Šaukiamas nuotolinis Alytaus tarybos posėdis

Birželio 23 dieną (trečiadienį) 9 val. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia nuotolinį savivaldybės tarybos posėdį. Jame bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl infrastruktūros įrengimo Alytaus miesto stadione, įkainio už reklamos plotą netaikymo ir nuomos mokesčio lengvatos varžybų metu iki futbolo A lygos sezono pabaigos (Andrius Jučas, miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-06 sprendimo Nr. T-330 „Dėl VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)

3. Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Alytaus aeroklubui ir Dzūkijos aeroklubui (L. Radzevičiūtė; 10 min.)

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-190 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Giedrė Lazarevičė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sekretorė; 10 min.)

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-3 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

8. Dėl Alytaus nakvynės namų parduodamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-187 „Dėl Alytaus nakvynės namų teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.)

9. Dėl pritarimo Alytaus šeimų ir vaikų vienos stotelės centro įkūrimo projektui (Asta Graužinienė, Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja; 10 min.)

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-251 „Dėl Alytaus kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų ir leidinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 10 min.)

11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimo Nr. T-132 „Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

14. Dėl nuomininko atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (A. Juonienė; 10 min.)

15. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio (A. Juonienė; 10 min.)

16. Dėl likviduotos biudžetinės įstaigos Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos turto (A. Juonienė; 10 min.)

17. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-286 „Dėl turto Rotušės a. 2, Alytuje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

19. Dėl pritarimo Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos sporto aikštelės techninio projekto rengimui ir pavedimo atlikti sporto aikštelės projektavimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Dalia Kavolynienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė); 10 min.)

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Sonata Asadauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas; 10 min.)

22. Dėl Giedriaus Griškevičiaus skyrimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (N. Cesiulis; 15 min.)

23. Dėl Artūro Galakvoščiaus skyrimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (Nerijus Cesiulis, miesto savivaldybės meras; 15 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.