Taika ginčą su savivaldybe teisme baigusi „Raguvilė“ Alytuje laimėjo dar vieną konkursą

Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Alytaus vadovybės ir bendrovės „Raguvilė“ konfliktas dėl praėjusios žiemos kelių ir šaligatvių valymo paslaugų kokybės teisme baigėsi taikos sutartimi, kurią inicijavo pati įmonė. Savivaldybės paskirtas baudas už daugiau kaip 10 tūkst. eurų teismui skundusi „Raguvilė“ tikėjosi iš savivaldybės prisiteisti daugiau kaip 100 tūkst. eurų skolą,  400 eu­rų dels­pi­ni­gių, ir 8 proc. me­ti­nių pa­lū­ka­nų, tačiau galiausiai savivaldybės paskirtas baudas įmonei teko sumokėti. Nors kelių ir šaligatvių valymo paslaugų sutartis su „Raguvile“ baigiasi kitų metų vasario pabaigoje, vasarą ši įmonė laimėjo kitą viešąjį konkursą Alytuje ir ateinančius trejus metus bendrovė tvarkys įva­žia­vi­mus į sa­vi­val­dy­bės įstai­gas ir už tai iš savivaldybės gaus per 100 tūkst. eurų.

Taiką inicijavo bendrovė

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė teigė, kad taikos sutartį inicijavo bendrovė „Raguvilė“ ir ji at­si­sa­kė 8 proc. me­ti­nių pa­lū­ka­nų, dels­pi­ni­gių ir vi­sų pa­tir­tų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

Pasirašius taikos sutartį, Alytaus miesto savivaldybė, išskaičiavusi per 10 tūkst. eurų siekiančias „Raguvilei“ paskirtas baudas, bendrovei sumokėjo beveik 83 tūkst. eurų už vasario mėnesį teiktas gatvių ir šaligatvių valymo paslaugas.

P. Raškauskienė paaiškino, kad sąskaita už vasarį iki šiol nebuvo apmokėta, nes savivaldybė ne kartą tą pačią sąskaitą tikslinti buvo grąžinusi bendrovei ir galiausiai „Raguvilė“ patikslintos sąskaitos savivaldybei neatsiuntė, tad jos apmokėjimas užtruko iki šiol.

Šiuo metu savivaldybė už vasarį su „Raguvile“ jau yra atsiskaičiusi.

Siekiant išsiaiškinti, kodėl bendrovė galiausiai nusprendė inicijuoti taikos sutartį, naujienų portalo „Dzūkijos veidas“ žurnalistė bandė susisiekti su bendrovės „Raguvilė“ direktoriumi Virginijumi Brazausku, tačiau į skambutį jis neatsiliepė.

Konkursas gatvių tvarkymui neįvyko

1 mln. 230 tūkst. eu­rų vertės sutartis trejiems metams su Alytaus miesto gatves tvarkančia „Raguvile“ baigsis ateinančių metų vasario pabaigoje, tad savivaldybės administracija rūpinasi, kas toliau tvarkys Alytaus miesto gatves pasibaigus minėtai sutarčiai.

Vasarą buvo skelbtas viešasis konkursas, kurio metu siekiama tre­jiems me­tams pa­rink­ti du gat­vių tvar­ky­to­jus: vieną – pietinės, o kitą – šiaurinės mies­to dalies tvarkymui. Esą taip siekiama paskatinti kon­ku­ren­ci­ją ir sumažinti ri­zi­ką, kuri atsiranda gat­vių prie­žiū­rą pa­tikint vie­nai įmonei. Minėtas konkursas neįvyko, nes konkurso dalyviai pasiūlė per dideles pinigų sumas.

Savivaldybė dviejų miesto dalių tvarkymui trejiems metams buvo paskyrusi 1,4 mln. eurų. Šiuo metu yra paskelbtas naujas konkursas, kurio dalyvių vokai bus atplešiami jau lapkričio pabaigoje.

„Raguvilė“ laimėjo dar vieną konkursą Alytuje

Pasak P. Raškauskienės, jeigu bendrovė „Raguvilė“ dalyvautų šiame konkurse ir pasiūlytų pigiausią kainą, tuomet, nepaisant visų buvusių nesutarimų, su ja vėl būtų pasirašoma trejų metų paslaugų pirkimo sutartis. Tačiau patirtis ir pamokos savivaldybei suteikė progą pasimokyti ir šįkart sutartyje yra numatyta daugiau ir konkretesnių saugiklių, reikalavimų konkrečių miesto vietovių valymui.

Savivaldybė tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui rinko ir įva­žia­vi­mų į sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias įstai­gas tvar­ky­to­ją, ku­riam teks darbuotis žiemą, kai prisninga. Šį konkursą laimėjo „Raguvilė“ ir su savivaldybe pasirašė trejų metų daugiau kaip 109 tūkst. eurų vertės sutartį.

Tikisi žiemos be nesklandumų

Savivaldybės atstovai jau lankėsi ir miesto gatves bei šaligatvius prižiūrinčiose įmonėse ir patikrino, kaip jos pasiruošusios artėjančiai žiemai.

„Tikimės, kad tokių nesklandumų, kokių turėjome praėjusią žiemą neturėsime. Mums aktualiausias yra mechanizuotas valymas. Gatvės barstomos ir tada, kai dar nepasnigę. Įprastai lapkričio mėnesį naktimis tai daroma intensyviai, tačiau šiemet šį mėnesį kol kas tam būtinybės nebuvo. Šaligatvių žieminės priežiūros būtinybė atsiranda tada, kai iškrenta sniegas“, – paaiškino P. Raškauskienė.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.