Už valandą pailgintos dienos grupėje – 12 su puse cento. Daug tai ar mažai?

„Suprantama, kad gyventojų nuotaikos dėl atsirandančio mokesčio už pailgintos dienos grupių paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nėra šventiškos, tačiau turime įvertinti ir bendrą ekonominę situaciją, kuri deja, kinta pakankamai greitai ir anaiptol ne į geresnę pusę. Auga sąnaudos miesto ugdymo įstaigų veiklos išlaikymui, be to, siekiame ir efektyvesnio švietimo lėšų panaudojimo, tad ir prašoma tėvelių prisidėjimo“, – po Alytaus miesto savivaldybės tarybos priimto sprendimo prailgintos dienos grupių paslaugas įvertinti 15 eurų mėnesiniu mokesčiu sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Jo teigimu, tokio sprendimo projektas pasiūlytas įvertinus ne tik ekonominę situaciją, kitų savivaldybių praktiką, bet ir šių grupių veiklos rezultatus nuo rugsėjo mėnesio. Vedėjo teigimu, tėvelių prisidėjimas prie grupių išlaikymo ne tiks taps paspirtimi gerinant popamokinio ugdymo aplinkos sąlygas, bet ir bus objektyvus rodiklis, kad grupes lanko tikrai tie, kam jų labiausiai reikia, o į jas ne tik prisirašoma.

Lėšos už teikiamas grupių paslaugas naudojamos grupių auklėtojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms padengti. Tuo atveju, jei visos lėšos nepanaudojamos grupių auklėtojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, jos galės būti naudojamos (bet ne daugiau kaip 5 procentai savivaldybės skiriamo mokymo lėšų krepšelio dydžio) prekėms ir paslaugoms, susijusioms su grupių veikla.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad lyginant su kitomis savivaldybėmis, nustatytas mokesčio dydis yra keletą kartų mažesnis. Imant vidutiniškai, kai grupės veikla trunka iki 6 valandų per dieną, dienos mokestis sudaro 75 centus, arba valanda – 12,5 cento. Tuo tarpu kitos savivaldybės yra nustačiusios ir 30 ar net 60 centų už valandą sudarantį mokesčio dydį“, – sakė vedėjas.

V. Valūnas taip pat atkreipė dėmesį, kad Pailgintos dienos grupių paslaugų teikimo Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas numato atvejus, kai tėvai yra atleidžiami nuo mokesčio arba jis mažinamas 50 procentų.

„Nuo mokesčio atleidžiami visi mokiniai, kuriems nustatytas neįgalumas, taip pat mokiniai iš šeimų, kurios gauna Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus paskirtą socialinę pašalpą, ir (arba) mokiniai, esantys šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba ir kurioms Socialinės paramos skyrius skyrė socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugą. 50 procentų mokesčio lengvata taikoma šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, jeigu vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų mokosi dieninėse visų tipų mokyklose bei šeimoms, kurios gauna socialines išmokas už laikinai globojamus vaikus“, – sakė vedėjas.

Mokestis už teikiamą mokinių priežiūrą ir neformalųjį ugdymą grupėse proporcingai mažinamas už nelankytas dienas tėvų kasmetinių ir nemokamų atostogų metu, kai mokykloje ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu ir kai abu tėvai arba vienas iš jų dirba pamainomis arba pagal suminę darbo laiko apskaitą.

Trylikoje Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų („Drevinuko“ mokykloje-darželyje, „Vilties“ mokykloje-darželyje, „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje, Senamiesčio pradinėje mokykloje, Dzūkijos mokykloje, Piliakalnio progimnazijoje, Dainavos progimnazijoje, Šaltinių progimnazijoje, Vidzgirio progimnazijoje, „Volungės“ progimnazijoje, Panemunės progimnazijoje, Likiškėlių progimnazijoje, Šv. Benedikto gimnazijoje) yra 65 pailgintos dienos grupės.

Jose buvo ugdomi 1 739 mokiniai, bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys pagal vieną iš programų – priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Šiose bendrojo ugdymo mokyklose, 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, iš viso mokėsi 4 875 priešmokyklinukai, 1–4 ir 5–8 klasių mokiniai, iš kurių apie 35 procentai lankė pailgintos dienos grupes.

Kiekvienoje mokykloje ši paslauga, kaip teigia pačios mokyklos, aktuali skirtingoms mokinių amžiaus grupėms. Vienose mokykloje pailgintos dienos grupę lanko ir priešmokyklinukai, ir 1–4 klasių, ir 5–6 klasių mokiniai, kitose tik priešmokyklinukai ir 1–4 klasių mokiniai, kitur tik 1–4 klasės, nors paslaugą galima teikti ir vyresnių klasių mokiniams. 1 739 mokinių priežiūrą ir neformalųjį ugdymą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse vykdo 80 pailgintos dienos grupių auklėtojų, kurių tarnybiniams atlyginimams ir atitinkamai socialinio draudimo įmokoms Alytaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžete numatyta beveik 860 tūkstančių eurų.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.