Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2022 m. rugsėjo 29 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Išvalytos laisvais naftos produktais užterštos Alytaus naftos produktų bazės ir jos gretimybių teritorijos Alytuje, Santaikos g., poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2022–2026 m. programos patvirtinimo (Vida Mačernienė; Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-84 ,,Dėl UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo (Mindaugas Nevardauskas, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius; 10 min.)
 3. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo (Vida Grišmanauskienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė; 10 min.)
 4. Dėl Alytaus miesto šeimos centro vieno globotinio (rūpintinio) dienos maitinimo normos, patalynės ir aprangos finansinių normatyvų patvirtinimo (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 10 min.)
 5. Dėl Alytaus miesto sporto tarybos nuostatų patvirtinimo (Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)
 6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T-164 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Valerijus Vencius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas; 10 min.)
 7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T-163 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Jūratė Grinienė, Etikos komisijos atsakingoji sekretorė; 10 min.)
 8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-10 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 11. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo Fortų g. 7, Alytuje, nuomos teisę (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)
 12. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ 2021-05-27 investicijų sutarties Nr. SRN-11 pakeitimo (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 13. Dėl pritarimo projektui (S. Dumbliauskienė; 10 min.)
 14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.)
 15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimo Nr. T-400 „Dėl Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.)
 16. Dėl nekilnojamojo daikto įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)
 17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (R. Paužienė; 10 min.)
 18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimo Nr. T-228 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)
 19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)
 21. Dėl negyvenamųjų patalpų Volungės g. 2, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)
 22. Dėl turto perdavimo (R. Paužienė; 10 min.)
 23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimo Nr. T-94 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto Daugų g. 5A, Alytuje“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)
 25. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo projektams (Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas; 10 min.)
 26. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo (Akvilė Voverienė; Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 27. Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Alytaus miesto savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo (A. Voverienė; 10 min.)
 28. Dėl kai kurių Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Vytuolis Valūnas; Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 5 min.)
 29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-08-25 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių 2022–2023 m. m. sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2022–2023 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)
 31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

Vienas komentaras apie “Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

 1. Kada meras su taryba paviešins, kiek paskolų per savivaldą pakrauta ateučiai visi suvoks kodėl dabar taip vyksta? Kodėl iki šiol pilnai miesto labui neišnaudoti galingi pramonės parko ir aerodromo potencialai? Turintys strateginę reikšmę miesto vystymui. Ar alytiškiai neverti to žinot?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *