Šaukiamas nuotolinis Alytaus miesto tarybos posėdis

 

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2021 m. rugsėjo30 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai nuotoliniu būdu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo
  Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 4. Dėl pritarimo projektų veiklos vykdymui (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 6. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-13 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 8. Dėl negyvenamųjų patalpų Jiezno g.1, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 9. Dėl negyvenamųjų patalpų Jaunimo g.1, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 10. Dėl negyvenamųjų patalpų Lauko g. 23, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 11. Dėl paprastojo remonto Vilties g. 28A, Alytuje (A. Juonienė; 10 min.)
 12. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai (A. Juonienė; 10 min.)
 13. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 14. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Alytaus Dzūkijos mokyklai (A. Juonienė; 10 min.)
 15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-378 „Dėl negyvenamųjų patalpų Miklusėnų g. 36, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ panaikinimo (A. Juonienė; 10 min.)
 16. Dėl nekilnojamojo daikto įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.)
 17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimo Nr. T-185 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo (Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 19. Dėl atlygio dydžio budinčiam globotojui nustatymo (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 10 min.)
 20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2021–2022 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašo patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimo Nr. T-191 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 5 min.)
 23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimo Nr. T-243 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių 2021–2022 m. m. sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 25. Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui (V. Valūnas; 10 min.)
 26. Informacija apie projektą „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.).
Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.