Alytaus smulkiajam ir vidutiniam verslui – 70 tūkst. eurų parama

Asociatyvi nuotr.

Nors kai kuriems verslams pastarasis laikotarpis nėra lengvas, o kiti ieško įvairių būdų, kaip populiarinti turimą, arba kuria naują, tačiau visiems nuo pradžios iki trejų metų dirbančioms įmonėms labai svarbi papildoma savivaldybės parama. Ja kasmet pasinaudoja keliasdešimt įmonių.

Paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui Alytaus miesto savivaldybė skiria  kiekvienais metais, ja siekiama sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir formuoti patrauklią investicinę aplinką. Šiemet biudžete numatyta parama sudarys 70 tūkst. eurų.

Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį buvo priimti Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo pakeitimai ir vienam verslo subjektui galima paramos suma per trejus metus padidėjo dvigubai – nuo 2 500 Eur iki 5 000 Eur. Taip pat įtrauktos ir naujos verslo sritys, galinčios tokią paramą gauti.

Naujos priemonės sulaukė didelio susidomėjimo ir tai rodo, kad buvo laiku ir tinkamai įsiklausyta į verslo subjektų lūkesčius bei įvertinta esama situacija.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys Alytuje, gali pasinaudoti net dešimčia išlaidų kompensavimo priemonių:

  1. Įmonės steigimo išlaidos. Maksimali kompensuojama suma – 350 eurų (iki 100 Eur įmonės steigimo išlaidos ir iki 250 Eur darbų ir priešgaisrinės saugos mokymų išlaidos). Parama skiriama ne daugiau kaip vienai to paties steigėjo įsteigtai įmonei einamaisiais metais.
  2. Verslo plano bei investicinio projekto ir paraiškos parengimo dalinis kompensavimas (iki 1 000 eurų iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų).
  3. Paskolos palūkanų dalinis kompensavimas iki 50 proc. (ne daugiau kaip 1 500 eurų). Paskolos palūkanų dalinis kompensavimas vykdomas pagal pareiškėjo pateiktą banko (kredito įstaigos) pažymą apie priskaičiuotas ir sumokėtas palūkanas.
  4. Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis kompensavimas pirmus veiklos metus iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 eurų. Ši finansavimo forma taikoma, jei nuomojamos patalpos yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, nuomos sutartis įregistruota Registrų centre.
  5. Gavusiems valstybės paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti – 100 eurų vienai darbo vietai įkurti, išskyrus vadovo darbo vietą.
  6. Bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis patirtos išlaidos (iki 50 proc.) arba kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 proc. paslaugų vertės.
  7. Naujos kuriamos interneto svetainės, internetinės programėlės, internetinės parduotuvės ar panašaus pobūdžio elektroninių priemonių diegimo paslaugų išlaidų dalinis kompensavimas – iki 80 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000  eurų.
  8. Buhalterinių paslaugų išlaidų dalinis kompensavimas pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) – iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų.
  9. Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų dalinis kompensavimas pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) –  300 eurų už vienos darbo vietos įkūrimą, bet ne daugiau kaip 1 200 eurų vienam verslo subjektui.
  10. Verslo patalpų remonto darbų, įskaitant komunikacijų atnaujinimą (prijungimą), išlaidų dalinis kompensavimas pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) – iki 50 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 eurų.

Alytaus miesto savivaldybė skatina ir kviečia šiemet drąsiai teikti prašymus dėl verslo skatinimo. Tokiu būdu kiekviena įmonė gali įgyvendinti savo siekiamus tikslus ir palengvinti finansinę naštą.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. vasario 22 d. iki lapkričio 1 dienos.

Paramos pareiškėjas gali būti tas, kuris atitinka SVV subjekto apibrėžimą, jo įmonės registracijos vieta (jei pareiškėjas yra fizinis asmuo), deklaruota gyvenamoji vieta ir plėtojamas verslas yra Alytaus mieste.

Prašymai skirti lėšų ir jų priedai priimami su lydraščiu ir registruojami savivaldybės administracijos priimamajame arba pateikiami elektroniniu paštu info@alytus.lt (rekomenduojamas būdas), vadovaujantis Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-204. Nuoroda į dokumentą https://va.alytus.lt/document/47278

Prašymo skirti lėšų formą galite atsisiųsti čia https://alytus.lt/uploads/documents/files/LT/verslui/smulkiam-ir-vidutiniam-verslui/AR_2020-09-04.docx

Kontaktai pasiteirauti:

Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė. Tel. (8 315) 55 115, mob. tel. 8 626 56 460, el. p. aukse.juoniene@alytus.lt.

Turto valdymo ir verslo skyriaus specialistė Kristina Samasionokaitė. Tel. (8 315) 55 139, mob. tel. 8 616 89 170, el. p. kristina.samasionokaite@alytus.lt.

Turto valdymo ir verslo skyriaus informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.