Šaukiamas nuotolinis Alytaus miesto tarybos posėdis

Balandžio 29 dieną (ketvirtadienį) 9 val. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia nuotolinį savivaldybės tarybos posėdį. Jame bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos (Nerijus Cesiulis, savivaldybės meras; 20 min.)

2. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir strateginio plėtros plano iki 2020 metų vizijos vertinimo rodiklių ir prioritetų įgyvendinimo rodiklių vertinimo, 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metų ataskaitų, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Ona Balevičiūtė, savivaldybės administracijos direktorė; 20 min.)

3. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius; 10 min.)

4. Dėl pritarimo UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai (Mindaugas Nevardauskas, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius; 10 min.)

5. Dėl pritarimo UAB „Dzūkijos vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai (Jurijus Červiakovskis, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius; 10 min.)

6. Dėl pritarimo UAB „Alytaus butų ūkis“ 2020 m. veiklos ataskaitai (Egidijus Mensevičius, UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorius; 10 min)

7. Dėl pritarimo Alytaus miesto paslaugų centro 2020 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Loreta Kesminienė, Alytaus paslaugų centro direktorė; 10 min.)

8. Dėl pritarimo Alytaus nakvynės namų 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.)

9. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Tomas Stupuris, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius; 10 min.)

10. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.)

11. Dėl pritarimo Alytaus miesto šeimos centro 2020 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 10 min)

12. Dėl pritarimo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Giedrė Bulgakovienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė; 10 min.)

13. Dėl pritarimo Alytaus kraštotyros muziejaus įstaigos 2020 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 10 min. )

14. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro 2020 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė; 10 min.)

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-332 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro įstatų tvirtinimo“ pakeitimo (L. Trainavičienė; 10 min.)

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės BĮ Alytaus miesto teatro 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.)

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės BĮ Alytaus miesto teatro 2022 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo (I. Pilvelytė; 10 min.)

18. Dėl Alytaus miesto teatro nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-156 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (I. Pilvelytė; 5 min.)

19. Dėl mokesčių lengvatų UAB „Odilija“ (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

20. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-356 „Dėl Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

22. Dėl turto perdavimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei (A. Juonienė; 10 min.)

23. Dėl negyvenamųjų patalpų Miškininkų g. 63A, Balninkų k., Nemunaičio sen., Alytaus raj., nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)

24. Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

26. Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų išnuomojimo (A. Juonienė; 10 min.)

27. Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais (A. Juonienė; 10 min.)

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-75 „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (P. Raškauskienė; 10 min.)

30. Dėl pritarimo steigti gyvūnų augintinių kapines Alytaus miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype Miškininkų g. 63A, Balninkų k., Nemunaičio sen., Alytaus r. sav. (P. Raškauskienė; 10 min.)

31. Dėl Alytaus miesto Vilniaus g.–Bažnyčios g.–Alyvų tako–Lelijų g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo (Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)

32. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

33. Dėl prašymo perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypą ir žemės sklypo dalį (V. Bartusevičienė; 10 min.)

34. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis panaudos teise valstybinės žemės sklypą ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartį (V. Bartusevičienė; 10 min.)

35. Dėl pritarimo projektui ir pavedimo atlikti projekto parengimo paslaugų užsakovo funkcijas (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja; 10 min.)

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

38. Dėl Renginių organizavimo Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo (V. Liaukuvienė; 10 min.)

39. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (Povilas Jagelavičius, miesto savivaldybės vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)

40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo (P. Jagelavičius; 10 min.)

41. Dėl 2021 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo (P. Jagelavičius; 10 min.)

42. Dėl Pagalbos Alytaus miesto vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skyrimo, teikimo ir finansavimo savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšomis bei šių lėšų naudojimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

43. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2020 m. veiklos ataskaitoms ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

44. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2020 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)

45. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2021–2023-ųjų metų strateginiam veiklos planui (V. Valūnas; 10 min.)

46. Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)

47. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus, klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko 2021–2022 mokslo metais nustatymo (V. Valūnas; 10 min.)

48. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T-287 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Alytaus miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

49. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimo Nr. T-191 „Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

50. Dėl pritarimo Sporto rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojamo projekto įgyvendinimui ir lėšų skyrimo (V. Valūnas; 10 min.)

51. Dėl Baltijos kelio atminimo įamžinimo (V. Valūnas; 10 min.)

52. Dėl VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro reorganizavimo galimybių studijos (Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė; 15 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.