Smulkiems ir vidutiniems verslams – galimybė gauti paramą

Primename, kad paramos gali kreiptis tik Alytaus mieste registruoti ir čia verslą plėtojantys  SVV subjektai. Patirtos išlaidos kompensuojamos, jeigu jos yra apmokėtos per finansų institucijas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti, teikti prašymus Alytaus miesto savivaldybei el. paštu info@alytus.lt iki š. m. lapkričio 1 d. Po termino prašymai nebus priimami. Prašymų vertinimas ir sutarčių dėl paramos skyrimo pasirašymas įvyks šiais metais. O nespėjusiems pateikti iki numatyto termino pranešame, kad nuo 2022 m. prašymai bus vėl priimami, patvirtinus naują savivaldybės biudžetą.

Finansavimo priemonių sąrašas:

  1. Įmonės steigimo išlaidoms iki 350 Eur
  1. Verslo plano bei investicinio projekto ir paraiškos parengimo daliniam kompensavimui iki 1000 Eur.
  2. Paskolos palūkanų daliniam kompensavimui iki 50 procentų.
  3. Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų daliniam kompensavimu pirmus veiklos metus iki 70 procentų.
  4. Gavusiems valstybės paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti – 100 eurų vienai darbo vietai įkurti, išskyrus vadovo darbo vietą.
  5. Bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis patirtų išlaidų (iki 50 proc.) arba kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 procentų paslaugų vertės.
  6. Naujos kuriamos interneto svetainės, internetinės programėlės, internetinės parduotuvės ar panašaus pobūdžio elektroninių priemonių diegimo paslaugų išlaidų daliniam kompensavimui iki 80 procentų.
  7. Buhalterinių paslaugų išlaidų daliniam kompensavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) – iki 80 procentų.
  8. Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų daliniam kompensavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus), skiriama 300 eurų už vienos darbo vietos įkūrimą, bet ne daugiau kaip 1200 eurų vienam verslo subjektui.
  9. Verslo patalpų remonto darbų, įskaitant komunikacijų atnaujinimą (prijungimą), išlaidų daliniam kompensavimui iki 50 procentų pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus).

Prašymo skirti lėšų formą galite rasti čia.

Kontaktai pasiteirauti:

Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė. Tel. (8 315) 55 115, mob. tel. 8 626 56 460, el. p. aukse.juoniene@alytus.lt

Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Janušauskienė. Tel. (8 315) 55 139, mob. tel. 8 616 89 170, el. p. egle.janusauskiene@alytus.lt

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.