2021-ųjų Alytaus rajono biudžetas: dėmesys „žaliajai“ energijai, naujiems pastatams ir sporto erdvėms

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Strateginį 2021–2023 m. veiklos planą ir 2021 m. biudžetą.

Iš viso šiems metams suplanuota lėšų – 33 mln. 891,5 tūkst. eurų. Biudžete numatyta, kad savivaldybės pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sieks 15 mln. 122 tūkst. eurų. Valstybės biudžeto dotacijos sudarys 7 mln. 449,2 tūkst. eurų, kitos pajamos biudžete sudarys 1 mln. 317 tūkst. eurų, ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos –14 tūkst. eurų, praėjusiais metais sutaupytos lėšos – 9 mln. 989,3 tūkst. eurų.

Biudžeto lėšos paskirstytos 10-čiai programų, kurias įgyvendina savivaldybės administracija: Vaikų ir jaunimo socializacija; Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas; Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas; Informacinės visuomenės plėtra; Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas; Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra; Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra; Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas; Švietimo, sporto paslaugų teikimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje; Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga.

Daugiausia biudžeto lėšų bus skirta švietimui ir sportui  – 7 mln. 305 tūkst. eurų, tai yra, 30,6 proc. viso biudžeto. Savivaldybei pavaldžios 8 švietimo įstaigos: 6 gimnazijos, Meno ir sporto mokykla, Simno specialioji mokykla.

„Beveik penktadaliu padidėjo atlyginimai pedagogams. Be įprasto švietimo įstaigų finansavimo, bus vykdoma skaitmeninio ugdymo plėtra mokyklose, konsultacijos mokiniams dėl COVID karantino atsiradusių spragų. Mokinių užimtumą tęsime ne tik per mokslo metus, bet ir vasarą. Baigsime renovuoti Pivašiūnų gimnaziją, atnaujinsime Miroslavo ir Simno gimnazijų pastatų fasadus, toliau tęsime atsinaujinančios energijos diegimą švietimo įstaigose“, – sakė rajono meras Algirdas Vrubliauskas.

Rekonstrukcijos darbai prasidės Nemunaičio stadione, planuojama sporto erdvių rekonstrukcija ir įrengimas Dauguose, Miroslave, Venciūnuose. Bus modernizuotas Makniūnų daugiafunkcio centro pastatas, įrengta saulės elektrinė, šilumos siurblys.

Kaip ir kasmet, bus finansuojama specialioji pedagoginė,  psichologinė pagalba, sporto projektai, mokinių vairavimo mokymas, neformalus suaugusiųjų švietimas.

Antra didžiausia pagal finansavimą sritis – socialinė ir sveikatos  apsauga, jai skirta 5 mln. 78,2 tūkst. eurų, arba 21,2 proc. savivaldybės biudžeto.

„Miroslave bus statoma nauja ambulatorija, Simne projektuosime naują pastatą, kuriame įsikurs ambulatorija, Greitosios medicinos pagalbos stoties,  Priešgaisrinės  tarnybos punktai. Bus įsigyti mobilių ambulatorijų automobiliai. Butrimonyse, Rimėnuose ir Simne įrengsime bei pritaikysime patalpas vaikų dienos centrų veikloms, finansuosime akredituotus vaikų dienos centrus, tęsime 500 eurų vienkartinės išmokos mokėjimą gimus kūdikiui, paramą vaikų globėjams, studentams“, – sako Alytaus rajono savivaldybės vadovas.

Pivašiūnų ir Miroslavo globos namai plečia pagalbos į namus – lankomosios priežiūros paslaugas. Bus tęsiama priklausomybių mažinimo programa, remiami neįgaliųjų organizacijų projektai, būsto pritaikymas neįgaliesiems, tęsiamas asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų bendruomenėse finansavimas, gyventojų apgyvendinimas socialiniame būste.

Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymui, strategijos formavimui ir įgyvendinimui, civilinės, priešgaisrinės apsaugos ir mobilizacijos stiprinimui skirta 3 mln. 807,4  tūkst. eurų, arba 15,9 proc. biudžeto.

Infrastruktūros objektų, kelių, būsto, pastatų, viešųjų erdvių, apšvietimo sistemų priežiūrai, modernizavimui, plėtrai skirta 11,8 proc. savivaldybės biudžeto – 2 mln. 824,9 tūkst. eurų. Šiems darbams bus naudojama nemaža dalis 2020 m. sutaupytų lėšų.

Savivaldybė tęs atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo viešuosiuose pastatuose plėtrą.

„Saulės elektrinės bus įrengtos ant Ūdrijos daugiafunkcio centro, saulės elektrinės ir šilumos siurbliai – Daugų seniūnijos, Butrimonių kultūros namų, Nemunaičio stovyklos, Miroslavo globos namų pastatuose. Naują šildymo sistemą planuojame visuose Dauguose esančiuose savivaldybės įstaigų pastatuose.  Taip pat pradedami projektuoti nuotekų valymo įrenginiai Užupiuose, Kančėnuose, Geniuose. Bus įrengtas dviračių tako apšvietimas į Giluičio ežero paplūdimį, Raižių kaimo Vytauto gatvėje. Analizuosime poreikį ir galimybes statyti kolumbariumus Pivašiūnų ir Miroslavo kapinėse“, – sakė savivaldybės vadovas.

Toliau bus tęsiamos didelio gyventojų susidomėjimo sulaukusios kompensavimo programos – 300 eurų kompensacijos  individualaus nuotekų valymo įsirengimui ir 10 proc. neefektyvaus šildymo katilo keitimui.

Kultūros veikloms, bendruomenėms skirta 1 mln. 766 tūkst. eurų, arba 7,4 proc. biudžeto. Veiklą vykdys Kultūros centras ir skyriai seniūnijose, bus remiami bendruomenių kultūros projektai. Šiemet didės Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis.

„Bus modernizuojami Simno kultūros namai, atidarytas bibliotekos filialas Užubaliuose, baigus Kurnėnų mokyklos tvarkybos darbus, didelis iššūkis pradėti vykdyti veiklas, kad šis objektas įgautų gyvasties, jame vyktų edukacijos, švietimo ir kitos veiklos“, – kalbėjo meras A. Vrubliauskas.

Savivaldybė  tęs paramą smulkiam ir vidutiniam verslui, gerins aplinką investicijoms, turizmui. Biudžete tam skirta 1 mln. 484,4  tūkst.   eurų.  Bus įgyvendinami įvairūs investiciniai projektai, remiamas smulkus ir vidutinis verslas.  Ir toliau bus tvarkomi valstybinėje žemėje esantys bešeimininkiai apleisti pastatai, įrenginiai, o vietoj jų galimybę turės kurtis verslas. Taip bus vykdoma užimtumo didinimo programa, įsidarbinusiems bedarbiams kompensuojamos kelionės į darbą. Šiemet pradeda veikti Alytaus rajono verslo taryba, kuri svarstys verslo skatinimo ir verslo plėtros priemonių koordinavimo Alytaus rajone klausimus, teikianti pasiūlymus Alytaus rajono savivaldybės tarybai ir administracijai.

Alytaus rajone atsiranda vis didesnis poreikis dviračių takams, kurie būtų saugus susisiekimo būdas gyventojams, taip pat keliautiems dviračiais turistams turistams, pėsčiomis.

„Bus pratęstas dviračių takas rajono teritorijoje nuo Alytaus Baltosios rožės tilto, pradėsime projektuoti dviračių taką link sodininkų bendrijos „Dzūkija“. Tikimės, kad prasidės Punios piliakalnio tvarkybos darbai, pajudės Punios šilo pritaikymas lankymui“, – sakė  A. Vrubliauskas.

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugai bei žemės ūkio plėtrai skirta 1 mln. 471,8 tūkst. eurų. Šie pinigai bus panaudoti žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimui, melioracijos statinių priežiūrai, atliekų tvarkymui.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.