Užimtumo didinimo programa alytiškiams – durys į kitokį gyvenimą

Priklausomybės kamuojama alytiškė pamažu atsitiesė – su vaikais apsigyveno Moterų krizių centre, gavo gydymą, vėliau įsidarbino ir galiausiai su atžalomis grįžo į namus kurti tolimesnio gyvenimo. Kita, 28-erių metų moteris, po individualių konsultacijų su specialistais įgavo pasitikėjimo savimi, išsivadavo iš kompleksų ir sėkmingai įsidarbino vienoje organizacijoje.

Tokių ir panašių sėkmės istorijų Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistai galėtų papasakoti ir daugiau, mat Dzūkijos sostinėje jau keletą metų sėkmingai vykdoma Užimtumo didinimo programa, kuria siekiama kompleksiškai spręsti miestelėnų užimtumo problemas.

Praeitais metais programos įgyvendinimui buvo skirta daugiau kaip 224 tūkst. eurų., šiemet – 203 tūkst. eurų.

„Užimtumo didinimo programos paslaugos padeda žmonėms patikėti savimi, kad jie gali sudominti darbdavius, geba dirbti ir užsidirbti, nes ilgas nedarbo laikotarpis lemia nepasitikėjimą savimi, baimę, žinių trūkumą…

Programos vykdymo laikotarpiu įvairių paslaugų „pastiprintas“ žmogus įgauna pasitikėjimo, pamato, kad nėra vienas, tampa drąsesnis, o įvairūs trumpalaikiai darbai padeda grąžinti prarastas kompetencijas, formuoja socialinius įgūdžius, atsakomybę“, – sako Socialinės paramos skyriaus vedėja Akvilė Voverienė.

Užimtumo didinimo programos tikslų yra keletas: atnaujinti asmenų, ieškančių darbo ir (ar) gaunančių piniginę socialinę paramą, darbinius ir socialinius ryšius bei įgūdžius; skatinti ilgalaikius bedarbius aktyviai prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo ir didinti jų darbinę motyvaciją; mažinti socialinę atskirtį ir skurdą; skatinti asmenų su negalia įsitraukimą į darbo rinką.

Anot Socialinės paramos skyriaus vedėjos, siekiant šių tikslų yra labai svarbus tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp savivaldos, Užimtumo tarnybos, nevyriausybinių organizacijų, darbdavių ir kitų įstaigų.

„Ne visi asmenys noriai įsitraukia į programą – vieniems reikia ilgesnio pokalbio, įtikinimo, kad programa gali palengvinti jų grįžimą į darbo rinką išsprendžiant jiems aktualius klausimus, dėl ko jie nedirba, kitiems – pokalbis nepadeda, nes jie turi savo nuomonę, kad jiems šios programos nereikia“, – pažymi A. Voverienė.

Paslaugos besirengiančiam dirbti

Viena iš Užimtumo didinimo programos dalių yra darbo rinkai besirengiančiam asmeniui suteikti motyvavimo paslaugas.

Darbo rinkai besirengiančiojo asmens statusas suteikiamas Užimtumo tarnyboje ilgai nedirbantiems asmenims, žemos kvalifikacijos, stokojantiems socialinių įgūdžių ir motyvacijos dirbti, turintiems priklausomybių ir įvairių asmeninių problemų žmonėms, slaugantiems šeimos narį, kai yra apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis.

Kiekvieno darbo rinkai besirengiančio asmens situacija yra sprendžiama individualiai, jam teikiamos paslaugos, padedančios pasiruošti darbo rinkai, o priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų, prižiūrintiems artimuosius, turintiems skolų ar kitų socialinių problemų, ilgalaikiams bedarbiams buvo skiriamos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos, didinama socialinė integracija, socialinis savarankiškumas, motyvacija dirbti, profesinė kompetencija.

Per 2023 metus Užimtumo didinimo programoje dalyvavo 98 darbo rinkai besirengiantys asmenys, kuriems buvo suteiktos 752 paslaugos. Po jų suteikimo 16 asmenų buvo įdarbinti pagal programą arba įsidarbino savarankiškai, 4 asmenims panaikintas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas, 6 asmenys buvo kviečiami į Užimtumo tarnybą dėl pakartotinio situacijos įvertinimo.

Šiais metais darbo rinkai besirengiantiems asmenims bus teikiamos skolų, priklausomybių konsultanto, psichologo ir motyvacinių konsultacijų paslaugos bei mokymų ciklas „Sėkmingos darbo paieškos“. Planuojama, kad šiemet programoje dalyvaus apie 100 darbo rinkai besirengiančių asmenų.

Bedarbių įdarbinimas valstybės bei savivaldybės lėšomis

Kita programos dalis yra valstybės bei savivaldybės lėšomis finansuojamas bedarbių įdarbinimas.

2023 metais valstybės lėšomis buvo įdarbinta 40 asmenų. Pagal šią priemonę įdarbinti asmenys infrastruktūrai tvarkyti, socialinėms, sveikatos ir kitoms viešosioms paslaugoms teikti. Laikino pobūdžio darbus organizavo ir vykdė Alytaus miesto nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, labai mažos, mažos ir vidutinės verslo įmonės, kurios registruotos ir vykdo veiklą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Praeitais metais darbdavių, galinčių laikinojo pobūdžio darbams įdarbinti įdarbinimo priemonėje dalyvaujančius asmenis buvo 17, šiemet – 18. Su kai kuriais asmenimis įstaigos pasirašė neterminuotas darbo sutartis.

Pagalba negalią turintiems asmenims

Siekiant padėti negalią turintiems asmenims  įsidarbinti, stiprinti jų įgūdžius bei mažinti socialinę atskirtį, buvo sudarytos sąlygos negalią turintiems alytiškiams dalyvauti darbo rinkoje, pradėtas remti jų įdarbinimas.

2023 metais savivaldybės biudžeto lėšomis buvo įdarbinta 13 darbingo amžiaus asmenų su negalia. Jie buvo įdarbinti 4 įstaigose ir dirbo aplinkos darbininkais, socialinio darbuotojo padėjėjais, amatininkais.

Šiemet, paskelbus darbdavių atranką ir komisijai įvertinus jų paraiškas – lėšos skirtos 8 įstaigoms, kurios įdarbins 16 negalią turinčių asmenų. Jie dirbs pagalbinius darbus, socialinio darbuotojo padėjėjais, ūkvedžiais, užimtumo specialistais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *