Tarybos posėdyje – ir švietimo tinklo pertvarkos klausimas

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2021 m. lapkričio25 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai nuotoliniu būdu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 3. Dėl pritarimo steigti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę NEMUNAS-NIEMEN (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 4. Dėl V. Vasiliausko individualios įmonės atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 5. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (M. Vaikšnoras; 10 min.)
 6. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 7. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 8. Dėl nekilnojamojo daikto įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.)
 9. Dėl nuomos teisių įsigijimo skelbiamų derybų būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T-226 „Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (A. Juonienė; 5 min.)
 11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-13 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 13. Dėl patalpų Tvirtovės g. 3, Alytuje, įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.)
 14. Dėl Alytaus miesto mokamų ir rezervuotų transporto stovėjimo vietų vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)
 15. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)
 16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T-49 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo (V. Bartusevičienė; 10 min.)
 17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T-189 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems Alytaus pataisos namuose“ pakeitimo(Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-22 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 20. Dėl pritarimo Alytaus Šaltinių progimnazijos projektui (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 21. Dėl pritarimo Alytaus Piliakalnio progimnazijos projektui (V. Valūnas; 10 min.)
 22. Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)
 23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)
Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.