Kūčių naktį Vakarė tekės, Kalėdų rytą rožė pražys

S. Kvaraciejienė (kairėje)

Kūčios – Kalėdų išvakarių apeiginė vakarienė. Tai uždaro rato žmonių, labai artimų tarpusavyje, šeimos ir namų šventė. Kūčių vakaras suteikia ypatingą galimybę ilgiems jaukiems šeimos pokalbiams ir tai puiki proga priminti vaikams ir anūkams jų kilmės šaknis – iš kur kilę jų seneliai, kokie jų vardai, kokiame kaime gyveno, kokiame krašte, kokie jų papročiai ar gyvenimo nutikimai. Tai dalykai, kurie turi išlikti atminty ir turi būti perduodami iš kartos į kartą.

Na, o jei dzūkai nepamena ar tik kažkur kažką girdėjo, dalinamės neįkainojamais prisiminimais, kaip dzūkai šiam ritualui ruošdavosi anuomet, kai buvo privalu besąlygiškai laikytis ypatingo metų tarpsnio papročių? Jei nesilaikysi – sunerims mirusieji, įsisiautės piktosios dvasios, neužderės javai, neatvažiuos jaunikis, nebus sočios vakarienės.

Bendri rūpesčiai, skolų grąžinimas ir atlaidumas

Anuomet dzūkės, gyvenančios kaimuose, prieš Kūčias eidavo pas kitas pasitarti apie valgių ruošimą. Moterys dalindavosi Kūčių vakarienei suruošti reikalingais produktais. „Iki Kūčių kaimo moterys pasidalindavo, kas ko turėjo. Jei geriau užderėjo pupelės ar kopūstai, ar kitkas, o pas kaimynes ne, tai duodavo,  kad turėtų Kūčiom“, – prisimena Angelė Krištopaitienė, Viečiūnų laivalaikio salės folkloro ansamblio „Žemynėłė“ narė. Šis paprotys  vis dar buvo gyvas 20 a. antroje pusėje (apie 1960 m.).

O šiaip, be svarbaus reikalo, Kūčių dieną pas kaimynus eiti vengdavo. Prireikus kokio nors daikto, dažniausiai siųsdavo vaiką. Kadangi buvo tikima, jog pasiskolinus per Kūčias teks visus metus skolintis, stengėsi iki  Kūčių skolas grąžinti. Apeinant gimines, artimesnius ar tolimesnius kaimynus dėl skolų, paprastai būdavo jų ir atsiprašoma: „Atleidžiu, ir tu man atleisk, kad ramiai galėtume švęsti Kalėdas.“

Kūčių dieną nebuvo galima dirbti nieko, kas susiję su sukimo judesiu. Tikėta, kad jei verpsi, tai avys kvaituliu suksis ar viesulas stogą nuneš, jei siūsi, tai gyvuliai sunkiai ves. Tai patvirtina ir tautosakos pateikėja, Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblio „Stadałėłė“ narė Stasė Kvaraciejienė: „Nuo Kūcių iki Naujų metų tai nesaka verpc, megzt, siūlo sukc. Ba sako, apsigemsta. Ar vaikai, ar gyvulys kokis“. Ir malkų negalima kapoti, mat, perkūną vasarą prisišauksi.

Kūčių dienos ritualai

Atsikėlus ankstyvą rytą, prasidėdavo pasiruošimas Kūčių vakarienei. Sakydavo, kad kas tą rytmetį pramigs, bus slunkius visus kitus metus. Sunkių darbų nedirbdavo, tik smulkius. Moterys tvarkydavosi pirkioje, ruošdavo valgius, vyrai priruošdavo malkų, paruošdavo pašarų gyvuliams, aptvarkydavo kiemą ir visus pašalius, apraišiodavo obelis, kūrendavo pirtį – juk prieš sėdant Kūčių vakarienės, būtina nusimaudyti.

„Svarbiausia tai išsimazgot, išsišvaryt visas brudas, išsiskalpc, Kūcių vakarų išsipraust pirtyje, kad visas ligas, blogumus nuvyc nuog savį“, – porina Stasė. Vakarop pirtyje pirma prausdavosi vyrai, po jų moterys, persirengdavo švariais marškiniais, šventiniais viršutiniais drabužiais.

Vaikai padėdavo tėvams ruošoje, bet svarbiausias jų darbas būdavo papuošt parneštą iš miško eglutę. Puošdavo obuoliukais, į popierėlius susuktais kūčiukais, baronkytėmis. „Tai kap iškepdavo slizikų, tai ir vaikam duodavo. Per vasarų atlaiduose prisrenkam popieriukų nuo saldainių, tai paskui tuos kūciukus suvyniojam ir karam an eglutės. Bobulė kap kepdavo, tai specialiai biskį juos pasaldzydavo mumiem vaikam, kad būt saldesni“, – mena Stasė.

Kūčių dieną buvo laikomasi pasninko. Sauso, kai nevalgoma nieko mėsiško ir pieniško, ar juodo – kai nevalgoma visai nieko. Pastarojo laikydavosi tikėdamiesi skalsesnių ateinančių metų, merginos – greitai ištekėti, gerą jaunikį gauti. Pusryčiams dažniausiai virdavo bulves su lupyna, jas valgydavo su grybų ar burokų rasalu. Pietums – tai, kas liko nuo pusryčių arba sausų šutintų žirnių.

„Nuog pietų jau nieko nekaštavojom iki večeros“, – pamena S. Kvaraciejienė. – Mano pacios mamos sesuoj Kūčių dieną nevalgydavo. Nigdi nevalgydavo. Dar kaimynų mergos. Tai sako, kad labai laimingos bus. Greit apsižanys ir laimingas, geras gyvenimas bus. Kad godnų bernų gaus, ar an šokių bernai labai šokti ves“.

Kūčių vakarienės valgiai – iš gamtos dovanų

Vienas svarbiausių Kūčių vakarienės patiekalų – kūčiukai. Dzūkijoje juos vadino įvairiai: slizikais, prėskučiais, o Viečiūnų kaime – bubukais. Kūčiukai – apeiginė duonelė vėlėms pamaitinti. Juos kepė ne tik iš kvietinių, bet ir iš ruginių ar grikinių miltų, tik su vandeniu, jokių kiaušinių ar mielių. Jei turėdavo, į tešlą įberdavo aguonų. Iš sutrintų aguonų darydavo aguonpienį: aguonas užpildavo medumi ar cukrumi pasaldintu vandeniu ir užmerkdavo kūčiukus. Trinti aguonas buvo grynai vyrų darbas.

Ne visi anuomet turėdavo cukraus, tad patiekalus saldindavo skystimu, padarytu iš cukrinių runkelių: juos nulupdavo, stambiai sutarkuodavo, užpildavo vandeniu ir ilgai šutindavo pečiuje. Iššutintus nusunkdavo ir laikydavo šaltai. Iš tirščių kepdavo blynus ar atiduodavo gyvuliams. Sutarkuotus dar džiovindavo pečiuje, tokių pasiruošdavo visai žiemai, dėl saldumo dėdavo į kisielių, arbatą ar pyragą.

Dar vienas būtinas apeiginis valgis – kisielius. Virdavo avižinį arba spanguolių. Vieni skystesnį, kiti – labai tirštą. „Spanguolių kisielius buvo neskystas – prosta raikyk peiliu, – prisimena S. Kvaraciejienė. – Tokis kietas, kad šaukštų paskabini, tai kap drabułė (šaltiena)“. Panašiai ruošdavo ir avižų kisielių: sumaltas avižas užpildavo vandeniu, ilgai šutindavo, tada įpildavo iš nusunktų bulvių tarkių padaryto krakmolo  ir dar truputį pašutindavo.

Gamindavo medaunyką: nuluptus cukrinius runkelius sutarkuodavo stambiai, sudėdavo į puodą lygiomis dalimis su džiovintais obuoliais, užpildavo vandeniu, kad apsemtų, ir šutindavo pečiuje. Suminkštėjusią masę sugrūsdavo mediniu kočėlu, dar dėl tirštumo įpildavo krakmolo ir šiek tiek pašutindavo. Medaunykas būdavo kietas, nes daug krakmolo, o valgydavo su pyragu ar duona.

Būtinai ant Kūčių stalo būdavo grybų ar burokų rasalo. Grybų rasalą gamindavo iš smulkintų džiovintų grybų, kuriuos merkdavo į vandenį, pasūdydavo, kad būtų skaniau pridėdavo stambiai sutarkuotų burokų. Išvirusį rasalą pagardindavo pakepintais svogūnais. Valgydavo kaip sriubą su pečiuje keptomis bulvėmis su lupyna.

Gamindavo ir saldę – ruginius miltus apšutindavo karštu vandeniu ir palikdavo rūgti. Išrūgusius valgydavo su bulvėmis.

Druska anuomet buvo labai brangi, todėl žmonės ją tausojo. Gyvenantys arčiau, parsiveždavo sūraus iš Druskininkų. Gyvenantys tolėliau vandens parsiveždavo iš anksto, lankydami gimines. S. Kvaraciejienė pamena, kaip močiutė, lankydama gimines Grūto kaime, iš Druskininkų „dainyčiose“ (mediniai kibirai su dangčiu, su pasaitu) parsiveždavo sūraus vandenio, kuriuo sūdydavo grybus, upėje pagautas žuvis. Žuvis sudėdavo į bačką, užpildavo sūriu vandeniu, įdėdavo babkavų (lauro) lapelių, džiovintų krapų, jei turėdavo – pipirų. Išsisūdžiusias mažas žuvis džiovindavo, valgydavo per visą adventą, dėdavo ir ant Kūčių stalo. Tokias žuveles vadino kamsukėmis. Išsūdytą didesnę žuvį kepdavo ant sėmenų aliejaus, nes kitokio nebuvo.

Iki 20 a. vid. retas kaimo žmogus galėjo nusipirkti silkės, kuriomis prekiaudavo miesteliuose gyvenentys žydai. Tai išgalėdavo tik turtingesni kaimiečiai. Patiekdavo paprastai, kartais užpildavo semenų aliejuje pakepintais svogūnais.  Tokiais gardindavo ir virtas pupeles, žirnius, raugintus kopūstus. Ant stalo dėdavo ir pjaustytą bačkoje raugintą kopūsto galvą. Iš virtų burokų, morkų, bulvių, pupelių ir raugintų kopūstų gamindavo raudoną mišrainę. Visumet ant vakarienės stalo būdavo džiovintų obuoliukų, spanguolių, riešutų.

Visa Kūčių vakarienė būdavo ruošiama iš savo užaugintų gėrybių ir gamtos dovanų, t. y. to, ką galima laikyti be šaldytuvo.

Ritualinės vakarienės apeigos

Prie stalo visa šeima susėsdavo sužibus Vakarinei žveigždei. „Kap paraina iš pirties, kokių 19–20 val., tai jau visi turi būt susėdį. Ba sako, kad tysies kap kokis nelemza“, – pasakoja Stasė.

Stalą dengdavo balta linine staltiese, po ja dėdavo šieno, ant stalo kryželį, žvakę ir lėkštę tais metais mirusiems artimiesiems. „Anksčiau tai pas mumi stalų dengdavo bobułė. Seniausias žmogus, – mena S. Kvaraciejienė. – An stalo viską gražiai sudzedi ir viskas. O dabar irgi taip pat. Senoviškai. Šieno tai saujełį indzedi. Ba vaikai nori labai traukyc. Ir an jo jau dzedi plotkelas“.

Uždegę žvakę, pasimelsdavo, sulaužydavo  Kalėdaitį. Kalėdaitis – tai bažnyčioje pašventinta plotkelė, simbolinis šeimos santarvės duonos pakaitalas. Dzūkijoje dar 20 a. pr. būdavo atliekamos senovinės duonos atnešimo šeimai ir duonos kepalėlio laužymo apeigos. Liškiavos apylinkėse šeimos tėvas paimdavo kūčios duoną į rankas, tris kartus apeidavo pirkią, vis pasibelsdamas į duris. Į klausimą „Kas ca aina?“ atsakydavo: „Dzievulis su kūcela in jūs grytely“. Šeimininkė atdarydavo duris ir sakydavo: „Prašom prašom, Dzievuli, su savo kūcali in mūs grytely“. Šitaip buvo vaizduojamas giminės protėvis, nešantis savo vaikaičiams palaimą ir santarvę. Dzievulis sėsdavo į krikštasuolę ir prasidėdavo apieginė vakarienė, prieš kurią tas pats šeimininkas ar vyriausias šeimos narys, išėjęs į lauką, pakviesdavo giminės mirusiųjų vėles, vėją, šaltį ir bites: „Ataikit Kūčių!”. Tai buvo lyg tradicinė susitaikymo su visais formulė.

„Valgyti pradėdavo nuo skysto maisto aguonpienio, rasalo. O paskui jau – kas ką nori“, – mena Stasė.

Po Kūčių išaušusios Kalėdos – virsmo metas, kai atsiveria dangus ir jo skliaute sužimba žvaigždės. Tamsos laikas baigėsi, kibirkštis įžiebė ugnį ir mūsų pasaulis vėl prasideda, metai atsikuria iš naujo: „Kalėdų rytų rožė inžydo, lylio kalėda, kalėda,/ Sekminių rytų dyvai pasdarė, lylio kalėda, kalėda.

Angelės Krištopaitienės prisiminimai

Kūčių vakarienės metu visi šeimos nariai dalinasi obuoliu – tai bendrystės, šeimos simbolis.
Stalo viduryje deda plotkeles – tiek, kiek yra šeimos narių. Savo plotkele dalinasi su visais šeimos nariais, o dalį palieka išėjusiems.
Kūčių vakarą valgytą maistą nakčiai palieka „dūšioms“, tikėdami, kad mirę artimieji ateis valgyti.
Kūčioms pasikviesdavo biednesnį žmogų: kaimas tiesiog pasidalindavo, kada kuris kvies, kuriai didesnei šventei.
Burdavo: kūčiukus imdavo į ranką ir žiūrėdavo, pora ar ne. Tvorą apkabindavo – pora ar ne. Žingsniuodavo iki durų ir klausydavo, iš kur šunys loja – iš ten bus svečių.

Druskininkų kultūros centro parengta informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *