Naujai besistatantiems Alytuje – infrastruktūros mokestis

Nuo 2023 sausio 1 d. įsigalioja Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų ir diferencijavimo koeficientų patvirtinimo“. Savivaldybės sprendimas priimtas atsižvelgiant į galiojantį Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą.

Vadovaujantis jo nuostatomis, savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką turės mokėti naujai statomo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojančio į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką sumoka statytojas iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Tad pateikdamas prašymą statybos leidimui gauti, statytojas turi pateikti ir prašymą dėl įmokos apskaičiavimo.

Prašymo formą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9dcef0604aab11eb8d9fe110e148c770

Pateiktame prašyme dėl įmokos apskaičiavimo nurodomas objekto statybos adresas, taip pat ketinamo statyti statinio bendrasis plotas ar inžinerinio statinio užstatytas plotas.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka apskaičiuojama statinio ar statinio rekonstravimo į pastatą projekte nurodytą pastato bendrąjį plotą (kvadratiniais metrais) ir (ar) inžinerinio statinio užstatytą plotą (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos įkainio konkrečioje miesto teritorijoje.

Pastato rekonstravimo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka apskaičiuojama rekonstruojamo pastato padidėjusią bendrojo ploto dalį (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos įkainio konkrečioje miesto teritorijoje.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės, savivaldybės vyriausiosios inžinierės Daivos Miglinienės, miestas suskirstytas į 6 plėtros teritorijas, kuriose tarifas yra nuo 10 eurų (pirmojoje teritorijoje) iki 60 eurų (šeštojoje teritorijoje) už naujo ar rekonstruojamo statinio kvadratinį metrą.

Ji pabrėžė, kad mokestis bus taikomas tik gaunant naujus statybos leidimus, juos jau  turintiems mokesčio mokėti nereikės.

Pasak D. Miglinienės, infrastruktūros mokestis yra savotiškas prisijungimo prie miesto sukurtų tinklų ir galimybės jais naudotis mokestis. „Jeigu teritorijoje miesto infrastruktūros nėra ir statytojas ją kuriasi savo lėšomis, nuo šio mokesčio jis bus atleidžiamas, pasirašius sutartį dėl tokios infrastruktūros įrengimo“, – akcentavo specialistė.

Vyriausioji inžinierė taip pat atkreipė dėmesį, kad gali pasitaikyti atvejų, kuomet bus parduodami sklypai su statybos leidimais, bet pirkėjas neinformuojamas apie pasirašytas infrastruktūros sutartis. Neįvykdžius sutarties, gali būti naikinamas statybos leidimas, todėl prieš perkant sklypą, patartina pasitikrinti, ar nėra tam sklypui ar statiniui pasirašytų sutarčių.

Tai galima padaryti atsidarius šią nuorodą: https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/contract/public/publicContractPublicSearch

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *