį transportavimo ir šalinimo paslaugų išlaidos nebus kompensuojamos.

Paraiškos bus renkamos ir savivaldybėse

Paraiškos bus priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val. Žinotina, kad paraiškas pagal šią veiklos sritį bus galima pateikti ir kai kuriose rajonų savivaldybėse nuo 9 iki 12 val. pagal iš anksto numatytą grafiką. Informaciją, kuriuo laiku atskirose savivaldybėse paraiškos bus renkamos, rasite čia.

Primename, kad paraiškas pagal minėtą veiklos sritį gali teikti kaime savo gyvenamąją vietą deklaravę Lietuvos gyventojai. Sodų bendrijoms priklausančių namų savininkams parama nebus teikiama.

Numatyta didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 2 000 eurų, paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusią stogo dangos keitimui reikalingą pinigų sumą turi turėti pats pareiškėjas.

Projektą privaloma įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:

1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
– turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis) – suteikiama 10 balų;
– yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas) – suteikiama 10 balų;
– yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją – suteikiama 10 balų.

3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.

4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.

Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos. Pareiškėjai paraiškas turėtų pildyti tinkamai ir išsamiai. Paraiškos privalo būti visiškai užpildytos, nes ne iki galo užpildytų paraiškų vertinimo procesas trunka ilgiau.

 

Nacionalinės mokėjimų agentūros informacija

Vienas komentaras apie “Norintys keisti asbestinių stogų dangas – laukiami NMA

  1. Supaprastinta tvarka manau leidžia aktyviau naudotis teikiama parama. Juolab kaimo gyventojai ne visuomet supranta kaip tuos 3 komercinius pasiūlymus gauti jei nėra tiek prekybos vietų aplink. Žinoma, galima viską ir internetu sutvarkyti, jaunimui tai nesudaro papildomų sunkumų, nes kompiuterinis raštingumas pakankamai aukšto lygio. Tačiau nemažai niuansų. Net neradau informacijos ar privalu keisti į banguotą dangą, ar galiu rinktis, dabar dangos tipų tikrai daug, tad kiekvienas pagal išgales renkasi

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *