Alytaus vadovų ir politikų komandiruotės: kas keliavo daugiausiai, kur ir kokiais tikslais?

Tarnybinės komandiruotės neretai stebimos po padidinamuoju stiklu. Praėjusiais metais Alytaus miesto politikai leidosi į 13 tarnybinių komandiruočių įvairiose užsienio šalyse. Dažniausiai į jas vyko Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis – devynis kartus. Vicemerai Jurgita Šukevičienė ir Povilas Labukas į tarnybines komandiruotes leidosi po du kartus. P. Labukas abu kartus vežė humanitarinę pagalbą į Ukrainą ir dienpinigių bei išlaidų kompensavimo atsisakė. Tarp dažniausiai keliavusių tarybos narių – Laima Vincė-Kirkliauskienė (keturis kartus) ir Andrius Jučas (tris kartus). Du kartus į komandiruotę leidosi Nijolė Makštutienė ir Skaistė Ulčickaitė. Po vieną kartą į komandiruotę leidosi Šarūnas Klėgeris ir Dmitrij Kačiurin. Iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto praėjusių metų komandiruotėms išleista 3 696,3 Eur.

Kovo 24-25 d. mero Nerijaus Cesiulio ir vicemero Povilo Labuko tarnybinė komandiruotė į Ukrainą pristatyti humanitarinę pagalbą.

Gegužės  8-11 dienomis vyko mero ir tarybos narės Nijolės Makštutienės tarnybinė komandiruotė į  Taorminą (Italija), kurios metu jie dalyvavo Europos sąjungos projekto „Aktyvios piliečių diskusijos: jie yra Europos ateities paveldas“ renginyje. Taip pat vyko susitikimai su Katanijos regiono merais, projekte dalyvavusių miestų merais ir prezidentais. Dalyvavo 16 šalių delegacijos. Komandiruotės metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo brolijos priesaika.

Šios tarnybinės komandiruotės pasiektas tikslas – susipažinta su įvairių šalių tradicijomis, kultūros, švietimo sistemos organizavimu, pagalba Ukrainai. Diskutuota kokie skirtumai ir panašumai miesto savivaldos valdymo klausimais.

Ši tarnybinė komandiruotė buvo finansuota iš Europos sąjungos projektinių lėšų.

Gegužės 16-17 dienomis vyko komandiruotė į Varšuvą, Suvalkus (Lenkija). Į ją vyko meras, mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, tarybos nariai Laima Vincė Kirkliauskienė, Skaistė Ulčickaitė, Andrius Jučas, Šarūnas Klėgeris, Dmitrij Kačiurin. Komandiruotės tikslas – susipažinti su sporto bazėmis ir jų veikla. Taip pat vyko susitikimas su Suvalkų miesto prezidentu Czeslaw Renkiewicz. Domėtasi galimybėmis dėl paramos verslui pradedantiems startuoliams bei aptartos galimybės dėl bendradarbiavimo sporto srityje.

Gegužės 20-22 d. į Kovelį (Ukraina) vyko mero pavaduotojas Povilas Labukas, vežęs humanitarinę pagalbą ukrainiečiams.

Birželio 2 dieną į tarnybinę komandiruotę Lenkijos Luko mieste leidosi tarybos narė Laima Vincė-Kirkliauskienė, o su ja kartu vyko ir Alytaus miesto savivaldybės Verslo skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto bendruomenės centro vedėja Loreta Trainavičienė, Šeimos, Vaiko teisių komisijų nariai.

Komandiruotės metu buvo galimybė susipažinti su projektu, skirtu bendruomenės ir verslo ryšių stiprinimui, iniciatyvos „Alytus – viena šeima“ atnaujinimui, įvertinant miesto partnerio bendradarbiavimo su verslo įmonėmis patirtį bei aptariant naujas bendrų projektų iniciatyvas.  Įvyko susitikimas su miesto meru, verslo bei švietimo įstaigų vadovais.

Rugpjūčio 8-12 dienomis vyko mero ir tarybos nario Andriaus Jučo komandiruotė į Helsinkį ir Tamperę (Suomija), kur dalyvavo Europos sąjungos URBACT projekto „TechRevoliution 2.0“ veiklose ir partnerių susitikime. Vyko susitikimas su Helsinkio verslo bendradarbystės erdvės vadovais, Tampere savivaldybės verslo skyriaus vadovu bei verslo bendradarbystės atstovais. Buvo aplankyti verslų centrai, apsikeista patirtimi, diskutuota apie galimybes įgyvendinti bendrus ES projektus su Tampere savivaldybe. Įgytas žinias ir patirtis planuojama panaudoti Alytuje steigiant bendradarbystės centrą.

Rugsėjo 7-8 dienomis vyko tarybos narių Laimos Vincės-Kirkliauskienės ir Skaistės Ulčickaitės komandiruotė į Gižycką (Lenkija), kur dalyvavo projekto „Sportas visiems“ renginyje, konferencijoje ir darbo grupės susitikime. Buvo aptarti projekto įgyvendinimo klausimai bei tolimesnės bendradarbiavimo idėjos naujame INTERREG etape.

Tarnybinė komandiruotė buvo apmokėta iš ES ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Rugsėjo 14-16 dienomis tarybos narė Laima Vincė-Kirkliauskienė leidosi į komandiruotę Cėsio mieste (Latvija), kur vyko susipažinti su Cėsio savivaldybės kultūros ir socialinių įstaigų vykdoma veikla. Susitikimų metų kalbėta socialinės apsaugos ir paramos, profesinio mokymo klausimais. Susitikimo su Cėsio meru Janiu Rozenbergu aptartos vietos savivaldos funkcijos. Įgytas žinias tarybos narė planuoja panaudoti darbinėje veikloje.

Rugsėjo 12-15 dienomis vyko mero ir Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos narių ir Tarybos darbo grupės narių tarnybinė komandiruotė į Maltą. Čia vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras Maltos savivaldos patirtis turizmo plėtros, verslo skatinimo, žaliosios ekonomikos ir kitais plėtros klausimais. Įgytas žinias planuojama panaudoti rengiant 2021-2030 m. regiono plėtros planą, plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą ir planuojant tarptautinius projektus. Ši komandiruotė buvo apmokėta Alytaus regiono plėtros tarybos biudžeto lėšomis.

Spalio 13-16 dienomis meras su pavaduotoja Jurgita Šukevičiene vyko į Antaliją (Turkija), kur dalyvavo forume „Aplinkosaugininkų veikla darniam turizmui gyvuose istoriniuose miestuose“ ir buvo pristatytas Alytaus miestas. Taip pat vyko susitikimai su Antalijos ir Muratpašos miestų merais bei Antalijos gubernatoriumi . Meras ir vicemerė dalyvavo tarptautiniame tradiciniame Kaleiči miestų forume, kuriame dalyvavo 54 miestų atstovai iš 37 šalių. Čia buvo pristatytas ir Alytaus miestas.

Susirikimų metų buvo aptarinėjamos bendradarbiavimo galimybės turizmo, aplinkosaugos srityse, buvo pasirašyta aplinkosaugos deklaracija, užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Muratpašos savivaldybe, u-megsti ryšiai su Kroatijos ir Gruzijos miestais. Šią komandiruotę finansavo Muratpašos savivaldybė.

Spalio 18-23 dieną meras kartu su tarybos nariu Andriumi Juču vyko į Ispaniją, Bilbao, kur dalyvavo Europos sąjungos projekto „TechRevoliution 2.0“ partnerių susitikime – pažintiniame vizite. Buvo pristatyti Alytaus miesto pasiekti projekto rezultatai. Susitikimų metu su projektų partneriais pasidalinta patirtimi apie verslo ekosistemų kūrimą ir bendradarbystės erdvių veiklą bei plėtrą. Gautas žinias planuojama panaudoti kuriant Alytaus HUB.

Lapkričio 22-25 d. meras su tarybos nare Nijole Makštutiene keliavo į Branslį (UK), kur dalyvavo „TechRevoliution 2.0“ baigiamajame renginyje.

Gruodžio 8-9 dienomis meras vyko į Kovelį (Ukraina) ir vežė humanitarinę pagalbą.

Panašūs įrašai:

5 komentarai apie “Alytaus vadovų ir politikų komandiruotės: kas keliavo daugiausiai, kur ir kokiais tikslais?

  1. Čia iš kolegijos merijus tokį įprotį parsinešė? Važinėtis po svietą už svetimus pinigus?

  2. Gerai gyvena Cesiulis Šukevičienė Kirkliauskienė už valdiškus pinigus lakstydami po svietą. Štai kodėl Alytus pamirštas, tamsus, murzinas, nykstantis.

    1. Labukas nustebino, kad už pagalbą ukrainiečiams pinigų iš biudžeto atsisakė. Pliusas jam.

  3. Jei straipsnyje parašyta tiesa, tai pagarba Labukui, o FB meriukas net už humanitarinės nuvežimą be piaro dar ir nemažus pinigus pasiima.

  4. Stebi, stebi komandiruotes, ir jokios konkrečios naudos miestui. Vyrauja pažintinės ekskursijos už mokesčių mokėtojų lėšas. Mokintis galima ir per internetą. Pridedamas tarybos narių dideles išmokas, už ką? Kad nustrategavę iki šių metų deficitinio biudžeto ir neturi ką paaiškint, nėra kam vardint paskolų, kodėl miesto labui pilnai neišnaudoti dideli žemės plotai pramonės parko ir aerodromo, nėra švietimo pertvarkų? Nors šioj taryboj buvo sukurtos gausiausios darbo grupės net iki 30 narių dėl strategijų gerinimo bei švietimo pertvarkų, visur šnipšto lygiai kur prisiliečia. Apart bejėgės imitacijos ir rūpesčiai kaip patiems išgyvent.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *