Naujos atliekų konteinerių aikštelės – Alytaus regionui

Alytaus regione prie daugiabučių namų, kapinių ir sodų bendrijų bus įrengtos naujos rūšiuojamam atliekų surinkimui skirtos, požeminės, pusiau požeminės ir antžeminės konteinerinės aikštelės. Daugelis jų bus statomos dabartinių rūšiavimo konteinerių stovėjimo vietose.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) jau gavo kvietimus teikti paraiškas pagal Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtros priemonę. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities ir Kauno apskrities skyriai palankiai įvertino ARATC pateiktus projektinius pasiūlymus dėl komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Alytaus regione.

Įgyvendinant šiuos projektus septyniose ARATC įsteigusiose savivaldybėse bus įrengta 371 konteinerinės aikštelės. 308 tokios aikštelės turėtų atsirasti administraciniame Alytaus regione, 63 – Birštono ir Prienų rajono savivaldybėse.

Birštono savivaldybėje konteineriuose bus įdiegta konteinerių prieigos kontrolės sistema (KPKS). Ši sistema suteikia galimybę išmesti atliekas į konteinerį naudojant autentifikavimo mechanizmą. Vėliau tokias konteinerių prieigos sistemas planuojama įdiegti ir kitose savivaldybėse.

Neabejojama, kad naujų, šiuolaikiškų aikštelių įrengimas skatins daugiabučių namų gyventojus geriau rūšiuoti atliekas, užtikrins švaresnę aplinką, nes bus stipriai apribotos pašalinių asmenų galimybės į šiuos konteinerius išmesti ar šalia jų palikti savo atliekas.

Vienoje konteinerinėje aikštelėje numatoma įrengti po 5 konteinerius: mišrių komunalinių atliekų, stiklo, popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo bei skirtus maisto atliekoms.

Europos Sąjungos reikalavimai numato, kad nuo 2018 metų visos susidarančios maisto atliekos turės būti surenkamos atskirai, todėl joms skirtų konteinerių įsigijimas yra neišvengiamas.

Iš viso penkiose Alytaus regiono ir Birštono bei Prienų rajono savivaldybėse prie individualių namų planuojama pastatyti 5751 konteinerį, skirtą maisto atliekoms surinkti. Įvertinant ankstesnę praktiką, dalijant atliekų rūšiavimui skirtus konteinerius, daroma prielaida, kad konteinerius maisto atliekoms naudos apie 70 proc. individualių namų gyventojų.

Aikštelėse prie sodų bendrijų ir kapinių, vietoj maisto atliekoms skirto konteinerio, bus pastatomas konteineris žaliosioms atliekoms surinkti. Taip pat numatoma įsigyti tekstilės atliekoms skirtų konteinerių, kuriuos planuojama statyti kas dešimtoje konteinerinėje aikštelėje.

„Mūsų ligšiolinė patirtis rodo, kad turėdami sąlygas rūšiuoti atliekas, žmonės tą ir daro. Todėl naujų, maisto ir tekstilės atliekų rūšiavimui, skirtų konteinerių įsigijimas yra svarbus ne tik užtikrinant ES keliamus aplinkosauginius reikalavimus, bet ir siekiant patiems gyventi tvarkingesnėje aplinkoje“, – įsitikinęs ARATC direktorius Algirdas Reipas.

Kartu su naujų aikštelių įrengimu numatoma praplėsti ir regiono stambiųjų atliekų aikštelių tinklą, įrengiant tokias aikšteles Lazdijų rajone Seirijų seniūnijoje Miesto kolonijos kaime ir Varėnos rajono Kaniavos seniūnijos Jasauskų gyvenvietėje. Taip pat planuojama atnaujinti ir praplėsti Druskininkų savivaldybės stambiųjų atliekų surinkimo aikštelę.

Dar vienas į projektą planuojamas įtraukti objektas atliekų paruošimo naudoti pakartotinai punktas, paprasčiau vadinamas daiktų mainų punktu. Jis bus statomas prie Alytaus regioninio sąvartyno, esančio Alytaus rajono Takniškių kaime. Šiame punkte bus surenkami gyventojų atveržti naudoti dar tinkami buities daiktai, kurie būtų atiduodami kitiems gyventojams, prireikus – paruošiami pakartotiniam naudojimui.

Numatomos investicijos į regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą sieks daugiau kaip 4 milijonus eurų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *