Alytaus rajone lieka galioti tie patys verslo liudijimų įkainiai ir lengvatos

Atsižvelgdama į esančią ekstremaliąją situaciją šalyje, Alytaus rajono valdžia nusprendė 2022 metams fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nedidinti ir palikti tokius pačius verslo liudijimų įkainius ir taikomas lengvatas kaip ir 2021 metais. Kai kurie politikai siūlė didinti verslo liudijimų lengvatas neįgaliesiems, tačiau kiti laikėsi įsitikinimo, kad tai būtų nesąžininga kitų su problemomis susiduriančių gyventojų atžvilgiu. Pastarajam siūlymui pritrūko didesnio tarybos narių palaikymo.

Šis klausimas buvo gvildenamas ketvirtadienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės posėdyje. Daugiau dėmesio buvo skirta diskusijai apie lengvatas neįgaliesiems.

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Vydas Baravykas siūlė didinti lengvatas negalią turintiems asmenims.

Iki 25 proc. darbingumą turintiems asmenims politikas siūlė vietoje 80 proc. lengvatos taikyti 100 proc., 30-40 proc. darbingumą turintiems gyventojams – nuo 70 proc. padidinti iki 90 proc., nuo 40 iki 50 proc. darbingumo turintiems žmonėms suteikti ne 60, o 80 proc. lengvatos.

Alytaus rajono savivaldybės meras sako, kad didelį nedarbingumo procentą turintiems žmonėms iš viso nereikėtų verslauti, o esą žiūrėti sveikatos.

Alytaus rajono savivaldybės vicemerė Dalia Kitavičienė laikėsi kitokios nuomonės, esą problemų turi ir kitos gyventojų grupės, todėl iš visų išskirti neįgaliųjų bendruomenę būtų nesąžininga kitų atžvilgiu.

Dauguma politikų nusprendė balsuoti už sprendimo projektą, pagal kurį lengvatų sistemoje niekas nesikeičią. Už tai balsavo 12 politikų. Devyni tarybos nariai palaikė alternatyvų pasiūlymą, kuriame buvo siūlyta didesnių lengvatų neįgaliesiems idėja.

Tikimasi, kad nustačius patrauklų verslo liudijimo mokestį, padidėja gyventojų užimtumas, verslu užsiimančių asmenų skaičius, mažinama nelegali veikla Alytaus rajone ir tokiu būdu mažėja savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms.

Duomenys apie individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimus

Metai

Gyventojų skaičius

Gyventojų su lengvatomis skaičius

Mokėtina suma (Eur)

Lengvatų suma (Eur)

2020 686 324 31 404 7 379
2019 780 419 35 102 10 345
2018 762 286 31 274 8 263
2017 846 389 36 295 10 481
2016 929 487 35 547 13 411

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamus duomenis

Lyginant su 2019 metais, gyventojų dirbančių su verslo liudijimais Alytaus rajone sumažėjo 12 proc., tai lėmė pandeminis laikotarpis ir priimti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ribojimai įvairioms verslo rūšims.

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS

2022 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIAI

  1. Lengvatų, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims, rūšių ir jų dydžių sąrašas:
Kodas Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos Lengvatos dydis (proc.)
101 gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus 40
102 bedarbiai, įregistruoti teritorinėje Užimtumo tarnyboje 50
103 tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma 50
104 tėvai (motinos, įtėviai, įmotės), vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma 50
105 tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis 70
106 mokiniai (studentai), jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma 70
107 asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui 60
108 dirbantys (tarnaujantys) asmenys (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų) 20
109 neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

– 0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

– sunkus neįgalumo lygis;

– didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

80
110 neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

– 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

– vidutinis neįgalumo lygis;

– vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

70
111 neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

– 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

– lengvas neįgalumo lygis;

– nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

60

 

  • Gyventojui, patenkančiam į kelias šiame sąraše nurodytų asmenų grupes, taikoma viena jo pasirinkta lengvata.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *