Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis: darbotvarkėje – 41 klausimas

Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis: darbotvarkėje – 41 klausimas 1

Spalio 29 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia 20-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

  1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)
  2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės plėtros iki 2030 metų vizijos ir prioritetų patvirtinimo (Asta Adamonytė, UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė, Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
  3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-24 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
  4. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos steigimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
  5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Alytaus regiono plėtros tarybos kolegiją (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
  6. Dėl pritarimo projektui „Sportas visiems“ (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
  7. Dėl pritarimo projektui (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
  8. Dėl UAB „RERIJA“ 2020 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
  9. Dėl UAB „GLASS LT“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio(A. Juonienė; 10 min.)
  10. Dėl UAB „Saukesta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (A. Juonienė; 10 min.)
  11. Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą Nemuno euroregiono Marijampolės biurą (A. Juonienė; 10 min.)
  12. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (A. Juonienė; 10 min.)
  13. Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais tvarkos aprašo tvirtinimo (A. Juonienė; 10 min.)
  14. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
  15. Dėl pastatų Juozapavičiaus g. 33, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
  16. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (A. Juonienė; 10 min.)
  17. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
  18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-245 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
  19. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)
  20. Dėl pritarimo savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-11-17 sutarties Nr. SR-1849(38.5) pratęsimui (A. Juonienė; 10 min.)
  21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
  22. Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis (A. Juonienė; 10 min.)
  23. Dėl Alytaus miesto mokamų ir rezervuotų transporto stovėjimo vietų vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)
  24. Dėl pritarimo objektų projektavimui ir statybai bei pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas(Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
  25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkliavos dydžių ir nekilnojamojo turto objektų rūšių patvirtinimo“ pakeitimo (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 15 min.)
  26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miško parkų žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų kainų nustatymo (V. Mačernienė; 10 min.)
  27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. 313„Dėl viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios(V. Mačernienė; 5 min.)
  28. Dėl pritarimo Alytaus rajono savivaldybės ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai (Birutė Valūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja; 10 min.)
  29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimo Nr. T-230 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano ir jo priedų parengimo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos“ pakeitimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
  30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
  31. Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų ir grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)
  32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo programos priemonės 21.02.01.13 įgyvendinti iniciatyvą „Studijuok Alytuje“ vienkartinės stipendijos tvarkos aprašo patvirtinimo(V. Valūnas; 10 min.)
  33. Dėl pritarimo „Programuokite savo ateitį“ ir STEAM ugdymo populiarinimo ir įtraukimo, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje, projektams (V. Valūnas; 10 min.)
  34. Dėl VšĮAlytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo (Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
  35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-279 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (A. Andrušaitis; 5 min.)
  36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)
  37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-120 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (V. Liaukuvienė; 10 min.)
  38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-05-15 sprendimo Nr. T-114 „Dėl naujos redakcijos kultūros ir meno tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (V. Liaukuvienė; 5 min.)
  39. Dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įstatų tvirtinimo (Artūras Vasiliauskas, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.)
  40. Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems Alytaus pataisos namuose (Povilas Jagelavičius, miesto savivaldybės vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
  41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos sudarymo (P. Jagelavičius; 10 min.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.