Chemijos gamykla Alytuje: klausimų nemažėja, o darbai vyksta

Chemijos gamykla Alytuje: klausimų nemažėja, o darbai vyksta 1

Pagal naujos uolienų perdirbimo gamyklos Alytuje parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nustatyti, ar ši neviršys taršos ir triukšmo higienos normų – neįmanoma. Tokią išvadą pateikė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas, savo vertinime įvardijęs 12 klausimų keliančių punktų.Nepaisant aiškių trūkumų, gyventojų, aplinkinių verslų, vietos politikų bei institucijų nepritarimo, pasirengimo darbai vyksta – šalia būsimos gamyklos pradėta įrenginėti elektros pastotė.

Įvertinęs naujosios uolienų perdirbimo gamyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas joje išskyrė beveik 20 punktų dėl nepagrįstos ar trūkstamos itin svarbios informacijos.

Išvadoje teigiama, kad dėl nepateiktos išsamios planuojamos ūkines veiklos technologinės informacijos, neaišku kokie cheminiai procesai vyks, taip pat nežinoma naudoti ketinamos žaliavos cheminė sudėtis. Nesant aiškios technologijos, teigiama išvadoje, negalima įvertinti, ar bus kvapų taršos šaltinių bei ar tai neviršys Lietuvoje galiojančių higienos normų.

Nepagrista ir informacija, kad oro tarša atitiks Lietuvos aplinkosauginius – nepateikti oro taršos šaltinių teršalų emisijų į aplinkos orą pagrindžiantys duomenys, nepateikta pagrįsta informacija apie oro filtrų efektyvumą. Pasigendama svarbios informacijos apie būsimos gamyklos keliamo triukšmo lygį.

Chemijos gamykla Alytuje: klausimų nemažėja, o darbai vyksta 2

Kaip nurodo Nacionalinio sveikatos centro specialistai, pagal pateiktą informaciją neaišku, ar planuojamoje ūkinėje veikloje bus naudojami vibracijos šaltiniai, o planuojama ūkinė veikla nesąlygos Lietuvos higienos normos dėl visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos pažeidimo. Ataskaitoje taip pat nepateikta informacija apie infragarso ir žemadažnio garso šaltinių naudojimą planuojamoje ūkinėje veikloje, tad neaišku, ar nebus viršijama Lietuvos higienos norma.

Nepaisant prieštaravimų ir netikslumų, darbai vyksta

Nors kompetentingos institucijos bado pirštu į svarbius ir nemažus naujosios gamyklos trūkumus, gyventojai renka parašus peticijose, o Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis reiškią viešą nepritarimą gamyklai, kurios saugumas kelia didelį nerimą, pasirengimo veikti darbai vyksta.

Aplinkiniai verslai pastebi, kad šią savaitę Pramonės parke pradėti elektros pastotės, numanoma, reikalingos naujajai gamyklai, statybos darbai. Greta esančių sklypų ir pastatų savininkai kelia klausimą, ar tokio objekto įrengimui neturėjo būti gauti jų sutikimai, bet darbai prasidėjo ir juda pirmyn neatsižvelgiant į jų pareikštus nuogąstavimus.

UAB „Integrity PR” informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.