Per dešimtmečius apkartusi kaimynystė: bendrija skendi skolose, ginčus sprendžia teismai

Tai pačiai gyvenamųjų namų statybos bendrijai (GNSB) „Reda“ priklausančių trijų daugiabučių – Statybininkų 58, 60, 62 – sienos veikiausiai dar ilgai nejus ramybės: dešimtmečiais besitęsiančios gyventojų tarpusavio rietenos jau persikėlė į teismus.

Portalo Dzūkijosveidas.lt kalbinti šių daugiabučių gyventojai jau nebevynioja žodžių į vatą – drąsiai beda pirštais į kaimynus, galimai pasisavinusius ne tik bendrijos pinigus, bet ir butus, kalba ne tik apie konkrečias sumas, bet įvardija ir tam tikrus asmenis, dėl asmeninių interesų nuvariusius bendriją į visišką krachą.

Alytaus miesto pakraštyje, ramioje ir gražioje vietoje stovinčiame atskirais numeriais pažymėtų trijų laiptinių name – 60 butų. Vos devynių jų savininkai jau yra išmokėję jiems tenkančias dalis prieš maždaug kelis dešimtmečius susibūrusio kooperatyvo bendro namo statybai imto kredito, visi kiti iki šiol įvardijami „pajaus savininkais“. Tiesa, portalo Dzūkijosveidas.lt žiniomis, bendrijos įsiskolinimai siekia šimtus tūkstančių eurų, įmokų už kreditą pajininkai nemoka jau kelis dešimtmečius.

Į pagalbą pasitekti teismus nuspręsta tuomet, kai didžiajai daliai Statybininkų 58, 60, 62 gyventojų iškilo klausimas, kas ištikrųjų gali spręsti bendrijos reikalus – 9 butų savininkai (iš kurių 3 yra atsisakę bendrijos nario statuso) ar ir 51 bendro kredito tebesiejamas pajininkas?

Labiausiai čia gyvenančius užrūstino 2019 m. rugsėjo 24 d. iniciatyvinės grupės sušauktas visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo šeši GNSB „Reda“ nariai, o penkių jų sprendimu buvo patvirtinta ir nauja pirmininkė, ir nauji bendrijos įstatai, priimti kiti sprendimai. Susirinkimą sušaukusios iniciatyvinės grupės nuomone, bendrijos nariais gali būti tik butų ir kitų patalpų savininkai, ką vėliau ir buvo bandyta įrodyti teisme.

Alytaus apylinkės teismą pasiekė kelių gyventojų ieškinys su prašymu naikinti minėto susirinkimo sprendimus kaip neteisėtus, argumentuojant, kad susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai ir nesilaikant bendrijos nuostatų bei galiojančių įstatymų.

Kaip žinia, 1993 metais kooperatyvas „Reda“ buvo perregistruotas į bendriją, o visi 60 jo narių, remiantis tuomet galiojančiais įstatymais, tapo bendrijos nariais. Esą tam, kad įvyktų visuotinis susirinkimas, jame turi dalyvauti daugiau negu pusė visų bendrijos narių, šiuo atveju – bent 31.

Išties, vietos Temidės tarnai 2019 m. rugsėjo 24 d. GNSB „Reda“ visuotinio narių susirinkimo sprendimus panaikino kaip neteisėtus. Be to, keturi šiame susirinkime dalyvavę ir balsavę bendrijos nariai įpareigoti sumokėti po daugiau kaip 330 Eur už bylinėjimosi bei procesinių dokumentų įteikimo išlaidas. Alytaus apylinkės teismo sprendime pažymima, jog „bylinėjimosi išlaidos yra priteistinos iš asmenų, dalyvavusių visuotiniame bendrijos narių susirinkime, kurio metu priimti sprendimai pripažinti neteisėtais“.

Teismas, įvertinęs visas aplinkybes, konstatavo, kad GNSB „Reda“ yra 60 butų ir ginčo susirinkimo dieną buvo 47 bendrijos nariai, todėl minėtame visuotiniame bendrijos narių susirinkime 2019 m. rugsėjo 24 d. kvorumo nebuvo, buvo pažeista ir susirinkimo sušaukimo procedūra.

Alytaus apylinkės teismas nustatė, jog tarp šalių kilo ginčas dėl to, kas gali būti bendrijos nariais ir konstatavo, jog jais gali būti ne tik butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai.

Apeliacinio skundo sulaukęs Kauno apygardos teismas paliko galioti Alytaus apylinkės teismo sprendimą, o nutartyje pažymėjo, jog gyvenamųjų namų kooperatyvas „Reda“ buvo perregistruotas į gyvenamųjų namų statybos bendriją „Reda“. Kadangi bendrija nebuvo naujai įsteigtas juridinis asmuo, tai kooperatyvo steigiamajame susirinkime patvirtinti kooperatyvo nariai – pajininkai – automatiškai tapo bendrijos nariais.

Po šio sprendimo dar 384 Eur suma sumažės ir GNSB „Reda“ sąskaita – tiek Kauno apygardos teismas priteisė už bylinėjimosi ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

GNSB „Reda“ pirmininko niekaip nepavyksta rasti jau eilę metų. Šiuokart pirmininko išrinkimą užginčijo teismai,  ankstesnius, mėginusius perimti bendrijos vadovo vairą, „eliminuodavo“ įvairiausi skundai. Tai patvirtina ir tam tikri faktai.

Remiantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjos Auksės Juonienės pateikta informacija, 2015, 2018 ir 2019 metais administracija vykdė GNSB „Reda“ pirmininkų veiklos patikrinimus pagal vieno buto savininko skundus.

„Administracija ginčų tarp bendrijos narių ir bendrijos valdymo organų nenagrinėja (šių asmenų ginčų nagrinėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 str.). Administracijai yra žinoma, kad nuo 2019 metų minėtos bendrijos ginčai yra nagrinėjami teisme. Su teismų nutartimis administracija nėra susipažinusi“, – pažymėjo Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.