Kompensacijų už būsto šildymą skyrimo tvarka: ką turite žinoti?

Gyventojai prašymus dėl kompensacijų (ir kitos piniginės socialinės paramos) kviečiami teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  Šioje sistemoje gyventojai taip pat gali pasitikrinti preliminarų kompensacijų dydį, pasinaudoję skaičiuokle www.spis.lt

Asmenys, kurie neturi galimybės prašymų dėl kompensacijų pateikti per informacinę sistemą SPIS, priimami pagal išankstinę registraciją. Apsilankymui pas specialistus galima užsiregistruoti internetu, nuoroda https://www.alytus.lt/lt/savivaldybes-administracija/veiklos-sritys/socialine-parama-ir-paslaugos, skambinant tel. (8 315) 56 660, 8 687 30934 arba atvykus į Socialinės paramos skyrių, esantį adresu Vilties g. 28A, Alytuje.

Primename, kad kompensacija už būsto šildymą gyventojams skiriama visam šildymo sezonui ir ją galima gauti atgaline tvarka, t. y., už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada gyventojas šildymo sezono metu kreipsis dėl kompensacijos. Pavyzdžiui, jeigu asmuo kreipsis 2024 m. balandžio mėnesį, kompensacijos galės būti grąžinamos už 2023 m. spalio, lapkričio, gruodžio, 2024 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius.

SVARBU:

  • Kreipdamiesi dėl kompensacijos skyrimo dirbantys asmenys turi pateikti pažymą apie pajamas gautas už 3 paskutinius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio norima gauti kompensaciją dienos. Pvz., asmuo kreipiasi dėl kompensacijų skyrimo 2023 m. lapkričio mėn., bet nori gauti kompensaciją nuo šildymo sezono (2023 m. spalio mėn.) pradžios, todėl turi pateikti darbo užmokesčio pažymą už 2023 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius.
  • Jeigu pasikeičia asmens (vieno iš šeimos narių) pajamos ar šeimos sudėtis, skiriant kompensacijas vertinamos kreipimosi mėnesio arba mėnesio, kurį keitėsi asmens (šeimos) situacija, pajamos.
  • Prašymams, pateiktiems 2023 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau, skiriant piniginę socialinę paramą, vėl pradedamas vertinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimas turtas. Savo turimą turtą pareiškėjas pirmiausia turi nurodyti prašyme-paraiškoje. Viso turimo turto vertė apskaičiuojama savivaldybėje sumuojant visų bendrai gyvenančių asmenų turimą turtą: įregistruotų pastatų, sodo namelių, žemės sklypų vertes (jos gaunamos savivaldybėje iš valstybės įmonės Registrų centras), gyvulių, paukščių, žvėrelių ir bičių šeimų vertes (jei jos viršija 1160 Eur), apskaičiuotas savivaldybėje pagal specialią skaičiuoklę, ir paties pareiškėjo prašymo-paraiškos lentelėse nurodyto turto vertes.
  • Pildant prašymą SPIS ar atvykus į Socialinės paramos skyrių pirmą kartą, būtina užpildyti prašymo 6 priedą, t. y. nurodyti informaciją apie šilumos, karšto ir šalto vandens teikėjus, nurodyti asmeniui tiekėjo suteiktus mokėtojo kodus.
  • Kreipiantis dėl kompensacijų už kitą kurą (kietas kuras, dujos, elektra) 6 priede būtina nurodyti kuro deginimo įrenginio tipą ir markę bei jo naudingo veikimo koeficientą.
  • Atkreipiame dėmesį, kad būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens kompensacijos (toliau – kompensacijos) skiriamos gyvenamąją vietą būste deklaruojantiems asmenims. Jeigu būste yra deklaruota kita šeima, net ir tuo atveju, jeigu ji faktiškai negyvena, kompensacijos gali būti skiriamos tik abiem šeimoms pateikus prašymus ir dokumentus, įrodančius jų teisę gauti kompensacijas bei jų pajamas. Be to, jeigu būste yra deklaruotas asmuo, kuris įeina į kitos šeimos sudėtį, pajamas turi pateikti visi jo šeimos nariai (pvz., jeigu būste deklaruotas, bet jame negyvena anūkas, kuris yra besimokantis asmuo iki 24 metų, prašymą dėl kompensacijų skyrimo ir pajamas turi pateikti ir jo tėvai).

 

Daugiau informacijos ir dažniausi klausimai ir atsakymai apie kompensacijų skyrimą: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/pinigine-socialine-parama-nepasiturintiems-gyventojams-socialine-pasalpa-busto-sildymo-geriamojo-ir-karsto-vandens-islaidu-kompensacijos/sildymo-kompensaciju-duk#teise_i_kompensacijas

Socialinės paramos skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *