Alytaus miesto švietimo tinklo pertvarkai – šriodingerio katės epitetas ir šykštūs įvertinimai

Ketvirtadienį Alytaus miesto politikai pritarė Alytaus miesto švietimo tinklo pertvarkai, kuriai negailėta nei politikų vaizdingų epitetų, nei įvertinimų neigiamu pažymiu. Kai kurie tarybos nariai iš viso abejojo, ar tai galima būtų vadinti pertvarka ir net siūlė pakeisti paties sprendimo projekto pavadinimą.

Pertvarkos esmė – numatyti tvarkų aprašai

Alytaus švietimo tinklo pertvarkos įgyvendinimui buvo sudaryta darbo grupė, kuriai vadovavo Alytaus miesto vicemerė Jurgita Šukevičienė ir jai priklausė ir 11 tarybos narių. Vienas iš pradinių siūlymų buvo, kad Alytaus Sakalėlio pradinė mokykla daugiau nebekomplektuotų naujų klasių ir taip pamažu būtų likviduota, o jos mokiniai pereitų į Vidzgirio progimnaziją. Buvo teiktas pasiūlymas ir dėl Piliakalnio progimnazijos. Svarstyta jos globą perleisti Alytaus rajono savivaldybei.

Viešojo svarstymo metu šiems siūlymams buvo nepritarta, todėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Ona Balevičiūtė atsisakė teikti šiuos pasiūlymus sprendimo projekte.

Jau patvirtintoje Alytaus miesto švietimo tinklo pertvarkoje struktūrinių pokyčių nenumatoma, o jos esmė – numatyti tvarkos aprašai, kad būtų tikslingai panaudotos bendrajam mokinių ugdymui skirtos, tačiau iki šiol nenaudojamos patalpos. Taip pat numatoma parengti ūkio lėšų apskaičiavimo ir skirstymo tvarkos aprašą, kuris gali lemti kai kurių mokyklų likimą.

Pagal sprendimo projektą administracijos direktorė iki 2022 metų gegužės 1 dienos turi parengti ir savivaldybės tarybai teikti svarstyti lėšų skyrimo mokykloms iš savivaldybės biudžeto naudojimo tvarkos aprašą.

„Jeigu toks planas nebūtų patvirtintas, tai gali būti, kad savivaldybė iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kai bus skirstomos investicijos, gali nesulaukti paramos. Toks švietimo tinklo pertvarkos planas yra būtinas“, – sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Paklaustas, ar išties tai tikslinga vadinti švietimo tinklo pertvarka, vedėjas patikino, kad taip, nes esą numatyti dokumentai, kuriuos parengus ir įgyvendinus, gali kisti mokyklų tinklas.

Pertvarką vadino šriodingerio kate

Tarybos posėdyje tokią švietimo tinklo pertvarką net ir pačioje darbo grupėje dalyvavę kai kurie politikai vertino skeptiškai.

„Priimti nepopuliarius sprendimus reikia jėgos, o jos šioje taryboje nebuvo. Tas dramblys, apie kurį kalbėjau nuo pat kadencijos pradžios, kai mokinių skaičius nuo 2003 metų iki dabar mažėjo nuo 13  iki nepilnų 7 tūkst., niekur nedingo. Reikia susiimti ir priimti kažkokius sprendimus. Tarybos koalicija bandė siūlyti nepopuliarių sprendimų, kurie palaikymo nesulaukė. Tai, ką šiandien priėmėme, negalime vadinti švietimo tinklo pertvarka, o veikiau kosmetiniais sprendimais arba šriodingerio kate. Su ja fizikos mokslininkas atliko bandymus, katę uždarydamas į dėžę ir kol dėžės neatidarė, tol katė buvo laikoma ir gyva, ir mirusia. Tokia ir mūsų švietimo tinklo pertvarka – ir gyva, ir mirusi“, – sakė Andrius Jučas.

Paklaustas, ko pritrūko, kad būtų priimti drąsesni, reikšmingesni sprendimai švietimo tinklo pertvarkos atžvilgiu, tarybos narys vienareikšmiškai įvardijo politinės valios ir sutarimo trūkumą.

A. Jučas tikino, kad palaiko idėją atlaisvinti vietas darželiuose iš jų į mokyklas perkeliant priešmokyklinio ugdymo grupes. Tačiau, esą norint apie tai kalbėti, reikėtų iš naujo svarstyti kompleksiškai, įvertinti kiek yra Alytaus rajono ir miesto vaikų.

„Kalbant apie ikimokyklinį ugdymą, tai vietų jame miesto vaikams užtenka, o eiles į daželius reikėtų daryti ne miesto, o rajono vaikams. Turėtų būti į tai žiūrima žiedinės savivaldybės principu ir prie derybų stalo susėsti su rajono valdžia“, – sakė politikas.

Kas prisiims atsakomybę?

Tarybos posėdyje svarstytą ir jau priimtą sprendimą vadinti švietimo tinklo pertvarka nesiryžta ir tarybos narys Gediminas Daukšys. Jis siūlė pakeisti sprendimo projekto pavadinimą į mokyklų tinklo tvarkymą, mat pertvarkai taip ir nebuvo pasiryžta. Tam pritarė ir Nijolė Makštutienė, sakiusi, kad tai labiau panašu į protokolą, kuriame išdėstyti įsipareigojimai atlikti tam tikrus darbus per ketverius metus, tačiau esminių pokyčių nenumatoma.

Kritikos negailėjo ir Sigitas Leonavičius, kuris apgailestavo, kad dar šios kadencijos pradžioje inicijuojant švietimo tinklo pertvarką, panašūs siūlymai į dabartinius buvo teikti ir anąkart, tačiau niekas į juos neatsižvelgė ir buvo sukelta audra stiklinėje – suskaldyta švietimo bendruomenė, vyko vaikų ir tėvų mitingai, buvo daug bereikalingų emocijų, galimo mobingo, psichologinio smurto apraiškų.

„Du su puse metų pamalėme visą „š“ ir dabar grįžome prie to, kas iš esmės ir buvo siūlyta. Mere, ar esate pajėgus ir turite drąsos kaip miesto politikas prisiimti atsakomybę už sugadintus žmonių nervus, sveikatą, emocijas?“, – klausė S. Leonavičius.

Meras į šį klausimą atsakė, kad visi skirtingai linkę vertinti pokyčius, o ateitis parodys švietimo sistemos pertvarkos trūkumus ir privalumus.

Dėl pirmuoju bandymu įgyvendinti švietimo tinklo pertvarką padarytos žalos apgailestavo ir tarybos narys Valerijus Vencius, kuris šį tinklo pertvarkos planą įvertino ketvertu arba silpnu penketu. Esą reikėjo esminių pokyčių ir jam labiausiai gaila, kad nepavyko Piliakalnio progimnazijos perduoti Alytaus rajono savivaldybei.

Alytaus miesto vicemerė Jurgita Šukevičienė, vadovavusi darbo grupei rengiant Alytaus miesto švietimo tinklo pertvarkos planą, pabrėžė, kad darbo grupėje dirbo net 11 tarybos narių.

„Tie, kas lankėsi susitikimuose, posėdžiuose ir diskusijose, tikrai matė, kokiu keliu ėjome ir koks jis buvo nelengvas. Švietimo tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrasis planas reikalingas dėl investicijų pritraukimo, be to, privalu vykdyti Vyriausybės nutarimą, kad kiekviena savivaldybė turėtų tokį planą, ir būtų aišku, koks švietimo tinklas išliks artimiausius kelis metus. Sprendimų pasiūlymų būta įvairių, derinome tiek tarpusavyje, tiek su interesų grupėmis, mokyklų bendruomenėmis, tad dabar turime tai, ką turime“, – kalbėjo J. Šukevičienė.

Už švietimo tinklo pertvarką balsavo 17 tarybos narių, susilaikė – 8, o prieštaraujančiųjų nebuvo.

Pirmas blynas prisvilo

„Dzūkijos veidas“ primena, kad švietimo tinklo pertvarkos klausimo ši taryba ėmėsi dar kadencijos pradžioje, tačiau nesėkmingai.

Tąkart darbo grupei vadovavo V. Valūnas. Pirmosios švietimo tinklo pertvarkos metu buvo numatyti keturi esminiai pokyčiai – Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos likvidavimas, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos perkėlimas į minėtos mokyklos patalpas. Pastarieji siūlymai buvo įgyvendinti.

Taip pat buvo siūlyta mokyklą-darželį „Drevinukas“ pertvarkyti į lopšelį-darželį, o Alytaus Sakalėlio pradinę mokyklą likviduoti, jos mokinius perkeliant į Vidzgirio progimnaziją.

Ažiotažas buvo kilęs ir dėl siūlymo griauti Alytaus Likiškėlių progimnaziją ir vietoje jos statyti naują mokyklą, tačiau po ilgų diskusijų, derybų, piketų šio plano buvo atsisakyta.

Neįgyvendintiems pirmosios švietimo tinklo pertvarkos siūlymams įgyvendinti pritrūko ir politinės valios.

Panašūs įrašai:

Vienas komentaras apie “Alytaus miesto švietimo tinklo pertvarkai – šriodingerio katės epitetas ir šykštūs įvertinimai

  1. Taip buvo ir taip toliau bus.Vis negaliu pamirštI, kaip piliečių valdymo kadencijoje vicemerės Valės Gibienės galva nuriedėjo dėl šios pertvarkos. Ir kas kitaip dabar? Garsiausiai putojantys perbėgėliai iš partijos į partiją tik juoką kelia -dėl tokių ir neįvykdyta pertvarka iki šiol, nes šiems demagogijos pritvinusiems veikėjams tik asmeniniai reikalai rūpi. Niekas neprisiima asmeninės atsakomybės už sprendimus, rizikuojant reitingais. Tai ko norėt?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.