Nuomininko prašymas politikams sukėlė įtarimų: gudrus planas ar išties gresiantis pavojus?

Savivaldybės patalpose (Daugų g. 7, Alytus) veiklą vykdančios asociacijos „Pasitinkant senatvę“ prašymas atleisti ją nuo nuomos mokesčio mokėjimo ir išdėstyti argumentai tarybos nariams sukėlė įtarimų, esą galimai suregztas gudrus planas už savivaldybės lėšas atlikti pastato kapitalinį remontą. Kiti politikai svarstė ir apie galimą pavojų kitiems galimai avarinės būklės pastate veikiantiems subjektams. Galiausiai politikai nusprendė nuomininko nuo mokesčio neatleisti.

Nuo šių metų vasario mėnesio minėtas patalpas išsinuomojusi asociacija „Pasitinkant senatvę“ 2022-08-01 pateikė prašymą atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo už negyvenamąsias patalpas nuo 2022-05-01, nes vykdant einamąjį remontą paaiškėjo, kad yra trūkusios sienos ir suskilusios grindys. Alytaus miesto savivaldybės administracija užsakė statinio konstrukcijų ekspertizę, kuri savivaldybei atsiėjo 5 tūkst. eurų.

Pateiktas 2022-07-14 VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro dalinės statinio konstrukcijų ekspertizės aktas. Akto išvada-statinys turi galimai avarinės būklės požymių (statinio (jo dalies, konstrukcijų) deformacijos, dėl kurių statinys yra avarinis arba jų nepanaikinus statinys gali tapti avariniu). Asociacija „Pasitinkant senatvę“ nuomojamomis patalpomis šiuo metu negali naudotis.

Nuomininkas, susiklosčius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kai jis negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo.

„Pasitinkant senatvę“ Daugų g. 7 išsinuomojo 323,63 kv.m. patalpas penkerių metų laikotarpiui gydymo veiklai vykdyti. Už šių patalpų nuomą iki šiol per mėnesį nuomininkas moka 579,30 Eur.

Tarybos nariams ši situacija sukėlė įtarimų, esą ar tai tik nėra gudrus planas pastatą suremontuoti savivaldybės biudžeto lėšomis ir toliau naudotis patalpomis.

Gintautas Andriuškevičius kėlė klausimą, kas pasirašė nuomos sutartį avariniam pastatui. Buvo paaiškinta, kad nuomojant patalpas, įtrūkimai nebuvo pastebėti. Esą jie buvo aptikti pradėjus daryti patalpų remontą, kai nuo sienų buvo nuimtos apdailos plytelės. Kai kuriems tarybos nariams kilo minčių, kad galbūt tie įtrūkimai galėjo atsirasti būtent dėl pradėtų remonto darbų ir galbūt dėl jų atsakingas nuomininkas.

Esą pagal ekspertų išvadas, pastatas buvo pastatytas nesilaikant projekto ir dėl to pradėjo sėsti pamatai, dėl kurių įtrūko pastato vidinės sienos.

Pastato išorė buvo remontuota 2011 metais, tąkart jokių išorinių sienų įtrūkių nebuvo pastebėta.

Česlovui Daugėlai šie argumentai pasirodė neįtikinantys. Esą jis per savo praktiką nėra matęs, kad tiek laiko stovėjęs pastatas nerodė jokių griuvimo požymių, patalpose niekas nevarvėjo ir staiga pradėjo griūti.

Politikai svarstė, kad jeigu pastatas iš tiesų yra avarinės būklės, tuomet vykdyti veiklos jame negali ir kiti subjektai, o nelaimės atveju atsakomybę gali tekti nešti savivaldybei.

Įsisiūbavus diskusijoms ir abejonėms, galiausiai buvo nutarta nuomininko neatleisti nuo mokesčio.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *