Tarybos narė L. Radzevičiūtė: negalią turintys vaikai Alytuje – „nematomi“

L. Radzevičiūtė. Dzūkijosveidas.lt archyvo nuotr.

Reaguodama į tai, jog praeitą savaitę Alytaus miesto savivaldybės tarybos daugumos narių sprendimu klausimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ buvo išimtas iš darbotvarkės, tarybos narė Laura Radzevičiūtė išplatino pranešimą spaudai:

„Švietimas ir ugdymas yra esminė kiekvieno vaiko teisė. Reikia pasidžiaugti ir pasididžiuoti, Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis, kurios dėl savo pedagoginės misijos supratimo, priima negalią turinčius vaikus mokytis kartu su visais, ir, savo valia bei pastangomis, užtikrina jų įtraukimą į švietimo sistemą. Tokios mokyklos prisideda prie demokratinių santykių kultūros Lietuvoje įgyvendinimo, negalią turinčių žmonių socialinės įtraukties tiek jų mokykliniame amžiuje, tiek rengiant juos savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Alytaus miesto savivaldybės taryboje dirbu 1,5 metų. Taryboje esu naujokė, tačiau per pastaruosius metus perpratau Alytaus miesto savivaldybės biudžeto formavimo „prioritetus“. Situacija Alytaus mieste dėl negalią ir/ar spec. poreikius turinčių vaikų ugdymo proceso organizavimo, skirstant miesto biudžeto pinigus, primena sovietmečio ar fašizmo laikus, kai nebuvo nei protinę, nei fizinę negalią turinių žmonių, o tik „sveikoji rasė“. Susidaro įspūdis, kad Alytaus miesto savivaldybės biudžeto pinigai lengva ranka mėtomi į kairę ir į dešinę, ypatingai metų pabaigoje, perskirstant biudžetą ir tenkinant kaip kurių suinteresuotų asmenų ar grupių siaurus interesus, o ten, – kur finansavimo tikrai reikia, – pinigų niekada nėra arba pritrūksta. Negalią ir/ar spec. poreikius turintys vaikai Alytuje – tarsi „NEMATOMI“.

Absurdiška, kad įsisenėjusi ir itin gili bei opi problema Alytaus miesto švietimo sistemoje, matoma tapo tik tuomet, kai parengiau ir kartu su kolega Valerijumi Venciumi užregistravau alternatyvų tarybos sprendimo projektą tarybai teiktam 2020 m. savivaldybės biudžeto perskirstymui, siūlant papildomai įsteigti negalią ir/ar spec. poreikius turintiems vaikams reikalingų mokytojo padėjėjų – 15,75 etatus, švietimo pagalbos specialistų – soc. pedagogo, spec. pedagogo, logopedo, psichologo – 3,05 etatus.

Absurdiška, kad vienos frakcijos užgaidoms pakelti mokyklose dirbančių bibliotekininkių atlyginimus, iškreipiant visą švietimo įstaigų darbuotojų apmokėjimo sistemą, ir dar šį padidinimą išmokėti už praėjusius metus – 38 000 Eur. kaip mat Alytaus miesto savivaldybės biudžete atsirado, o kai tai pačiai sumai buvo užregistruotas alternatyvus tarybos sprendimas dėl gyvybiškai reikalingų mokytojų padėjėjų, dirbančių su neįgaliais vaikais, naujų etatų steigimui, prasidėjo 2 tarybos posėdžius trukusios diskusijos ir net du kartus šio gyvybiškai svarbaus sprendimo nepavyko tarybai priimti ir įteisinti.

Visos mokyklos yra vertingos, visi iki vieno vaikai yra Lietuvos vaikai ir kiekvienas vaikas yra vertingas ir traktuotinas kaip gabus. Valstybės, savivaldybės pareiga kiekvienam vaikui sudaryti sąlygas mokytis, nesvarbu, kokia jo negalia – fizinė, intelekto, psichosocialinė, klausos, regos, autizmas, elgesio ar dar kita.

Ugdymas be diskriminacijos, nė vieno dėl negalios nepaliekant nuošalyje, esu įsitikinusi, – turi tapti 2021 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto formavimo prioritetu, todėl  kartu su kolega Valerijumi Venciumi iš karto po 2020-11-27 tarybos posėdžio pakartotinai, jau trečią kartą, užregistravome sprendimo projektą dėl negalią ir/ar spec. poreikius turintiems vaikams reikalingų mokytojo padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų naujų etatų įsteigimo Alytaus miesto mokyklose nuo 2021 metų. Taip pat tuo pačiu tarybos sprendimu siekiame ir iš karto įpareigoti Alytaus mesto savivaldybės administracijos direktorių lėšas reikalingas papildomiems etatams steigti iš anksto numatyti formuojant 2021 m. Alytaus mesto savivaldybės biudžetą, kad neatsitiktų taip, kad etatus patvirtinsime, tačiau reikalingų lėšų ir vėl neatsiras arba jos  bus paskirtos abejotinos reikšmės iniciatyvoms ar projektams, kaip tai vykdavo lig šiol.

Alytaus švietimo sistema privalo būti ne tik, kad subalansuota, bet ir užtikrinanti normalų ir kokybišką švietimo biudžetinių įstaigų darbą, visų Alytaus švietimo įstaigų ugdymo prieinamumą visiems negalią turintiems vaikams ir tinkamą ugdymo sąlygų pritaikymą tiek vaikams, tiek jų tėvams, tiek švietimo įstaigų darbuotojams. Vaikų sąskaita nevalia taupyti.

Negalią  turintys vaikai, jų tėvai ir su šiais vaikais dirbantys švietimo įstaigų darbuotojai privalo Alytuje būti ne tik matomi, bet ir tapti lygiateisiais mūsų visuomenės nariais, negyventi su mintimi, kad jie turi būti dėkingi už tai, kad jiems leidžiama būti šioje visuomenėje.

Viliuosi, kad š. m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje sulauksime Kalėdinio stebuklo ir visa Alytaus miesto savivaldybės taryba vieningai užbalsuos už jau trečią kartą teikiamą tarybos sprendimą“.

Panašūs įrašai:

2 komentarai apie “Tarybos narė L. Radzevičiūtė: negalią turintys vaikai Alytuje – „nematomi“

  1. Šitas straipsnis yra totalus šitos “teisininkės” žlugimas. Šita “teisininkė” tyčiojasi iš alytiškių, kiršina žmones, skleidžia melagingą informaciją, ragina pažeidinėti įstatymus – iš vienų atimsiu, kitiems atiduosiu. Ponios net neįgaliukų mamos atsižadėjo, o tai daug ką pasako apie šitą chameleonę

    1. Labai taikliai pasakyta .Kada ši moterėlė nustos kitus kvailinti .Alytiškiai puikiai supranta ko ji siekia !!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.