Po ilgos pertraukos šaukia kontaktinį Alytaus miesto tarybos posėdį

2022 m. kovo31 d. 9.00 val. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Vasiliauskas, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.)
 2. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus poliklinikos 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius; 10 min.)
 3. Dėl Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų patvirtinimo (M. Jasaitis; 10 min.)
 4. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Jūratė Filatovienė, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; 10 min.)
 5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.)
 6. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui(Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų viešų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 8. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 9. Dėl pritarimo Alytaus kraštotyros muziejaus įstaigos 2021 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo(Daina Pledienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei, vykdanti direktoriaus funkcijas; 10 min.)
 10. Dėl Alytaus miesto teatro nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimo Nr. T-130 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.)
 11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)
 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-10 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Romas Jankauskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas; 5 min.)
 4. Dėl bendradarbiavimo ketinimų protokolų su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos miestais nutraukimo (R. Jankauskas; 5 min.)
 5. Dėl nekilnojamojo daikto įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn(Auksė Juonienė, Turto valdymo skyriaus vedėja; 10 min.)
 6. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-13 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-45 „Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 10. Dėl ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 11. Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai (A. Juonienė; 10 min.)
 12. Dėl savivaldybės turto perdavimo įstaigoms (A. Juonienė; 10 min.)
 13. Dėl sutikimo perimti UAB „Vita Baltic International“ dovanojamą turtą (A. Juonienė; 10 min.)
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 12, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 15. Dėl sutikimo sujungti pastatus į vieną gaisrinį skyrių (A. Juonienė; 10 min.)
 16. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešajame prekių aukcione (A. Juonienė; 10 min.)
 17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T-109 „Dėl leidimo registruoti juridinius asmenis savivaldybės nuosavybės teise valdomų patalpų adresu“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 18. Dėl UAB „Vektrona“ atleidimo nuo 2021 m. nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 19. Dėl valstybinės žemės sklypų, savivaldybės valdomų patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)
 20. Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklypuose, esančiuose prie Mažosios Dailidės ežero Alytaus mieste, kadastro Nr. 1101/0026:98, 1101/0026:99, 1101/0026:100(V. Bartusevičienė; 10 min.)
 21. Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklype, esančiame Jaunimo parke, Alytaus mieste, kadastro Nr. 1101/0008:83 (V. Bartusevičienė; 10 min.)
 22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-75 „Dėl specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyrius; 10 min.)
 23. Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo (P. Raškauskienė; 10 min.)
 24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo ir remonto eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-182 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (S. Stumbras; 10 min.)
 26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (S. Stumbras; 10 min.)
 27. Dėl pritarimo prevencinei programai „Saugi bendruomenė – saugus ir aš“ ir lėšų skyrimo (Rytis Vitkauskas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas; 10 min.)
 28. Dėl Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2022 metais bus taikomas 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo (R. Vitkauskas; 10 min.)
 29. Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės susitarimui dėl 2018-10-22 bendradarbiavimo sutarties Nr. SR-1767. (3.9.)/S-423 pakeitimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Arvydas Švirmickas, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo direktorius; 10 min.)
 30. Dėl Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo ugdymo aplinkos kūrimo 2022 metų programos patvirtinimo(V. Valūnas, A. Švirmickas; 10 min.)
 31. Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-171 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios(V. Valūnas; 10 min.)
 32. Dėl Alytaus Likiškėlių progimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-394 „Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-175 „Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 1.5 papunkčio pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 10 min.)
 33. Dėl pritarimo Alytaus Likiškėlių progimnazijos pastato fasado ir stogo rekonstravimo techninio projekto parengimui ir pavedimo atlikti projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas (V. Valūnas; 10 min.)
 34. Dėl Alytaus „Drevinuko“ ir „Vilties“ mokyklų-darželių nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-101 „Dėl Alytaus miesto mokyklų-darželių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 10 min.)
 35. Dėl Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-99 „Dėl Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 10 min.)
 36. Dėl mokesčių už vaikų (įskaitant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinėse ir viešosiose įstaigose netaikymo (V. Valūnas; 10 min.)
 37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-06 sprendimo Nr.T-330 „Dėl VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 38. Dėl Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 39. Dėl atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas (A. Voverienė; 10 min.)
 40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (A. Voverienė; 10 min.)
Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.