Lietuvos ir Latvijos archeologių viešnagė Alytaus kraštotyros muziejuje

Alytaus kraštotyros muziejuje lankėsi humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja Rasa Banytė-Rowell, Latvijos istorijos instituto doktorantė, kuršių archeologijos tyrinėtoja Inga Duoninia (Doniņa). Viešnios domėjosi muziejaus ekspozicijomis, ypatingai archeologinės medžiagos pateikimu, prieinamumu, informatyvumu. Archeologės pasidžiaugė, kad Alytaus kraštotyros muziejaus archeologinė ekspozicija yra įsimintina, inovatyvi ir atraktyvi, išieškota ir pažadėjo atsivežti ir daugiau kolegų į Alytų.

Dr. Rasa Banytė-Rowell atvažiavo ne tuščiomis. Ji padovanojo muziejaus bibliotekai naujausią savo ir kolegės dr. Bitner-Wroblewskos iš Lenkijos valstybinio archeologijos muziejaus parengtą unikalų leidinį „Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino”. Visai neseniai, kovo 1 d. Varšuvos valstybiniame archeologijos muziejuje įvyko „Aestiorum Hereditas” serijos III tomo „Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino” pristatymas. Leidinį išleido Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija, Lietuvos istorijos institutas ir Valstybinis archeologinis muziejus Varšuvoje. Lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis išleistas tomas patenka į platesnį projektą „Ostbalticum” – jį globoja UNESCO. „Aestiorum Hereditas” III tome pateikiama išlikusi archyvinė medžiaga iš Lietuvos ir šiaurinės Baltarusijos. Mykolo Eustachijaus Brenšteino „Archeologiniame Kauno gubernijos inventoriuje” aprašyta daugiau kaip 900 archeologinių objektų: „piliakalnių, kapinynų ir atskirų kapų, pavienių titnago, žalvario ir geležies dirbinių, monetų radinių, pylimų, kūlgrindų, akmenų su ženklais. Šis neregėtai vertingas veikalas atsirado XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ir niekada nebuvo publikuotas”, – skaitome leidinio įvade. Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkai labai džiaugiasi iš autorės rankų gavę šią itin vertingą dovaną.

Fotografijoje dr. Rasa Banytė-Rowell, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė ir Latvijos istorijos instituto doktorantė Inga Duoninia (Doniņa). Galinos Tamošiūnienės nuotrauka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *