Šaukiamas nuotolinis Alytaus miesto savivaldybės posėdis

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2021 m. spalio28 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai nuotoliniu būdu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-364 „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Ona Balevičiūtė, savivaldybės administracijos direktorė; 15 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Jūratė Grinienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja; 10 min.)
 3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-324 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo“ pakeitimo (Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja; 10 min.)
 4. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ Ekonomikos ir plėtros departamento vadovas; 10 min.)
 5. 5. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo (T. Valatka; 10 min.)
 6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2024 m. programos patvirtinimo (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)
 8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-257 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 10. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų nustatymo (A. Juonienė; 10 min.)
 11. Dėl UAB „Saukesta“ žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo (A. Juonienė; 10 min.)
 12. Dėl UAB „GLASS LT“ žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo (A. Juonienė; 10 min.)
 13. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 14. Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis(A. Juonienė; 10 min.)
 15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-13 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 16. Dėl sutikimo perimti dovanojamą turtą (A. Juonienė; 10 min.)
 17. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 18. Dėl patalpų Tvirtovės g. 3, Alytuje, įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.)
 19. Dėl VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė; 10 min.)
 20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (Vytuolis Valūnas; Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 21. Dėl pritarimo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų „Laimingi vaikai – pasaulio ateitis“, „Žingsnis po žingsnio užaugam dideli“, „Du žingsniai ekodarželio link“, „Būti, žaisti ir mokytis lauke“ įgyvendinimui ir lėšų skyrimo (V. Valūnas; 10 min.)
 22. Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų 2021–2022 mokslo metais sąrašo ir grupių skaičiaus patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)
 23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimo Nr. T-243 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių 2021–2022 m. m. sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 24. Dėl pritarimo Alytaus kraštotyros muziejaus projektui „Gyva misticizmo ugnis:ChaimSoutine ir litvakų dailė“ (Daina Pledienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei, vykdanti direktoriaus funkcijas; 10 min.)
 25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimo Nr. T-104 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-25 sprendimo Nr. T-296 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Rima Mockevičienė; vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė); 10 min.)
 27. Dėl pritarimo dalyvauti konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ antrajame etape ir finansinio prisidėjimo (Dalia Kavolynienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė); 10 min.)
 28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso sudarymo“ pakeitimo (D. Kavolynienė; 10 min.)
 29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.