Išvažiuojamajame Alytaus rajono savivaldybės posėdyje – aktualūs sprendimai vykstantiems į darbą, medikams, švietimui

Alytaus rajono savivaldybės nuotraukos.

Rugsėjo 7 d. įvyko Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Savivaldybės tarybos nariai priėmė 12 sprendimų. Svarstyti ir priimti sprendimai dėl kandidato teikimo „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimui, dėl turto perdavimo, kelionės į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo savivaldybės įstaigų darbuotojams. Pritarta ir kitiems sprendimų projektams. Posėdyje dalyvavo 18 savivaldybės tarybos narių, taip pat – Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse Julius Arlauskas, savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, direktorės pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius. Posėdis buvo transliuojamas tiesiogiai savivaldybės interneto svetainėje.

Posėdžiavo Kaune

Savivaldybės tarybos posėdis vyko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo administraciniame pastate Kaune, Aukštojoje Fredoje, nes liepos mėnesį Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama kelti pedagogų kvalifikaciją, skatinti domėjimąsi ugdymo krypties studijomis universitete, supažindinti mokinius su universiteto ugdymo krypties studijų programomis, stojimo sąlygomis ir procedūromis.

Prieš posėdį tarybos nariai apžiūrėjo Botanikos sodo augalų ekspozicijas. Rektorius prof. J. Augutis pasveikino tarybos narius, atvykusius į VDU, pasidžiaugė pradėtu bendradarbiavimu.

„Tikiuosi, kad bendrausime ir turėsime abipusės naudos“, – sakė ir  meras Algirdas Vrubliauskas.

Siūlo apdovanoti tarybos narę Moniką Ražanauskienę

Savivaldybės taryba nusprendė teikti Alytaus rajono savivaldybės tarybos narės Monikos Ražanauskienės kandidatūrą Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“. Apdovanojimas skiriamas asmenims, nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Galutinį sprendimą dėl apdovanojimo priims LSA.

M. Ražanauskienę beveik 20 metų gyventojai renka į Alytaus rajono savivaldybės tarybą. Ji 2004– 2007 m. ėjo Alytaus rajono savivaldybės mero pareigas. Daugiau kaip 15 metų aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje ir ją stiprina, yra ilgametė aktyvi Kančėnų kaimo bendruomenės „Dėmesio centras“ pirmininkė. Jos dėka buvo įgyvendintas ne vienas stiprinantis, ugdantis kūrybiškumą ir verslumą, didinantis gyventojų užimtumą ir laisvalaikį, stiprinantis žmonių motyvaciją dirbti projektas.

Šiemet vykusiame Mykolo Romerio universiteto kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuotame konkurse „Bendruomenė – Švyturys 2021 – kelias į sėkmę“ M. Ražanauskienė pelnė Bendruomenės lyderės – vadybininkės apdovanojimą. M. Ražanauskienė – lyderė ir socialinio verslo srityje, jos iniciatyva įkurta bendruomenės sulčių spaudykla teikia sulčių spaudimo paslaugą, o gautos lėšos naudojamos bendruomenės veiklai ir jos plėtrai. Socialinio verslo diegimo, organizavimo ir plėtros klausimais ji konsultuoja kitų savivaldybių ir bendruomenių atstovus.

Medikams – daugiau patalpų, padidintas finansavimas savivaldybės įstaigoms

Savivaldybės taryba nusprendė perduoti VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį 10 metų laikotarpiui savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Naujoji g. 48, Alytaus m.  Įstaigos direktorė Giedrė Ilgūnaitė sako, kad šiose PSPC pastato trečiame aukšte esančiuose penkiuose kabinetuose bus teikiamos akušerio ginekologo paslaugos.

Taryba pritarė ir savivaldybės 2022 m. biudžeto pakeitimui, lėšų perskirstymui. Dėl pabrangusio kuro ir šildymo medžiagų daugiau lėšų skirta savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų komunalinėms paslaugoms apmokėti – 317,7 tūkst. Eur. Į savivaldybės biudžetą įtraukti 8,8 tūkst. Eur, skirti iš valstybės  biudžeto, kompensacijoms mokėti ir administruoti už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų.

Bus nauja biblioteka, vaikų darželis dirbs ilgiau, daugiau gimnazijos klasių

Taryba perdavė biudžetinei įstaigai – Alytaus rajono savivaldybės viešajai bibliotekai patalpas Ūdrijos kel. 24A, Užubalių k., Alytaus sen. Jose bus įkurtas naujas bibliotekos filialas. Bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas mano, kad filialas pradės veikti jau šį mėnesį. Bibliotekos Užubalių kaime pageidavo bendruomenė „Užubalių gojus“. Biblioteka bus atidaryta šios bendruomenės patalpose.

Atsižvelgiant į Daugų Vlado Mirono gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų tėvų prašymą, kad priešmokyklinėje grupėje ugdymas vyktų visą dieną, taryba nusprendė pailginti vaikų darželio grupės darbą nuo 4 val. iki 10 val. 30 min. per dieną.

Taryba pritarė, kad Simno gimnazijos ketvirtos klasės mokiniai mokytųsi dviejose klasėse, nes šiemet moksleivių yra daugiau negu pernai – net 27. Antrojo klasės komplekto sudarymui papildomai skirta apie 30 tūkst. Eur.

Kelionė į darbą kainuos mažiau

Taryba patvirtino biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensavimo tvarkos aprašą.

Kelionės išlaidos bus kompensuojamos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, važiuojantiems į darbą ir atgal nuosavu, nuomojamu ar naudojamu pagal panaudos sutartį transportu, vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, jeigu darbuotojų deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 10 kilometrų atstumu nutolusi nuo darbo vietos – atitinkamos įstaigos.

Darbuotojui, vykstančiam į darbą ir atgal nuosavu, nuomojamu ar naudojamu pagal panaudos sutartį transportu, kelionės išlaidos bus kompensuojamos skaičiuojant iki 32 kilometrų imtinai į vieną pusę. Kompensacijos bus skiriamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Nustatytas kompensacijos dydis už 1 kilometrą: 0,08Eur – naudojant GPS automobilių stebėjimo/kontrolės sistemą, 0,04 Eur – nenaudojant GPS automobilių stebėjimo/kontrolės sistemos. Darbuotojams, važiuojantiems į darbą ir atgal keleiviniu transportu, kompensuojama 85 proc. kainos pagal pateiktus autobusų bilietus, vykstant iš gyvenamosios vietovės, kurioje deklaruota darbuotojo gyvenamoji vieta, iki įstaigos, kurioje yra asmens darbo vieta.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.