Alytus sieks tapti 2023 metų Lietuvos jaunimo sostine

Alytus – ne tik Dzūkijos, bet ir 2022 metų Lietuvos kultūros sostinė. Gali būti ir taip, kad 2023 metais jis bus ir Lietuvos jaunimo sostinė.

Atsiradus galimybei teikti paraiškas dėl 2023 metų Lietuvos jaunimo sostinės vardo, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė kartu su Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovais ir Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariais dėlioja prioritetus, kaip būtų galima stiprinti jaunimo politiką ir jaunimo sektoriaus bei vietos savivaldos bendradarbiavimą. Idėjų laukiama ir iš visų jaunų alytiškių.

„Priėmėme sprendimą siekti Lietuvos jaunimo sostinės vardo 2023 metais ir kviečiame jaunimą prisidėti siūlant idėjas ir dalyvaujant rengiant paraišką“, – sakė Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Labukas.

Tikimasi, kad bendradarbiaujant kartu su jaunimu ir savivalda būtų sudarytos palankios sąlygos jauniems žmonėms dalyvauti savivaldybės gyvenime, jaunimas aktyviau dalyvautų savanorystėje, gerėtų darbo su jaunimu kokybė, būtų sustiprintas tarpžinybiškumas.

Siūlomos veiklos turėtų atitikti šias konkurso finansuojamas gaires:

  • identifikuoti savivaldybei aktualius iššūkius jaunimo srityje bei atitinkamai numatyti ir plėtoti naujas, kokybiškas koncepcijas, priemones ir programas jiems spręsti, užtikrinant įvairių jaunimo grupių ir su jaunimu dirbančių asmenų įtrauktį;
  • sudaryti palankias sąlygas ir lygias galimybes jauniems žmonėms į(si)traukti į politinį, socialinį, ekonominį, kultūrinį miesto gyvenimą, jo formavimą ir vertinimą;
  • investuoti į jaunimo sektoriaus ir kokybiško darbo su jaunimu plėtrą, į savivaldybės prioritetus įtraukiant ir teikiant atitinkamą dėmesį tam, kas svarbu jauniems žmonėms;
  • palaikyti ir skatinti savanorystę, kokybišką darbą su savanoriais, sudarant sąlygas savanoriams naudoti savo žinias ir patirtį, realizuoti save, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdyti su savanoriais dirbančių įstaigų sąmoningumą ir suvokimą, kad savanoriškas darbas nėra apmokamo darbo pakaitalas;
  • skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą jaunimui aktualiose srityse, siekiant efektyvios tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklų veiklos, skirtingų institucijų veiklos prioritetų derinimo.

Iki birželio 14 dienos (imtinai) kviečiame teikti idėjas pagal numatytas konkurso gaires el. p. dalia.kavolyniene@alytus.lt

Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Informacija apie konkursą viešai skelbiama JRD interneto svetainėje www.jrd.lt.

Lietuvos Jaunimo sostinės 2023 metais nugalėtojas bus paskelbtas 2022 metų sausio mėnesį. Projekto vykdymo laikotarpis – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.