Brandos egzaminus laikys 701 Alytaus miesto abiturientas

Nuskambėjus paskutiniam skambučiui, Alytaus miesto abiturientams artėja neramus metas – netrukus prasidės brandos egzaminų pagrindinė sesija. Pirmąjį – lietuvių kalbos ir literatūros –valstybinį egzaminą birželio 7 d. laikys 481 abiturientas, mokyklinį – 235 abiturientai.

„Šie mokslo metai jums tapo tikru iššūkiu. Pasiruošimą brandos egzaminams apsunkino nuotolinis mokymas, nebuvo daug galimybių įprastu būdu pasikonsultuoti su jus ugdančiais pedagogais, susitikti su pasiilgtais bendraklasiais. Linkiu ir tikiu, kad šie iššūkiai netaps kliūtimi laikant brandos egzaminus, kad visos egzaminų užduotys bus lengvai įveikiamos, o  rezultatai padės pasukti tuo profesijos keliu, apie kurį ilgai svajojote. Sėkmės, kantrybės ir puikių rezultatų“, – sėkmingos brandos egzaminų sesijos abiturientams linki Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė.

Antrąjį valstybinį biologijos egzaminą abiturientai laikys birželio 9 d. Šio egzamino užduotis bandys įveikti  205 kandidatai.

Birželio 11 d. vyks valstybinis Informacinių technologijų egzaminas, kurį laikyti apsisprendė 75 Alytaus miesto abiturientai.

482 kandidatai birželio 14 d. bandys įveikti  valstybinis užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalies egzamino užduotis, o birželio 16 d. 126 abiturientams teks laikyti valstybinį geografijos egzaminą. Valstybinį užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalies egzaminą pasirinko vos vienas abiturientas. Šį egzaminą jis laikys birželio 17 d.

Birželio 18 d. 487 abiturientai spręs matematikos valstybinio egzamino užduotis.

Be išvardytų egzaminų Alytaus miesto abiturientai taip pat pasirinko laikyti valstybinius chemijos (32), istorijos (252), fizikos (71), užsienio kalbos (rusų) (17) brandos egzaminus. Šių dalykų egzaminai vyks birželio 28 – liepos 2 d.

Pakartotinė egzaminų sesija  abiturientams prasidės liepos 5 d. ir truks iki liepos 20 d.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos Rimvydos Ališauskienės teigimu, esminiai dėl COVID-19 susirgimų prevencijos brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo  tvarkos pakeitimai atsirado 2020 metų egzaminų sesijose: mažesnės kandidatų grupės po 9 kandidatus (buvo 15) , reguliuojami srautai, laikomasi saugaus atstumo.

Kaip ir praeitoje egzaminų sesijoje, atvykdami į brandos egzaminą, abiturientai privalo ne tik turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą, bet ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), į brandos egzamino centrus turi atvykti sveiki, neturėti pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų, neleidžiančių dalyvauti egzamine įpareigojimų. Šių metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše svarbūs pakeitimai yra tie, kad abiturientams leidžiama laikyti pasirinktus individualaus ugdymo plano brandos egzaminus, išskyrus brandos darbą, mokyklinius menų ir technologijų brandos egzaminus, jei iki birželio 3 dienos turi patenkinamus tų dalykų metinius įvertinimus. Jeigu brandos egzaminų pakartotinės sesijos metu kandidatas susirgs arba Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) ar kiti sveikatos priežiūros specialistai paskirs įpareigojimus, kuriuos įgyvendinant nėra galimybių dalyvauti egzamine, jis pats arba jo artimieji turės apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir tvarkos aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų bus atleistas.

Šiais mokslo metais Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigas baigė 701 abiturientas.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.