Savivaldybė klausia: ar Alytaus mokyklos privalo padėti privatininkams uždirbti tūkstantinius pelnus?

Alytaus miesto savivaldybės administracija siekia kiek galima tinkamiau naudoti turimus išteklius, nepatirdama ženklių nuostolių ir kartu prisidėdama prie pavaldžių įstaigų ir Alytaus gyventojų gerovės.

Pastaruoju metu daug diskusijų sulaukė neformaliojo švietimo kainos kilimo Alytuje tema. Todėl labai svarbu viešai išnagrinėti keletą esminių klausimų, kurie suteiks alytiškiams aiškumo.

Artimiausiu metu planuojama patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų suteikimo tvarkos aprašą. Būtent šis dokumentas sulaukė nemenko pasipriešinimo iš kai kurių neformaliojo švietimo organizatorių. Mat patvirtinus šį aprašą neformaliojo švietimo organizatoriams pakiltų mokyklų sporto salių nuomos kaina.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog iki šio laiko, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka, neformaliojo švietimo organizatoriai už salės nuomą mokėdavo 1 Eur per mėnesį. Šiandienos kontekste tokia kaina ne tik juokinga, bet ir neteisinga švietimo įstaigoms, kurios savo lėšomis prižiūri sales, moka už patarnavimus, rūpinasi salės tvarka.

Patvirtinus Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų suteikimo tvarkos aprašą, švietimo įstaigų stadionų ir patalpų naudojimo 1 valandos kaina neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjams būtų 2 Eur (jeigu nuomojamos iki 150 kvadratinių metrų ploto patalpos), 4 Eur (jei patalpų plotas didesnis nei 150 kvadratinių metrų), akademinė valanda daugiausia gali atsieiti 3 Eur.

„Nuomos kaina išaugs, bet ar ši net ir išaugusi suma padengia visas mokyklų, kuriose yra šios salės, sąnaudas? Apskaičiuokime, kiek mokyklai kainuoja salės apšvietimas, šildymas sezono metu, kiek po treniruočių dušuose sunaudojama vandens, kiek kainuoja valymas ir tvarkymas.  Sakykime, viena treniruotė trunka 1 valandą. Salės nuoma treniruotei kainuos 3 Eur. Treniruotėje dalyvauja apie 30 vaikų. Skaičiuokime, kiek vienam vaikui atsieina salės nuoma. 3 Eur padaliję iš 30 besitreniruojančių vaikų gauname 10 centų. Per mėnesį būna apie 8–12 treniruočių. Tai reiškia, kad vienam vaikui neformalaus švietimo užsiėmimas pabrangsta 0,8–1,20  Eur per mėnesį. Ar tai daug, įskaitant jau anksčiau minėtas sąnaudas (elektrą, karštą vandenį, salės valymą ir t. t.)“, – sako Gintaras Rakaitis, Alytaus savivaldybės administracijos direktorius.

Savo dydžiu į Alytų panašiuose miestuose salę akademinei valandai išsinuomoti galima už 10–30 Eur, Vilniuje panašios salės nuomos už akademinę valandą kaina apie 5 Eur, todėl Alytus neišsiskiria iš bendro Lietuvos konteksto.

„Tos lėšos, kurios bus surenkamos už salių nuomą, ir liks mokyklose, kurių patalpose nuomojama salė. Pirmiausia šios lėšos bus skiriamos mokyklos sporto salės infrastruktūrai gerinti, jos remontui. Juk vykstant intensyvioms treniruotėms salė nudėvima. Mokykla pati spręs, ką daryti su gautais pinigais, gal juos skirs bibliotekai papildyti, ugdymo priemonėms ar paslaugoms ir panašiai“, – teigia Bronius Bieliauskas, Alytaus miesto savivaldybės vicemeras.

Tačiau Alytaus miesto savivaldybei nerimą kelia neformalųjį švietimą organizuojančių viešųjų įstaigų veiklos skaidrumas. Jau anksčiau minėta viešoji įstaiga Alytaus krepšinio akademija oficialiai deklaruoja (www.rekvizitai.lt), kad įmonėje nėra darbuotojų.

2022 metais Alytaus krepšinio akademija deklaravo gavusi 45 000 Eur pajamų. Pasak Alytaus krepšinio akademijos direktoriaus, ją lanko 450 reguliariai sportuojančių mergaičių ir berniukų. Įstaigos vadovas teigia, jog vaikų užimtumo programos veikla vykdoma iš valstybės krepšelio (NVŠ), tėvų ir rėmėjų finansinio indėlio.

Kyla klausimas, ar gautas 20–25 Eur per mėnesį mokestis už kiekvieną vaiką, o jų yra 450 (įskaičiuokime rinkliavą, kurią akademija vykdo išvykoms, aprangai), elektroninės parduotuvės pelnas, taip pat pridėjus rėmėjų indėlį ir NVŠ skiriamus 15 Eur, taip pat  Alytaus miesto savivaldybės skirtus 8 000 Eur akademijos projektui „Alytaus miesto krepšinio renginiai 2022“ bei savivaldybės 9900 Eur, skirti Kalėdų krepšinio turnyrui, tikrai sugeneruoja akademijai tik 45 000 Eur pajamų per metus.

Savivaldybę pasiekė informacija ir iš miesto gyventojų, kurių vaikai sportuoja Alytaus krepšinio akademijoje. Pastarieji būgštauja, nes akademijos vadovybė perspėjo juos, jog netrukus mokestis už treniruotes pakils iki 30 Eur per mėnesį. To priežastį nurodo pabrangsiančią salių nuomą. Tema verta diskusijos, kaip Alytaus krepšinio akademijoje salės nuomos kaina iš 0,8  Eur virsta į 5 Eur. Ar Alytaus krepšinio akademijos vadovai, dengdamiesi pakilsiančia salių nuomos kaina, nesiekia dar kartą pasipelnyti iš sportuojančių vaikų tėvų?

Alytaus miesto savivaldybė svarsto galimybę kreiptis į atitinkamas tarnybas, siekdama skaidrumo vertinant VšĮ Alytaus krepšinio akademijos veiklą.

Informuojame miesto gyventojus, kad patvirtinus Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų suteikimo tvarkos aprašą, švietimo įstaigų stadionai (sporto aikštynai), skirti Alytaus miesto bendruomenei sporto ir sveikatinimo veiklai, bus suteikiami naudotis nemokamai tuo laiku, kai jais nesinaudoja švietimo įstaiga ar sutartį sudarę su švietimo įstaiga fiziniai ir juridiniai asmenys.

Jeigu turite klausimų arba stinga informacijos, rašykite el. paštu info@alytus.lt arba skambinkite tel. +370  315 55 111.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *