Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2021 m. kovo25 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai nuotoliniu būdu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-311 „Dėl delegavimo į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 5 min.)
 3. Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (D. Jezukevičienė; 5 min.)
 4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 5. Dėl įmonių skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)
 6. Dėl nekilnojamojo turto, kuriam bus taikomas 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo (Rytis Vitkauskas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas; 10 min.)
 7. Dėl pasiūlymų dėl Alytaus miesto savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)
 8. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. laikotarpio papildomų investicijų ir ataskaitinio 2019 m. laikotarpio faktiškai įvykdytų investicijų sąrašo suderinimo (Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas; 10 min.)
 9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo (Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriaus paskyrimo (A. Tarasevičius; 10 min.)
 11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 13. Dėl 2016-05-17 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-810(38.5) pratęsimo (A. Juonienė; 10 min.)
 14. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto Daugų g. 5A, Alytuje (A. Juonienė; 10 min.)
 15. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-234 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 17. Dėl žemės sklypo Verslo g. 10, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)
 18. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros centro 2021 metų veiklos planui (Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė, VšĮ Alytaus kultūros centro direktorė; 10 min.)
 19. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Vasiliauskas, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.)
 20. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus poliklinikos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius; 10 min.)
 21. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Jūratė Filatovienė, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; 10 min.)
 22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-07 sprendimo Nr. T-153 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo(Povilas Jagelavičius, miesto savivaldybės vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 23. Dėl atstovų delegavimo į VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą (P. Jagelavičius; 10 min.)
 24. Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 25. Dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 26. Dėl pritarimo darbo vietos išlaikymo sutarties projektui ir įgaliojimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 27. Dėl pritarimo Alytaus Vidzgirio progimnazijos teikiamai paraiškai Sporto rėmimo fondui dėl dalyvavimo Alytaus Vidzgirio progimnazijos sporto aikštelių atnaujinimo projekte, lėšų numatymo ir projekto tęstinumo užtikrinimo (V. Valūnas; 10 min.)
 28. Dėl pailgintos dienos grupių paslaugų teikimo Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (V. Valūnas; 10 min.)
 29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (R. Samuolytė-Kisielienė; 10 min.)
 30. Dėl narių paskyrimo į Viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro stebėtojų tarybą (Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjos pareigas; 10 min.)
Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.