Šaukiamas nuotolinis Alytaus miesto tarybos posėdis

Lapkričio 26 dieną (ketvirtadienį) 9val. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia nuotolinį savivaldybės tarybos posėdį. Jame bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės plėtros iki 2030 metų vizijos ir prioritetų patvirtinimo“ (Asta Adamonytė, UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė, Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 15 min.)

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-24 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo tvirtinti Savivaldybės būsto fondo sąrašą ir Socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą, ir perkelti savivaldybės būstą į socialinio būsto fondą (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

5. Dėl pastatų Juozapavičiaus g. 33, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)

6. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)

7. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.)

8. Dėl patalpų Studentų g. 13-2, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

10. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus miesto pedagoginei psichologinei tarnybai (A. Juonienė; 10 min.)

11. Dėl UAB „Hansa Flex Hidraulika“ 2020 m. žemės nuomos mokesčio sumažinimo (A. Juonienė; 10 min.)

12. Dėl UAB „Premium oils“ 2020 m. žemės nuomos mokesčio sumažinimo (A. Juonienė; 10 min.)

13. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB VIRPIL investicijų sutarčiai (A. Juonienė; 10 min.)

14. Dėl žemės sklypo Fortų g. 7, Alytaus mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

15. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

16. Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų patvirtinimo (Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius; 10 min.)

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimo Nr. T-191 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

19. Dėl Alytaus dailės mokyklos teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, papildančio formalųjį švietimą, ugdymo ir kitų paslaugų 2020–2021 mokslo metais ir grupių skaičiaus sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)

20. Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, papildančio formalųjį švietimą, ugdymo ir kitų paslaugų 2020–2021 mokslo metais ir grupių skaičiaus sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)

21. Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų ir grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.).

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.