Vilma Krušnienė: „Darbas taryboje – kitoks nei tikėjausi“

Alytaus miesto tarybos narė Vilma Krušnienė.

Šalia Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytojos, Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vedėjos pareigų – dar ir įtempti politiniai reikalai. Tokiu ritmu pastaruosius beveik dvejus metus gyvena Vilma Krušnienė. Iki šiol politika jai buvo nauji, nežinomi vandenys, tačiau gydytojai jie taip ir išliko svetimi, ne tokie, kokius įsivaizdavo. Tarybos narė įsitikinusi, kad svarbius miestui sprendimus galima priimti ir be ginčų, pykčių, intrigų, gręžiojimųsi į praeitį, tačiau labai dažnai viršų paima pataikavimas rinkėjams ir asmeniniai interesai.

Į politiką veikiausiai ėjote keldama tikslus ir sau kaip alytiškių išrinktai atstovei miesto valdžioje. Kokie tie tikslai ir kaip Jums juos sekasi įgyvendinti?

Man kaip gydytojai pagal profesiją labiausiai rūpėjo sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų klausimai. Dėmesį kreipiau ir į medikų bendruomenę, kokiomis sąlygomis jie dirba, kaip ir kokios paslaugos prieinamos pacientams.

Kol nesi taryboje, atrodo, kad ateisi, klausimus, problemas iškelsi ir viskas bus lengvai išsprendžiama, tačiau įsitikinau, kad viskas ne taip paprasta.

Dabartinės tarybos kadencijos metu ne kartą buvo paminėti dideli pacientų srautai ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje, buvo gydymo įstaigų atstovų susitikimas su meru, tačiau kol kas jokio sprendimo iki šiol nėra. Vakarais, nakties metu, savaitgaliais ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrius tampa poliklinika.

Šiuo metu ypač aktualu spręsti greitesnio gydymo paslaugų prieinamumo gyventojams klausimą, nes karantino metu padaugėjo užleistų lėtinių, onkologinių ligų atvejų.

Opia problema išlieka senstanti medikų bendruomenė. Labai sunku pritraukti naujų, jaunų gydytojų, kurie pakeistų išeinančius į užtarnautą poilsį. Didelė kaita vyksta Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, dar neturime nė vieno skubios medicinos gydytojo rezidentūrą baigusio specialisto. Regis, bandoma jų pritraukti įvairiais būdais – gerinant darbo sąlygas, siūlant lanksčius darbo grafikus, siūlant būstą – tačiau, jeigu ir pavyksta prisivilioti, dažniausiai jauniesiems specialistams mūsų įstaiga būna kaip laikina, startinė stotelė, tol, kol mokosi rezidentūroje, vėliau jie susiranda darbą klinikinėse ligoninėse arba išvyksta į užsienį.

Socialinės pagalbos srityje Alytaus miesto savivaldybė išties pasistūmėjusi pirmyn ir paslaugų spektras nuolat plečiamas, atnaujinamas.

Esate politikos naujokė. Ar politika pateisina Jūsų pačios lūkesčius?

Iš tikrųjų ne taip viską įsivaizdavau, ne to tikėjausi. Keistai atrodo užsitęsusios diskusijos ir ginčai. Galima valandą ir daugiau kalbėti apie tą patį, bet atėjus laikui priimti sprendimą, paaiškėja, kad jis toks pats būtų buvęs ir be diskusijų. Juk į posėdį ateiname pasiruošę, klausimai būna išnagrinėti komitetuose. Taip pat, mano įsitikinimu, priimant sprendimus komitetuose ir taryboje negali būti išskiriamos tam tikros prioritetinės grupės – dėmesį ir finansavimą skirstyti reikėtų tolygiai ir sąlygas sudaryti visiems vienodas ar bent panašias.

Neseniai pasitraukėte iš frakcijos „Vieningas Alytus“ ir visuomeninio rinkimų komiteto „Žinau ir galiu – Česlovas Daugėla“ gretų. Kodėl, kas įvyko?

Pradėjo išsiskirti mūsų nuomonės. Pasirodė, kad turime skirtingus požiūrius į problemas ir jų sprendimą. Tuomet ir nusprendžiau, kad keliai turi išsiskirti.

Pasiūlymų į komandą jungtis prie kitų politinių jėgų turėjote ne vieną, tačiau galiausiai apsisprendėte tolesnį politinį kelią tęsti su konservatorių atstovais. Kodėl?

Esu pratusi dirbti kolektyve, todėl nenorėjau likti viena.

Konservatorių frakcijos atstovai turi puikių idėjų, pasiūlymų, kaip spręsti vieną ar kitą problemą, pastebėjau, kad yra konkretūs, siekia įgyvendinti savo rinkiminėje programoje iškeltus tikslus, gražiai ir pagarbiai bendrauja tarpusavyje. Tai man yra priimtina, sutampa su mano požiūriu, matymu.

Kaip bendrai vertinate šios kadencijos tarybos nuveiktus darbus? Kuriuos išskirtumėte kaip geriausius sprendimus, o kuriems nepritariate?

Sunku įvertinti vienareikšmiškai. Nuo klaidų ar nesėkmių niekas neapsaugotas. Ypač, kai vykdant vieną ar kitą pertvarką reikia atsižvelgti į daugelio žmonių lūkesčius ir norus. Vyksta švietimo tinklo pertvarka.  Manau, kad šioje srityje dar šios kadencijos metu pasistūmėsime į priekį.

Kokias prioritetines Alytaus sritis, kuriose labiausiai reikėtų racionalių valdžios sprendimų, išskirtumėte?

Prioritetą teikčiau švietimo tinklo pertvarkai. Taip pat labai norisi, kad pagaliau būtų išspręstas ir Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Chirurgijos skyriaus remonto klausimas ir panašu, kad situacija gerėja, greitai prasidės darbai.

Mano įsitikinimu, bent jau bazinio remonto labai reikia ir buvusios Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos patalpoms, kurios perduodamos naudoti kitoms įstaigoms. Man taip pat kilo klausimas, kaip vyko šios mokyklos uždarymas ir išsikraustymas iš patalpų ir kaip niekas nematė, kokios būklės ji buvo palikta? Manyčiau, kad tai labiau ūkiškumo nebuvimo problema. Atsakingų savivaldybės skyrių darbuotojai turėtų atsakingiau dirbti savo darbą ir problemų dabar būtų mažiau.

Labai svarbus ir hospiso steigimo Alytuje klausimas, kuris bus sprendžiamas artimiausiu metu. Tikiuosi, kad šios idėjos iniciatoriams galiausiai pavyks ją įgyvendinti, tereikia tarybos palaikymo.

Kaip vieną prioritetinių sričių išskirčiau ir Alytaus pramonės, Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) ir aerodromo klausimą. Kalbant apie aerodromą, tai pasidairius į artimiausių kaimynų – Prienų, Marijampolės – aerodromus bei jų įveiklinimą, kyla klausimas, kur iki šiol buvo mūsų alytiškiai ir aerodromo mylėtojai. Dabar turime tokį rezultatą, kurį ištaisyti, ko gero, pernelyg sunku ir per brangu. Jeigu nebūtų iškelta LEZ dilema, tai gal ten ir toliau tebūtų tik pakilimo takas, pievos ir augantys krūmai. O pasižiūrėkime kaip gražu pas kaimynus.

Mano įsitikinimu, tokioje gražioje ir žemoje vietoje, aerodromo teritorijoje, neturėtų veikti sunkioji pramonė. Galbūt tai galėtų būti kažkas ekologiškas, tausojantis kraštovaizdį ir gamtą, gyventojų ramybę.

Iš esmės, esu už tai, kad Alytaus miestui reikia ir aerodromo. Bet ar galime, ar pajėgūs turėti ir viena, ir kita?

Alytaus miesto meras vis dar oficialiai nesubūrė naujos valdančiosios daugumos. Ar tokia psichologiškai įtempta atmosfera taryboje Jums pačiai daro kokį nors poveikį?

Manyčiau, kad merui išties nėra lengva, nes taip jau sutapo, kad šioje taryboje daug skirtingų asmenybių. Prognozuoti, ar pavyks pasirašyti koalicijos sutartį, kol kas negaliu, bet tikiuosi.

Neslėpsiu, kartais taryboje vyraujanti atmosfera išties slegia. Mes kažkaip apsisunkiname sau gyvenimą. Ar tikrai neįmanoma tuos keturis kadencijos metus dirbti vieningiau, nepriekaištaujant vienas kitam dėl praeities įvykių ir sprendimų?

Kyla minčių, kad man gal užteks šios politinės kadencijos, nes būnant politikoje reikia turėti tvirtą stuburą. Be to, tai labai skiriasi nuo mano profesijos ir tiesioginio darbo. Tačiau juk negali sakyti „niekada gyvenime“, nes egzistuoja dėsniai.

Neseniai buvote patvirtinta Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininke. Ar, dirbant sveikatos sistemoje, nebus sudėtinga išvengti interesų konfliktų?

Taip, toks klausimas kilo ir man pačiai. Kai svarstomi tam tikri klausimai, siekiant išvengti interesų konfliktų, tenka nusišalinti. Tačiau aptarinėjant klausimus komitetuose, tose srityse dirbančių specialistų nuomonė turėtų būti ir yra išklausoma, juk jie ten dirba ir geriausiai žino problemas bei kokie sprendimo būdai būtų efektyviausi. Dažniausiai tenka nusišalinti nuo klausimų, susijusių su tiesiogine mano darboviete, sprendimo.

Būti Antikorupcijos komisijos nare – tai tarsi savaime suprantamas įsipareigojimas ir pačiam būti nepriekaištingos reputacijos bei ginti skaidrumą. Ar sunku aptikti ir kovoti su korupcinėmis apraiškomis? Ar pati asmeniškai su tuo susiduriate politikoje bei profesiniame gyvenime?

Man tiesiogiai su korupcija susidurti neteko. Bent jau mūsų tiesioginiame darbe su tuo jau seniai kovojama, tad viliuosi, kad tai jau išgyvendinta.

Politikoje taip pat su šiuo reiškiniu bent jau aš pati nesusidūriau, tačiau apraiškų aptikti, manau,  galima. Sudėtinga jas įrodyti. Antikorupcijos komisijos posėdžiuose jau ne kartą nagrinėjome galimas korupcijos apraiškas, tačiau tai nepasitvirtina, tai įrodymų pritrūksta.

Nepaisant to, Antikorupcijos komisijos darbe prasmės yra, tai veikia prevenciškai.

Pandemija gerokai sujaukė ir sukaustė visos šalies gyvenimą. Kaip, Jūsų vertinimu, ją sekasi suvaldyti Alytaus miestui?

Sakyčiau, sekėsi vidutiniškai. Pirmosios bangos metu buvo daugiau nežinomybės ir baimės. Pirmą kartą susidūrėme su tokia pavojinga liga, nebuvome matę ir nežinojome, kaip atrodo Covid-19 infekcija sergantis pacientas. Prisimenu, koks tąkart ištuštėjęs buvo Priėmimo-skubios pagalbos skyrius.  O rudenį atsiritusią antrąją bangą žmonės sutiko kiek kitaip. Į ligoninę kreipėsi vis daugiau sergančiųjų, sparčiai daugėjo sunkių pacientų, o dalis žmonių netikėjo pandemija, nesilaikė reikalavimų.

Pandemija skausmingai smogė pramonės sričiai, verslai patyrė daugybę nuostolių, sumažėjo gyventojų pajamos. Kaip pavyks atsitiesti, priklausys nuo Vyriausybės politikos.

Medicinos srityje buvo kitaip – darbo buvo labai daug.

Tikiuosi, blogiau neturėtų būti, turėtų prasidėti atsigavimo periodas.

Kaip manote, kada galima tikėtis Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gyvenimo sugrįžimo į įprastas vėžes?

Šiuo metu atnaujintos visos ligoninėje teikiamos paslaugos, skyriai pilni pacientų. Sumažėjo Covid-19 sergančių pacientų.

Manau, kad mūsų ligoninė visą pandemijos laikotarpį su esama situacija tvarkėsi pakankamai šauniai. Neaiškumų ar smulkių nesusipratimų būta pandemijos pradžioje, tačiau adaptacija buvo greita ir sėkminga. Buvome priversti kuo greičiau prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų.

Pasaulis jau kalba apie trečią kylančią pandemijos bangą, siejamą su naujomis viruso atmainomis. Ar ligoninės bendruomenė tam ruošiasi?

Taip, išties manome, kad trečia banga bus. Galbūt ne dabar, o rudeniop. Todėl turime visi išlikti budrūs ir visada pasiruošę.

Ar, dirbdama viename karščiausių sveikatos sistemos taškų, nejaučiate perdegimo?

Man patinka mano darbas, todėl nesijaučiu perdegusi. Taip, veiklos čia niekada netrūksta, darbo diena prabėga labai greitai. Neretai čia užsibūnu ir po darbo valandų, neskubu namo.

Dėkoju už pokalbį.

Tarybos narės Vilmos Krušnienės metinė veiklos ataskaita apmokėta pagal Alytaus miesto tarybos veiklos reglamente numatytą tvarką.

Panašūs įrašai:

Vienas komentaras apie “Vilma Krušnienė: „Darbas taryboje – kitoks nei tikėjausi“

  1. Poniai kyla klausimas, kur iki šiol buvo mūsų alytiškiai ir aerodromo mylėtojai. Einant į politiką ir nagrinėjant klausimus, politikas privalo susipažnti kas vyko mieste, tada nekils tokių naivių klausimų. Informacijos pilna, peržvelkit bent praeitos kadencijos laikotarpį ir nereikės juokinti žmonių. Aerodromo klausimas niekada nebuvo pamirštas, jis buvo paskelbtas net strateginiu miesto objektu, buvo pristatyta puiki vizija, bet tuometinei miesto valdžiai buvo nusispjaut į šį klausimą, kaip ir šiandieninei valdžiai. Jei nežinai, geriau patylėti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.