Nuo rugsėjo Alytuje – miesto želdynų ir želdinių inventorizacija

Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Siekiant įvertinti želdynų ir želdinių būklę Alytuje, nuo šių metų rugsėjo mėnesio iki kitų metų gruodžio jie bus inventorizuojami ir vertinami. Šiuos darbus atliks bendrovė „Želdynų vizija“.

Inventorizacijos tikslas – surinkti, apibendrinti ir viešinti duomenis apie želdynų ir želdinių rūšinę sudėtį, plotus, želdinių parametrus, būklę, sudaryti sąlygas šiuos duomenis naudoti planuojant ir projektuojant želdynus, planuojant apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, vertinant želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms ir nustatant želdynų ir želdinių būklės pokytį.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotojos Laimos Mulmienės, inventorizacija vyks ir želdiniai bus skaičiuojami tik Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje, išskyrus privačias namų valdas, esančiuose želdynuose ir želdiniuose.

„Privačiuose namų valdose esantys želdiniai inventorizuojami nebus, inventorizacija vyks tik viešose miesto erdvėse bei įmonių ir organizacijų valdomuose žemės sklypuose. Tai įstatymo savivaldybėms numatyta prievolė kas dešimt metų, o įsigaliojus naujai jo redakcijai, kai kuriais atvejais ir kas penkeri metai, iš naujo inventorizuoti esamus želdinius ir vertinti jų būklę“, – sakė pavaduotoja.

Atliekanti inventorizaciją įmonė turės vadovautis LR Želdynų įstatymu, Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, Alytaus miesto bendruoju planu, Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu, saugotinų žaliųjų teritorijų schema.

Inventorizuojant želdynai bus skirstomi pagal naudojimo paskirtį. Bus surenkama želdinio rūšies, želdyno rūšinės sudėties informacija, plotas, duomenys apie želdinių kiekį, amžių, aukštį, skersmenį, būklę, tvarkymo priemones.

Inventorizacijos metu bus įvertinta dendrologinė sudėtis ir sanitarinės būklės ypatumai skirtingose funkcinėse zonose. Parengtos specialios kortelės, tvarkymo žemėlapiai, parkų ir skverų charakteristika ir atlikti kiti darbai.

Savivaldybės sutartyje su rangovu numatyta, kad želdinių būklė, kaip ir ankstesnės inventorizacijos metu, turi būti vertinama detaliau nei reikalaujama Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse, pagal atitinkamus balus nurodant konkrečią želdinių būklę.

Taip pat joje nurodyta, kad inventorizacijos metu turi būti išskiriami naikintini ar kitaip tvarkytini želdiniai, pastabų grafoje nurodant motyvuotas (objektyvias) to priežastis.

Jeigu nutiks taip, kad inventorizacijos metu bus nustatyti dendrologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu ypač vertingi objektai, tuomet bus pateikiami siūlymai juos skelbti savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo objektais.

Pagal LR Želdynų įstatymą želdynus ir želdinius inventorizuojantys specialistai, pateikę asmens dokumentą ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos raštą, turi teisę darbo dienomis (šviesiu paros metu, suderinę laiką su želdynų ir želdinių savininkais ar valdytojais) įeiti į visus želdynus ir teritorijas, kur auga želdiniai, atlikti inventorizavimo darbus, gauti reikiamą informaciją apie želdynus ir želdinius.

Vadovaujantis nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančiu naujos redakcijos LR Želdynų įstatymu, želdynų ir želdinių inventorizavimas atliekamas reguliariai, siekiant, kad savivaldybių vykdomųjų institucijų tvarkomi duomenys apie neurbanizuotoje teritorijoje esančius želdynus ir želdinius, žaliųjų jungčių želdinius, privačioje žemėje esančius želdynus ir želdinius būtų ne senesni kaip 10 metų, o duomenys apie viešųjų atskirųjų ir priklausomųjų želdynų, viešųjų ir konfesinių kapinių, kelių, gatvių želdinius, kitus miestų, miestelių ir kaimo gyvenamųjų vietovių viešuosius želdynus ir želdinius būtų ne senesni kaip 5 metų.

Bendras inventorizuotinos teritorijos plotas mieste sudarys apie 1200 hektarų.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.