Šaukiamas paskutinis šių metų Alytaus miesto tarybos posėdis

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2021 m. gruodžio22 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai nuotoliniu būdu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo (Valė Gibienė, savivaldybės tarybos narė, Kontrolės komiteto pirmininkė; 10 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)
 3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-3 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo (Ona Balevičiūtė, savivaldybės administracijos direktorė; 10 min.)
 6. Dėl SĮ Alytaus telekino teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo(Simona Butrimienė, SĮ Alytaus telekino direktorė; 10 min.)
 7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-271 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ gyventojams teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo (Egidijus Mensevičius, UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorius; 10 min.)
 8. Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos valdymo struktūros patvirtinimo (Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius; 10 min.)
 9. Dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įstatų patvirtinimo (Artūras Vasiliauskas, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius, Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas; 10 min.)
 10. Dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2022–2024 m. prognozės suderinimo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 11. Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2022–2024 m. prognozės suderinimo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 m. ataskaitos patvirtinimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.)
 13. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės prisijungimui prie 5G ryšio diegimo Lietuvoje memorandumo (Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja, atliekanti Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėjo funkcijas; 10 min.)
 14. Dėl patalpų Tvirtovės g. 3, Alytuje, įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 15. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Glastech“ investicijų sutarčiai (A. Juonienė; 10 min.)
 16. Dėl negyvenamųjų patalpų Topolių g. 19A, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 26, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 18. Dėl negyvenamųjų patalpų Volungės g. 2, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 19. Dėl negyvenamųjų patalpų Šaltinių g. 1, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų A. Jonyno g. 10, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-06 sprendimo Nr. T-314 „Dėl Statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-13 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 26. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 27. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 28. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 29. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 30. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 31. Dėl nekilnojamojo turto Žuvinto g. 4, Alytuje, įsigijimo savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.)
 32. Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje, panaudos sutarčių pratęsimo (A. Juonienė; 10 min.)
 33. Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimo Nr. T-264 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 35. Dėl prašymo perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypą (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)
 36. Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, Alytaus mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (V. Bartusevičienė; 10 min.)
 37. Dėl žemės sklypo Verslo g. 5, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (V. Bartusevičienė; 10 min.)
 38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)
 40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (V. Mačernienė; 10 min.)
 41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo(V. Mačernienė; 10 min.)
 42. Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo (V. Mačernienė; 10 min.)
 43. Dėl Alytaus miesto savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo(Dalia Kavolynienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė); 10 min.)
 44. Dėl pailgintos dienos grupių paslaugų teikimo Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 45. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 46. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (A. Voverienė; 10 min.)
 47. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (A. Voverienė; 10 min.)

48. Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo, jų poreikio nustatymo, skyrimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo (A. Voverienė; 10 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.