Šaukiamas nuotolinis Alytaus miesto tarybos posėdis: darbotvarkėje – 50 klausimų

Šaukiamas nuotolinis Alytaus miesto tarybos posėdis: darbotvarkėje – 50 klausimų 19

Gruodžio 22 dieną (antradienį) 9 val. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia nuotolinį savivaldybės tarybos posėdį. Jame bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Gintautas Andriuškevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO (D. Jezukevičienė; 15 min.)

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

6. DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

7. DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ UAB „ČESLOVAS IR KOMPANIJA“ SUTEIKIMO (A. Juonienė; 10 min.)

8. DĖL UAB „ALYTAUS PREKYBA“ NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ SUMAŽINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

9. DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 10 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

11. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (A. Juonienė; 10 min.)

12. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 10 min.)

13. DĖL NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (A. Juonienė; 10 min.)

14. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (A. Juonienė; 10 min.)

15. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI (A. Juonienė; 10 min.)

16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ MIŠKININKŲ G. 63A, BALNINKŲ K., NEMUNAIČIO SEN., ALYTAUS RAJ., NUOMOS NE KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

17. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 2, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI IR BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ MIKLUSĖNŲ G. 36, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 10 min.)

20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 10 min.)

21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 10 min.)

22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 26, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-25 SPRENDIMO NR. T-307 „DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

24. DĖL LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

25. DĖL SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS FUNKCIJŲ VYKDYMO PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI, SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFO NUSTATYMO (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)

26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (P. Raškauskienė; 10 min.)

27. DĖL SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PRIPAŽINIMO PRIORITETINE KRITERIJŲ IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PRIPAŽINIMO PRIORITETINE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (P. Raškauskienė; 10 min.)

28. DĖL KOMPENSACIJŲ DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRIAMŲ DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO NUSTATYTOSE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NURODYTOSE TERITORIJOSE, KAI ŠIE NUOSTOLIAI MOKAMI IŠ SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, vyriausiasis architektas; 10 min.)

29. DĖL SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS PATIKĖTINIO SUTIKIMO DĖL TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, NUSTATYMO IŠDAVIMO IR SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS PATIKĖTINIO PATIRIAMŲ NUOSTOLIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (M. Matažinskas; 10 min.)

30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Valerijus Vencius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min)

32. DĖL MOKESČIO UŽ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖSE (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

33. DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Valūnas; 10 min.)

34. DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS IR ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Valūnas; 10 min.)

35. DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-172 „DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (V. Valūnas; 10 min.)

36. DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 3 IR 4 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (V. Valūnas; 10 min.)

37. DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-175 „DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Valūnas; 10 min.)

38. DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Valūnas; 10 min.)

39. DĖL ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 3 IR 4 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (V. Valūnas; 10 min.)

40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-25 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)

41. DĖL PRITARIMO ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DALYVAVIMUI TARPTAUTINIAME PROJEKTE „DARYKIME KARTU 2020“ („WE DO IT TOGETHER 2020“) IR LĖŠŲ NUMATYMO (V. Valūnas; 10 min.)

42. DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 10 min.)

43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Jakunskienė; 10 min.)

44. DĖL ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

45. DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ASMENIMS, LAIKOMIEMS ALYTAUS PATAISOS NAMUOSE (Povilas Jagelavičius, miesto savivaldybės vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)

46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2019 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)

47. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES IR VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBAS (P. Jagelavičius; 10 min.)

48. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)

49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjos pareigas; 10 min.)

50. Informacija apie Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas lankančių mokinių apskaitos sistemos projektą ir jo įgyvendinimo 2021 m. sąmatą (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Dainius Labašauskas, UAB „UCS BALTIC“ pardavimų vadybininkas; 20 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.