Savivaldybėje bus steigiamas naujas skyrius: ieškos dviejų naujų darbuotojų

Auksė Juonienė liks vadovauti Turto skyriui, o Verslo skyriaus vedėjo pareigybei bus skelbiamas konkursas.

Alytaus miesto savivaldybės administracijoje laukia pokyčių. Jau nuo kitų metų vasario turto ir verslo reikalus kuruos du atskiri skyriai – Turto ir Verslo. Tiesa, dėl to savivaldybėje bus dviem darbuotojų etatais daugiau ir tam po intensyvių diskusijų ir kai kurių politikų atkaklių prieštaravimų ketvirtadienį tarybos posėdyje pritarė dauguma tarybos narių. Tai pažėrė akmenukų į valdančiųjų daržą.

„Tokie pokyčiai reikalingi labai, nes su verslu šiuo metu dirba du darbuotojai, kurie rūpinasi tik administracinėmis paslaugomis – leidimais prekiauti viešose miesto vietose, vienkartinės ir nuolatinės prekybos alkoholiu ir tabaku licencijos, nekilnojamojo turto, žemės mokesčiai, darbas su smulkaus ir vidutinio verslo programa. Dvi darbuotojos neša didžiulę administracinio darbo naštą. Reikėtų žmogaus, betarpiškai bendraujančio su verslais, investuotojais, organizuojančio susitikimus, sisteminančio informaciją apie įmones, verslus, jų veiklas. Ir savo pačios praktikoje susiduriu, kai Alytuje besidairantys investuotojai kreipiasi platesnės informacijos apie jiems strategiškai svarbius galimus partnerius. Deja, mes nevaldome tokios informacijos, nes nėra žmogiškųjų išteklių ir dabartinio mūsų Turto valdymo ir verslo skyriaus kryptis kitokia. Verslo atstovai taip pat ne kartą yra išreiškę norą, kad savivaldoje su verslu būtų dirbama platesne kryptimi“, – sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Pasak jos, dabartinis jos valdomas skyrius turi bene plačiausią spektrą skirtingų funkcijų. O 2014-aisiais darbą savivaldybėje pradėjusi A. Juonienė pastebėjo, kad anuomet tebuvo darbas su Pramonės parku, o vėliau funkcijos išsiplėtė.

Kai kurie politikai tarybos posėdyje pabrėžė, kad mažėjant gyventojų skaičiui, didinti savivaldybės administracijos aparatą nėra nei sąžininga, nei protinga. Dėl šio sprendimo projekto pasiūlymo kai kurie politikai suabejojo, sakydami, kad taip dalijami etatai politiniams bendražygiams.

Atskiro Verslo skyriaus kūrimui oponuojantieji teigė pritartų tik tuo atveju, jeigu jis būtų steigiamas iš vidinių, turimų resursų – peržiūrint ir sumažinant kitų skyrių tarnautojų skaičių.

Po diskusijų, didžioji dalis tarybos narių naujojo Verslo skyriaus steigimui ir dar dviejų valstybės tarnautojų etatų didinimui pritarė. Po balsavimo valdantieji gavo kritikos iš oponentų, esą šis sprendimas niekaip nesisieja su valdančiųjų rinkiminiu pažadu nedidinti savivaldybės administracinio aparato.

A. Juonienė liks vadovauti Turto skyriui, o Verslo skyriaus vedėjo pareigybei bus skelbiamas konkursas.

Alytaus miesto savivaldybės administracijoje steigiamo Verslo skyriaus pagrindinės funkcijos būtų: ekonominės plėtros skatinimo programos rengimas ir įgyvendinimas; potencialių investuotojų paieška; Alytaus pramonės parko įveiklinimas; verslo Alytuje rinkodaros vykdymas; bendradarbiavimas su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir kt. organizacijomis; stambių investuotojų pasiūlymų dėl investicijų projektų įgyvendinimo galimybių nagrinėjimas; bendradarbiavimas su užsienio institucijomis dėl privačių investicijų pritraukimo; smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonių įgyvendinimo koordinavimas; verslo atstovų, verslą aptarnaujančių struktūrų ir savivaldybės bendradarbiavimo koordinavimas; prekybos ir paslaugų veiklos koordinavimas; investuotojų ir verslo įmonių aptarnavimas vieno langelio principu.

Šiam skyriui bus ieškoma ir dviejų naujų valstybės tarnautojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Kaip teigiama tarybai teiktame sprendimo projekte, šiuo metu savivaldybėje yra 180 pareigybių. Kitąmet jų būtų jau 182.

Pareigybių skaičių didinti prireikė dėl to, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 5 dalį, skyrių (biurą, tarnybą) turi sudaryti ne mažiau kaip 4 pareigybės, išskyrus vidaus audito tarnybas ir centralizuotas vidaus audito tarnybas, kurias gali sudaryti ne mažiau kaip 2 pareigybės.

Verslo skyrių sudarytų 4 pareigybės – 2 naujai steigiamos pareigybės ir 2 pareigybės iš dabartinio Turto valdymo ir verslo skyriaus.

Dabartinio Turto valdymo ir verslo skyriaus pavadinimas bus pakeistas į Turto skyriaus ir jis vykdytų pagrindines iki šiol vykdytas Turto valdymo ir verslo skyriaus funkcijas – turto (bešeimininkio, nuosavybės, patikėjimo, panaudos ir nuomos teise) valdymas; daugiabučių namų valdytojų priežiūra ir kontrolė; savivaldybės ir socialinio būsto fondo valdymas ir kt.

Įgyvendinus šį politikų sprendimą, tikimasi, kad pagerės administracinių paslaugų teikimas verslo įmonėms, suaktyvės potencialių investuotojų paieška, verslo rinkodaros vykdymas ir kt.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.