Alytaus politikų sprendimai – teismų karuselėse

Net penki šios kadencijos Alytaus miesto politikų priimti sprendimai Vyriausybės atstovo Juliaus Arlausko buvo įvertinti kaip prieštaraujantys įstatymų nuostatoms. Politikams neatsižvelgus į kai kurias jo teiktas pastabas, ieškoti teisybės buvo patikėta teismui. Nors pirmos instancijos teismas visus sprendimus taip pat pripažino kaip prieštaraujančius įstatymų nuostatoms, taryba neskuba įgyvendinti kai kurių teismo verdiktų, o toliau juos apskundė aukštesnės instancijos teismui.

Pirmumo teisė – Alytaus miesto gyventojams

Į teismų karuselę pateko Alytaus miesto sprendimas dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimų. Vyriausybės atstovo vertinimu, Alytaus miesto valdžios sprendimas, siekiant užtikrinti mokymosi prieinamumą Alytaus miesto švietimo įstaigose, jei jose mokytis norinčių yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmumo teisę suteikti asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje, prieštarauja Švietimo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms.

Švietimo įstatyme numatyta, kad pirmumo priėmimo teisė imperatyviai nustatyta asmenims, gyvenantiems mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, tačiau nenustatyta, kad pirmenybė suteikiama asmenims šioje savivaldybėje (kurioje yra mokykla ir jai priskirta teritorija) deklaravusiems gyvenamąją vietą.

Savivaldybės taryba atsisakė pakeisti ginčytinas nuostatas, todėl Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą dėl įstatymams prieštaraujančių nuostatų ištyrimo. Regionų apygardos teismo Kauno rūmų kolegija praėjusių metų spalio 22 dieną priėmė sprendimą, kuriuo pripažino, kad ginčytinos nuostatos prieštarauja minėtiems įstatymams. Alytaus miesto savivaldybės taryba šį teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Taryba viršijo kompetencijos ribas

Vyriausybės atstovas prieštaravimų teisės aktų nuostatoms įžvelgė ir dar 2019 metais spalio 31 dieną Alytaus miesto tarybos sprendime dėl Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo panaikinimo. Buvo siūloma svarstyti aprašo panaikinimo klausimą.

Esą Alytaus miesto taryba negalėjo patvirtinti tokios iniciatyvos, nes tai nėra numatyta teisės aktuose. Vyriausybės atstovo vertinimu, savivaldybės taryba, patvirtindama šį aprašą, viršijo teisės aktais jai nustatytos kompetencijos ribas. Savivaldybės tarybai atsisakius pakeisti ar panaikinti ginčytiną sprendimą, Vyriausybės atstovas taip pat kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl minėtų aprašo nuostatų ištyrimo. Dar praėjusių metų lapkričio 27 dieną teismas pripažino, kad šis Alytaus politikų sprendimas yra neteisėtas ir prieštarauja Viešojo administravimo bei Vietos savivaldos įstatymų punktams. Tokį pirmos instancijos teismą taryba apskundė aukštesnės instancijos teismui, motyvuodama, kad yra patvirtintas strateginis veiklos planas, biudžete numatyti pinigai.

Pirmosios instancijos teismas nevertinio paties aprašo, o tik patį sprendimą ir jo preambulės formuluotę.

Teismas panaikino sprendimą dėl posėdžių transliacijos

Teismo įsikišimo prireikė ir tuomet, kai Alytaus miesto taryba dar praėjusių metų pradžioje priėmė sprendimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų. Alytaus miesto politikai tąkart palaimino sprendimą nedelsiant paskelbti ir organizuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo per televiziją viešą konkursą Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka bei tam suplanuoti, numatyti lėšas 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžete.

Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kai yra techninės galimybės, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, jos posėdžiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje, tačiau nenurodoma, kad savivaldybės tarybos posėdžiai gali būti transliuojami per televiziją.

Vyriausybės atstovo vertinimu, priimdama šį sprendimą, taryba viršijo teisės aktais jai nustatytos kompetencijos ribas, o jai atsisakius panaikinti ginčytiną sprendimą, vėl buvo kreiptasi į teismą. Teismas panaikino tokį politikų sprendimą, tačiau jis aukštesnės instancijos teismui apskųstas nebuvo.

Atsisakė vykdyti įstatymų reikalavimus

Alytaus miesto politikai praėjusių metų lapkritį iš Vyriausybės atstovo gavo reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 3 dalies bei Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio 4 dalies nuostatas ir paskirti konkrečią pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiksiančią sveikatos įstaigą, kuri užtikrins asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą suimtiesiems. Savivaldybės tarybai atsisakius vykdyti reikalavimą, Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti savivaldybės tarybą vykdyti aukštesnės galios teisės aktuose numatytus veiksmus. Teismo posėdis numatytas šių metų balandžio pirmą dieną.

Dėmesio sulaukė ir dėl tarybos veiklos reglamento

Vyriausybės atstovo dėmesio sulaukė ir Alytaus politikų praėjusių metų pabaigoje priimtas sprendimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

Buvo pasiūlyta pakeisti reglamento 118 ir 129  punktus. Vyriausybės atstovo vertinimu, pakeitimų nuostatos neatitinka Vietos savivaldos įstatymo nuostatų.

Pasikeitus kai kurioms Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms, būtina keisti ir reglamento nuostatas, apibrėžiančias, kad visi sprendimai turėtų būti svarstomi komitetuose, išskyrus nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos bei karantino metu kylančius skubius klausimus.

Ginčas iškilo ir dėl tarybos nario Tomo Pačėso siūlymo, kad nepriėmus ar atmetus tarybos posėdyje teikto sprendimo projekto, jis pakartotinai būtų svarstomas po 6 mėnesių, nebent svarstyti tokį sprendimo projektą anksčiau prašytų ne mažiau kaip 6 tarybos nariai.

Vyriausybės atstovo teigimu, toks sprendimas eliminuoja kitų dalyvių teikti sprendimo projektą, mat įstatymas numato, jog sprendimų projektus gali teikti ne tik tarybos nariai, bet ir komitetai, kontrolierius, administracijos direktorius.

Artimiausiame tarybos posėdyje tarybos reglamento pakeitimai bus svarstomi jau atsižvelgus į Vyriausybės atstovo siūlymus.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.