Kas nuveikta per du metus „Karjere“?

Ar profesiją renkamės visam gyvenimui? Į šį ir panašius klausimus jaunuoliai atsakymus gali rasti regioniniame karjeros centre „Karjeras“ – jis Alytuje buvo atidarytas 2019 m. balandžio mėnesį. Tai pirmasis Lietuvoje bandomasis projektas. Jam įgyvendinti buvo pasirinktas Alytaus miestas.

Regioniniame karjeros centre „Karjeras“  po vienu stogu jaunas žmogus gali gauti visas reikalingas karjeros valdymo paslaugas – nuo individualių konsultacijų, informacijos apie praktiką ir savanorystę mieste iki verslumo skatinimo.

Bandomojo projekto tikslas – įsteigti regioninį karjeros centrą, teikiantį grupines bei individualias konsultacijas profesinio orientavimo klausimais ir pasirūpinti jo tolesne stebėsena,  projektui pasibaigus.

2018 m. programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai, sukūrę nacionalinį profesinio orientavimo modelį, nustatė, kad Lietuvoje pagal galiojančią teisinę sąrangą profesinis orientavimas apima trijų Lietuvos Respublikos ministerijų – Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos– kompetenciją. Taip pat pastebėta nemažai iššūkių, kuriuos naujas profesinio orientavimo modelis turėtų išspręsti: profesinio orientavimo paslaugos dubliuojasi skirtingose institucijose, paslaugos yra pasiekiamos mažam gyventojų skaičiui. Alytaus miesto mažėjančius demografinius rodiklius lemia tuštėjančios mokyklos, augantis nedarbo lygis, didėjantis socialinių išmokų gavėjų skaičius. Darytina prielaida, kad kai kuriems elementams įtakos gali turėti per menkas arba visai neskiriamas dėmesys profesiniam orientavimui. Nemažai problemų Alytuje prasideda nuo nepakankamo profesinio orientavimo mokyklose bei fragmentuoto profesinio orientavimo Užimtumo tarnyboje.

Buvo pasirašyta Alytaus miesto savivaldybės, Jaunimo reikalų departamento ir Užimtumo tarnybos prie SADM bendradarbiavimo sutartis.  „Karjero“ veiklą planavo ir organizavo 6 valdymo grupės nariai ir komanda. Valdymo grupę sudarė po du atstovus iš visų trijų bendradarbiavimo sutartį pasirašiusių šalių. Komandoje, kaip ir valdymo grupėje, dirbo visų trijų šalių atstovai. Valdymo grupei vadovavo rotacijos būdu kas 8 mėn. iš valdymo grupės narių renkamas pirmininkas ir sekretorius. Veikiama vadovaujantis valdymo grupės reglamentu ir veiklos valdymo gairėmis.

Kas nuveikta per dvejus metus ?

Per dvejus metus jaunimui suteiktos 299 individualios konsultacijos. Atlikta 114 profesinio orientavimo testų, organizuota 11 pažintinių vizitų įmonėse – juose dalyvavo 600 moksleivių. Sukurta 89 moksleivių, ieškančių darbo vasaros metu, gyvenimo aprašymai (CV). Pasirašyta 17 susitarimų su verslo įmonėmis ar kitomis organizacijomis. Regioninis karjeros centras kvietė savo gyvenimo istorijas, apie profesijos pasirinkimą papasakoti įžymius žmones– žinomą verslininką ir visuomenės veikėją Vladą Lašą, žurnalistę Ugnę Siparę (Galadauskaitę), renginių vedėją Tadą Rimgailą ir kt. Per dvejus metus buvo organizuota 70 renginių, juose dalyvavo 2900 asmenų. 2020 metų IV ketvirtį buvo vykdomi 3 mėnesių verslumo mokymai, į juos įtraukti mažiau galimybių turintys jaunuoliai. Mokymus vedė Lietuvos „Junior Achievement“. Mokymų metu buvo įkurta jaunoji bendrovė „KæN“. Tai realiai veikiantis verslas su tikimybe augti, jaunųjų bendrovių akcijų biržoje pritraukęs 100 eurų investicijų per mėnesį. „Karjero“ veikla 2020 metais buvo pristatyta LITEXPO parodų rūmuose vykusioje parodoje „Studijos 2020“, jaunimo verslumo stovyklose „Verslus 2019“, „Verslus 2020“, įvairiuose susitikimuose su jaunimu.

2019 m. gruodį Berlyne vykusiuose Politikos inovacijų apdovanojimuose projektas „Karjeras“ pateko tarp finalistų. Europos teisėjai patikėjo, kad projektas „Karjeras“ tikrai gali būti nominuotas kaip darbo srities inovacija.

Remiantis šiuo bandomuoju projektu, Lietuvoje planuojama sukurti 11 regionų karjeros centrų.

Valdymo grupės ir komandos narių atsiliepimai apie bandomąjį projektą:

Nida Cibulskienė, Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento patarėja: „Norisi pasidžiaugti, kad trijų partnerių (Užimtumo tarnybos, Alytaus miesto savivaldybės ir Jaunimo reikalų departamento) pastangos nenuėjo veltui, kad net šiuo sudėtingu laikotarpiu, išnaudojant visas įmanomas komunikacijos priemones, miesto jaunimas visada turi pagalbą, ieškodamas atsakymų į, ko gero, svarbiausius gyvenime klausimus – kuri profesinės veiklos sritis man tinkamiausia, kokią profesiją rinktis, kur mokytis. Psichologai teigia, kad šiuo metu tik kas penktas žmogus darbe jaučiasi laimingas. Tikiu, kad Karjero dėka šią statistiką tikrai pagerinsime ir ateityje turėsime daugiau laimingų žmonių… Žmonių, suradusių savo tikrąjį pašaukimą, savo kelią, savo vietą po saule.“

Jonas Laniauskas, Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktorius: „Manau, kad „Karjeras“ – svarbus Lietuvos pavyzdys, kaip skirtingos įstaigos gali veikti konkrečiame lauke, siekdamos bendro tikslo. Tokios bendradarbiavimo sistemos gali būti labai tvarios ir ilgalaikės ir jos įgyvendina vieną svarbų uždavinį – užtikrina problemų sprendimo horizontalumą. Džiaugiuosi, kad departamentas yra šio proceso dalis.“

Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja: „Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje didelis dėmesys skirtas mokymosi visą gyvenimą galimybės sudarymui kiekvienam gyventojui, cituoju: „Sukursime nacionalinę visus ugdymo lygmenis apimančią stiprią karjeros konsultavimo ir ugdymo karjerai sistemą, kuri padės mokiniams jau ankstyvame amžiuje rasti interesų sritis ir apsispręsti dėl galimų tolesnės karjeros scenarijų. Vaikai aiškiai žinos, kokias kompetencijas įgis kiekvienu ugdymo etapu, kaip jos padės formuoti profesinę karjerą ir kaip vyks perėjimas iš vieno švietimo lygmens į kitą.“ Smagu, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba jau prieš dvejus metus pritarė Lietuvos užimtumo tarnybos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui ir priėmė sprendimą įkurti Regioninį karjero centrą. Projekto dėka mieste atsirado karjeros konsultavimo ir ugdymo karjerai sistema, įvyko daug įdomių renginių, atsirado viešojo ir privataus sektoriaus įstaigų, įmonių bendradarbiavimas. Noriu tikėti, kad Regioninio karjero centro įkūrimas sudarė ir sudarys ateityje geresnes sąlygas mokiniams, jaunimui suprasti, ką nori veikti, ką nori kurti ir keisti – gebėti  rinktis būdą, kaip tai padaryti.“

Rima Kisielienė, Užimtumo tarnybos Alytaus jaunimo užimtumo skyriaus vedėja: „Kada atsisuki atgal ir pamatai atliktą darbą kuriant „Karjerą“, ateina mintis, kad visos diskusijos, pastangos ir netgi mažos abejonės davė puikų rezultatą. Smagu matyti, kaip „auga“ „Karjeras“.  Šiandien drąsiai galiu pasakyti, kad jis labai reikalingas jaunam mūsų klientui, pilnam dvejonių, vidinių prieštaravimų pasirenkant profesiją, įvertinant savo norus, lūkesčius ir galimybes. Manau, kad „Karjeras“ reikalingas ir čia dirbančiam  darbuotojui, nes suteikia realią progą bendrauti su jaunuoliu, patarti jam, pakonsultuoti jį ar tiesiog padrąsinti – Tu tikrai gali ir aš galiu Tau padėti. Ateikite į „Karjerą“, manau, tikrai nenusivilsite, nes rasite atsakymus į daugelį klausimų apie ateitį, profesiją bei sėkmingą darbą.“

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė: „Labai džiaugiuosi turėdama galimybę būti valdymo grupės nare ir prisidėti prie šio bandomojo projekto įgyvendinimo. Profesijos pasirinkimas yra vienas sudėtingesnių dalykų jauno žmogaus gyvenimo kelyje. Jaunam žmogui daug dvejonių kyla pasirenkant profesiją dėl nepakankamo savęs pažinimo ir pasimetimo informacijos labirintuose. Dirbdama „Karjero“ projekte turiu galimybę padėti jauniems žmonėms lengviau spręsti gyvenimo iššūkius.“

Jolanta Griškonienė, Užimtumo tarnybos Alytaus jaunimo užimtumo skyriaus vyriausioji specialistė: „Mano veiklą „Karjere“ geriausiai apibūdina mėgstamo autoriaus Simon Sinek žodžiai „Kiekvienas turi teisę mylėti savo darbą“. Šia žinutę nuolat transliuoju savo klientams įvairių renginių ir konsultacijų metu. Tikslas – aiškus ir paprastas, siekiu, kad jauni žmonės įgyvendintų savo pašaukimus ir tuo didžiuotųsi.“

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.