Vietoje reorganizacijos idėjos politikai rinkosi galimybę plėsti paslaugas

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras. Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Mišrios tarybos narių grupės Alytaus miesto taryboje parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma parengti galimybių studiją dėl VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro reorganizavimo ir sudaryti darbo grupę palaikymo nesulaukė. Dauguma politikų pasisakė už parengtą alternatyvą. Šiuo klausimu pasisakė ir Alytų Seime atstovaujantis Vytautas Bakas.

Siūlymas reorganizuoti įstaigą skaidymo būdu

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro reorganizacijos skaidymo būdu klausimą dar kovo mėnesį surengtoje spaudos konferencijoje iškėlė Mišri tarybos narių grupė Alytaus miesto taryboje. Tąkart politikai teigė, kad įstaigos veikla iš esmės dubliuoja Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės, Alytaus sporto ir rekreacijos centro bei kitų įstaigų veiklą: slaugą, reabilitaciją, sporto paslaugas. Esą reorganizavus minėtą įstaigą, atitinkamai perduodant susijusias veiklas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei bei kitoms savivaldybės įstaigoms, būtų ne tik ženkliai taupomos Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, optimizuojama valdymo grandis, klientai gautų platesnes bei kokybiškesnes paslaugas, bet ir ateity užtikrinamos geresnės darbo sąlygos šiuo metu Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre dirbantiems medicinos, socialiniams darbuotojams, slaugytojams.

Siūlymas – sudaryti grupę reorganizacijos galimybių studijai

Mišri tarybos narių grupė, kuriai priklauso Gintautas Andriuškevičius, Česlovas Daugėla, Laura Radzevičiūtė ir Valerijus Vencius, tarybai ketvirtadienį pateikė nagrinėti sprendimo projektą. Šalia jo buvo pristatyta ir alternatyva.

Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad įvertinus VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro paskutinių trejų metų veiklą bei finansinius rodiklius manytina, kad siekiant racionalaus Alytaus miesto socialinės bei medicininės srities įstaigų valdymo yra būtinos esminės permainos, todėl teikiamas tarybos sprendimo projektas, kurio esmė – pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro reorganizavimo galimybių studijos parengimo darbo grupę, kurią sudarytų medicinos, socialinių paslaugų srities specialistai, mero potvarkiu deleguoti tarybos nariai bei dalininkės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos atstovas.

Atkreiptinas dėmesys, kad VšĮ  Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro dalis veiklos ir teikiamų paslaugų  iš esmės dubliuoja VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro bei kitų įstaigų veiklą: slaugą, reabilitaciją, sporto paslaugas, todėl siektina peržiūrėti šios įstaigos veiklą ir įvertinti ją ekonominio naudingumo bei veiklos efektyvumo ir/ar optimizavimo pjūviais.

Alternatyvoje – galimybių plėsti paslaugas analizė

Savivaldybės gydytojo Povilo Jagelavičiaus pristatyta alternatyva siekiama kurti Fizinės medicinos ir  reabilitacijos, slaugos ir globos paslaugų plėtros galimybių VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre ir kitose viešosiose Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose plano parengimo darbo grupę. Jos tikslas – atlikti  esamos sveikatos priežiūros ir socialinės globos paslaugų analizę, atsižvelgiant į Alytaus miesto bendrąjį planą, demografines tendencijas, įvertinti veiklos optimizavimo, galimas paslaugų plėtros kryptis ir galimybes bei parengti Fizinės medicinos ir reabilitacijos, slaugos ir globos paslaugų plėtros galimybių VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre ir kitose viešosiose Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose planą.

Darbo grupė įvertintų esamų paslaugų apimtį ir šių paslaugų plėtros galimybes Alytaus mieste.

Aiškinamajame rašte išdėstyta, kad remiantis galiojančiais LR teisės aktais, yra apskaičiuota, jog Alytaus mieste gali būti apie 150 slaugos ir palaikomojo gydymo lovų. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre yra patvirtintos 65 slaugos ir palaikomojo gydymo lovos ir 2 paliatyviosios pagalbos lovos, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė turi 65 slaugos lovas ir 5 paliatyviosios pagalbos lovas. Atsižvelgiant į galiojančią teisinę bazę, Alytaus mieste galima plėsti slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičių.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre yra 39 globos vietos. Asociacijoje  „Pasitinkant senatvę“ – 76 vietos. Esant poreikiui galėtų būti svarstoma galimybė plėsti globos lovų skaičių Alytaus mieste.

Darbo grupė sudaroma iki gegužės 10 dienos, o iki rugpjūčio 10 dienos parengti Fizinės medicinos ir reabilitacijos, slaugos ir globos paslaugų plėtros galimybių VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre ir kitose viešosiose Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose planą ir pateikti jį tarybai.

Ginti įstaigos stojo ir Seimo narys

Prieš įstaigos reorganizavimą pasisakė ir Alytų Seime atstovaujantis V. Bakas.

„Gavau daugiau nei 20 VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro globos skyriaus gyventojų raštą. Jie prašo juos išgirsti. Reorganizacija motyvuojama finansiniais argumentais ir siekiama esminių permainų“, – dėstė Seimo narys, akcentavęs skaidrumą ir viešumą bei sprendimų priėmimo kultūrą. Jis paaiškino, kad sprendimai priimami pernelyg skubotai, todėl sprendimo projekto organizatorius pakvietė nuvykti į įstaigą ir pabendrauti su jos gyventojais ir administracija.

„Mums tai atrodo tik institucija, tačiau ten gyvenantiems žmonėms tai yra namai. Keturi sprendimo projekto iniciatoriai siūlo remtis į finansinius išteklius, tačiau jeigu norėsime tik taupyti, tai prieisime išvados, kad tos paslaugos mums yra brangios. Reikia suprasti, kad šios paslaugos yra svarbios negalią turintiems žmonėms. Privatūs centrai ne visiems įkandami“, – pabrėžė V. Bakas ir pridūrė, kad galimybių studiją galima būtų daryti tik tada, kai žinoma, kokio rezultato siekiama ir prioritetą siūlė teikti paslaugų kokybei ir prieinamumui, o ne finansiniams ištekliams. Taip pat į darbo grupę Seimo narys siūlo įtraukti ir paslaugų gavėjų atstovus.

Sprendimo projektą palaikė 5, o alternatyvą – 19 tarybos narių.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.